Van vrijdag 13 t/m maandag 16 mei 2016 organiseert Opwekking voor de 46e keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. In de loop der jaren is deze gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren. Vorig jaar kwamen meer dan 55.000 mensen naar de polder, waaronder meer dan 20.000 kampeerders.

Aanmelden is mogelijk vanaf 1 februari 12.00 uur.

Net als vorig jaar heeft het woord “samen” een plek in het thema. De directeur van Opwekking, Ruben Flach, zegt hierover het volgende: ‘Over het thema “samen” valt naar ons idee nog veel meer te zeggen. Ook vanuit het land horen we dat de ingeslagen koers om de verbinding tussen generaties handen en voeten te geven op de Pinksterconferentie, zou moeten worden doorgezet.

Voor de toevoeging “Jezus leven” is gekozen omdat we willen uitdragen dat we geroepen zijn om Jezus (uit) te leven, zichtbaar te maken, door wie we zijn en hoe we handelen. Discipelschap betekent in de voetsporen van de Meester gaan en leven zoals Hij geleefd zou hebben in deze tijd. Net als vorig jaar benadrukken we ook nu dat we geroepen zijn om dit SAMEN te doen: met christenen uit alle kerken en generaties. We willen met elkaar nadenken over de vraag wat het inhoudt om anno 2016 discipelen van Jezus te zijn, en hoe zijn koninkrijk door ons leven heen zichtbaar wordt. Het is daarbij belangrijk om met Jezus verbonden te zijn. Alleen in de verbinding met Hem kunnen we vrucht dragen en de wereld laten zien wie Hij is.’

Het thema wordt uitgewerkt door diverse sprekers.

 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.