De zendingscollecte die tijdens de samenkomst op maandagmorgen werd gehouden, bracht een geweldig bedrag op. Vanuit de Pinksterconferentie willen we een groot aantal projecten/organisaties bemoedigen en financieel ondersteunen. De eerste tien projecten zijn door het bestuur geselecteerd en ontvangen elk een bedrag van € 5.000,-.

 1. Bright Fame: Hulp aan Spaanstalige prostituees in Amsterdam.
 2. Stichting de Vaste Burcht: Ondersteuning Bijbelschoolstudenten in India.
 3. VPE Zending: Trainingsprogramma voor kerkleiders in Pakistan.
 4. Stichting Baan Phak Phing: Opvang van misbruikte meisjes in Thailand.
 5. SAFE vzw: Onderwijsmateriaal t.b.v. evang.-chr. secundair onderwijs Vlaanderen.
 6. NGW: Gemeentestichting in moslimomgeving in Marokko door ‘tentenmakers’.
 7. 3xM: Evangelieverkondiging via tv (satelliet) en internet in Afghanistan.
 8. Building on Love: Hulpverlening verslaafde tieners in Zuid-Afrika.
 9. Stichting ORA: Medische hulp en winterhulp in Afghanistan door christenartsen.
 10. Rene Kids Centre: Inrichting dagopvang voor zorg

Door de hoge opbrengst van de zendingscollecte kunnen we nog eens tien organisaties blij maken met een gift. Zij ontvangen elk een bedrag van € 3.000,-.

 1. YfC Europa, M-O en Noord-Afrika: Via project WakeUp Deborah gebedsouders mobiliseren voor kinderen in daycarecenters in Oostblok.
 2. People International: Onbereikte volken in afgelegen gebieden in Centraal Azië bereiken via social media.
 3. YwaM Zuid-Afrika: Aanschaf speeltoestel op veilige plek voor Nehemiapreventieproject in achterstandswijk in Zuid-Afrika.
 4. Otuke Harvest Foundation: Opzetten Otuke4Life groepsspaarsysteem t.b.v. armoedebestrijding Noord-Uganda.
 5. Global Rize: Bybelwoord: (zending/evangelisatie via internet) in Zuid-Afrikaans ontwikkelen.
 6. Stichting Hamin: Via Siam-care praktische en psychische hulp aan hiv-besmette gevangenen, en evangelisatie in Thailand.
 7. GAiN: Opzetten kinderwerk, coaching nieuwe medewerkers en intensivering van hulp in slums Port Shepstone, Zuid-Afrika.
 8. IJM: Meisjes/vrouwen in Mumbai (India) bevrijden uit prostitutie, nazorg verlenen en criminelen berechten.
 9. Kerkgenootschap De nieuwe weg: Poliklinische opvang van (alcohol)verslaafden via lokale kerk in Santa Cruz, Bolivia.
 10. Christ’s Hope Nederland: Bijbels onderwijs en zorg binnen CarePointprogramma aan (wees)kinderen in Tanzania.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.