Kinderplein, het leukste plein voor kids!

Voor alle kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar is het feest op het Kinderplein!

De tenten zijn mooi ingericht, de teams hebben zich voorbereid en staan helemaal klaar om de kinderen te ontvangen. Er zijn prachtige programma’s voor alle leeftijden waarin op een feestelijke en creatieve manier de liefde van God wordt doorgegeven. Door middel van verhalen, toneel en mime, coole liedjes en spannende spelen, muziek en dans willen we de kids over Jezus vertellen. Thema’s als ‘Kom aan boord’, ’Geef nooit op’, en ’Connect’ vertellen op een eigentijdse wijze het evangelie aan de kinderen. Bij het zingen gaat het dak (doek) eraf, en bij de wedstrijden tussen de jongens en de meisjes weet je nooit wie er gaat winnen. Kortom, een programma waar je bij wilt zijn! Op het Kinderplein hebben de kinderen niet alleen een ontmoeting met elkaar, maar ook met de levende God.

Er zijn ochtend- en middagprogramma's, die parallel lopen met de diensten voor volwassenen.

Indeling groepen

 Benjamin 3-jarigen
 Naftali Basisschool groep 0 en 1
 Efraïm   Basisschool groep 2
 Jozef Basisschool groep 3
 Manasse Basisschool groep 4
 Juda Basisschool groep 5 en 6
 Jozua Basisschool groep 7 en 8

N.B. voor België

 Benjamin 1e kleuterklas
 Naftali 2e kleuterklas
 Efraïm   3e kleuterklas
 Jozef Klas 1
 Manasse Klas 2
 Juda Klas 3 en 4
 Jozua Klas 5 en 6

Programmatijden kinderplein

Let op: Voor peuters (Benjamin) is er geen middagprogramma.

Zaterdag 3 juni

09.00 uur        Kinderbidstond
09.40 uur        Tent open
10.00 uur        Begin ochtendprogramma
12.00 uur        Einde ochtendprogramma
14.10 uur        Tent open
14.30 uur        Begin middagprogramma
16.00 uur        Einde middagprogramma
19.00 uur        Begin Workshop voor Juda en Jozua
20.00 uur        Einde Workshop voor Juda en Jozua

Zondag 4 juni

09.00 uur        Kinderbidstond
09.40 uur        Tent open
10.00 uur        Begin ochtendprogramma
12.00 uur        Einde ochtendprogramma
19.00 uur        Begin Workshop voor Juda en Jozua
20.00 uur        Einde Workshop voor Juda en Jozua

Maandag 5 juni

09.00 uur        Kinderbidstond
09.40 uur        Tent open
10.00 uur        Begin ochtendprogramma
12.00 uur        Einde ochtendprogramma
13.40 uur        Tent open
14.00 uur        Begin middagprogramma
16.00 uur        Einde middagprogramma

Voor alle groepen
Zondagmiddag is er voor kinderen en volwassenen een Sing-in. Tijdens de Sing-in blijven de kinderen bij hun ouders. Er is dus geen apart kinderprogramma.

Een paar spelregels voor de ouders

  • Elk kind draagt een polsbandje met persoonlijke gegevens en het mobiele nummer van één van de ouders. Deze bandjes zijn gratis verkrijgbaar op het Kinderplein en op het hoofdterrein bij de Informatietent naast de Lectuurtent.Op het polsbandje wordt een telefoonnummer (mobiel) genoteerd van de ouder(s). Zorg ervoor dat u op dat nummer bereikbaar bent. Zet uw telefoon in de grote tent op de trilstand. Als er iets met uw kind is willen wij u graag kunnen bereiken.
  • Wanneer uw kind één van de kinderprogramma’s bijwoont, dan is het de bedoeling dat hij of zij daar blijft tot het eind van het programma.
  • Buiten de programma’s om draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor uw kinderen.
  • De leeftijdsindeling van de groepen is weloverwogen vastgesteld. In verband met de inhoud en tijdsduur van het programma willen wij u daarom vriendelijk verzoeken zich aan deze leeftijdsindeling te houden. Hoewel wij het afraden, gaat bij uitzondering het oudere kind bij het jongere kind, met de afspraak dat het oudere kind zich gedraagt.
  • Tijdens het programma krijgen alle kinderen drinken en een snoepje.
  • Mobieltjes zijn in de kindertenten niet toegestaan!
  • Indien u wilt kijken bij de kinderprogramma’s, dan kan dat alleen als u zich opgeeft als kinderdiensthulp. Zo kunt u zelf inspiratie opdoen en tot zegen zijn voor anderen. Er mogen in de kindertenten geen foto’s worden gemaakt.

Halen en brengen

  • De 3-jarigen (Benjamin) en de kleuters (Naftali en Efraïm) brengt u zelf naar de tent toe. Natuurlijk mag u dat ook met uw andere kinderen doen.
  • Breng uw kinderen a.u.b. op tijd, in verband met de indeling in groepjes.
  • Kom uw peuter of kleuter zelf weer ophalen. Wij laten de kinderen niet vertrekken zonder begeleiding van één van de ouders. Laat uw kind niet onnodig lang wachten. Kom op tijd! Gaat uw kind naar Jozef, Manasse, Juda of Jozua, spreek dan duidelijk af waar u elkaar na afloop weer ontmoet.

Kinderdiensthulp

Iedere dag verwachten wij 3.500 kinderen. Naast de vaste kinderwerkers die het programma verzorgen, hebben we per kinderdienst veel extra hulp nodig. Alleen met elkaar krijgen we het voor elkaar. Zo kunt u tot zegen zijn, inspiratie opdoen en genieten van de kinderen.

Per dag is er aan leiding nodig:

55 leid(st)ers voor Benjamin – 3 jaar
50 leid(st)ers voor Naftali – groep 0 en 1
50 leid(st)ers voor Efraïm – groep 2
40 leid(st)ers voor Jozef – groep 3
40 leid(st)ers voor Manasse – groep 4
70 leid(st)ers voor Juda – groep 5 en 6
50 leid(st)ers voor Jozua – groep 7 en 8

•    De minimumleeftijd voor kinderdiensthulp is 15 jaar.
•    Vanwege wettelijke voorschriften dient elke medewerk(st)er ter plaatse een geldig legitimatiebewijs te tonen bij de inschrijving.
•    U kunt zich aanmelden als kinderdiensthulp bij het infopunt op het Kinderplein op:
Vrijdag       13.00 – 17.00 uur
Zaterdag    08.00 – 17.00 uur
Zondag      08.00 – 12.30 uur
Maandag    08.00 – 14.30 uur
En gedurende de hele dag in het stewardskantoor op het hoofdterrein.

Aanmelden kinderdiensthulp

 

Speciaal voor ouders

Ieder jaar opnieuw komen er ouders met de vraag of ze een poosje in een kindertent mogen komen kijken naar de programma’s. Als kinderwerkers kunnen wij ons die vraag wel voorstellen: de tenten zien er zo uitnodigend uit, de muziek klinkt zo gezellig, de programma’s zijn fantastisch! Toch moeten wij de ouders teleurstellen; het zou een chaos worden als iedereen zomaar in en uit loopt. Om jullie toch de gelegenheid te geven een programma mee te maken en zo ideeën op te doen voor eigen kerk, gemeente of kinderwerk willen wij u uitnodigen één of meer dagen mee te doen in een groep als kinderdiensthulp. Op deze manier kunt u zelf inspiratie opdoen en bent u bovendien tot zegen voor anderen.

Interesse? Meld je aan als kinderdiensthulp.

Inhoud programma’s

Benjamin (3-jarigen)
Thema: Jij hoort erbij

Zaterdag
Thema: Jij hoort bij God
Verhaal: Samuel
's Middags geen programma

Zondag
Thema: Jij bent belangrijk
Verhaal: David
's Middags geen programma

Maandag
Thema: God helpt jou
Verhaal: Mefiboset
's Middags geen programma

In de Benjamintent staan liefdevolle medewerkers en dagleiding klaar om uw peuter een veilig gevoel te geven en de liefde van God met hem of haar te delen. Er is een poppenkastverhaal, een toneelstuk, er wordt gezongen, gespeeld en geknutseld.

Naftali (groep 0 en 1)
Thema: Jezus is mijn vriend

Zaterdag
Thema: Ik kies voor Jezus, want Jezus is mijn vriend
Verhaal: Zacheüs
Middagprogramma: Deksels Theater

Zondag
Thema: Ik wandel met Jezus, want Jezus is mijn vriend
Verhaal: Petrus
's Middags geen programma i.v.m. Sing-in

Maandag
Thema: Ik vertel anderen over Jezus, zodat Jezus ook hun vriend kan worden
Verhaal: Filippus en de kamerling
Middagprogramma: Matthijs Vlaardingerbroek - theater

Naast de Bijbelverhalen zullen de kinderen ook heel veel zingen. Ze gaan knutselen met Freubelien en Professor Boekenwurm leert hun de bovenstaande Bijbeltekst. Dip en Dorien beleven hele leuke avonturen en Karel en Cato zijn te zien in de poppenkast. We zijn ook heel erg benieuwd wie er gaan winnen bij het dagelijkse spel; de jongens of de meisjes?

Het wordt gaaf, supergaaf!

Efraïm (groep 2)
Thema: God is mijn held

Zaterdag
Thema: God is mijn held, Hij heeft alles gemaakt
Verhaal: De schepping
Middagprogramma: Poppentheater ‘Het @pestaartje’

Zondag
Thema: Jezus is mijn held, Hij maakt mensen beter
Verhaal: De verlamde man
‘s Middags geen programma i.v.m. Sing-in

Maandag
Thema: Gods Geest is mijn held, Hij is altijd bij mij!
Verhaal: David en Goliath
Middagprogramma bij Naftalitent: Matthijs Vlaardingerbroek - theater

Om deze boodschap te vertellen hebben we gekozen voor de Bijbelverhalen: de schepping, de verlamde man en David en Goliath. Uiteraard is Kleurtje het knutselvrouwtje ook aanwezig en met Sparky zullen we weer spannende avonturen meemaken. Een spel en een leuk knutselwerkje maken het programma helemaal af.

Jozef (groep 3)
Thema: Kom aan boord

Zaterdag
Thema: God heeft een plan
Verhaal: Noach krijgt een opdracht en gaat de Ark bouwen
Middagprogramma: Simon en Zo - Pablo gaat vliegen

Zondag
Thema: Kom aan boord
Verhaal: De dieren komen aan boord van de Ark
’s Middags geen programma i.v.m. Sing-in

Maandag
Thema: Trek de wereld in
Verhaal: Noach en de dieren gaan aan land
Middagprogramma bij Manassetent: Deksels theater

Manasse (groep 4)
Thema: Goede reis

Zaterdag

Thema: God gaat mee
Verhaal: Daniël reist naar Babel
Middagprogramma: Vrolijk Theater

Zondag
Thema: Vertrouw op God
Verhaal: De droom van de koning en de vrienden die niet willen buigen
‘s Middags geen programma i.v.m. Sing-in

Maandag
Thema: God helpt jou
Verhaal: Daniël in de leeuwenkuil
Middagprogramma: Deksels Theater

Juda (groep 5 en 6)
Thema: Geef nooit op

Zaterdag
Thema: Vertrouwen op God
Verhaal: Daniël in de leeuwenkuil
Middagprogramma: Optreden Juda band
Avondprogramma: Workshop ‘Bidden, connecten met God’
LET OP: De workshop voor kinderen mèt hun ouders is in de Jozuatent.
 
Zondag
Thema: Samen met God
Verhaal: Het leven van Jozef
‘s Middags geen programma i.v.m. Sing-in
Avondprogramma: Workshop ‘WhatsUpp?!’
LET OP: workshop is in de Jozuatent.


Maandag
Thema: Trouw aan God
Verhaal: Job
Middagprogramma: Guido Verhoef

Jozua (groep 7 en 8)
Thema: Connect

Zaterdag
Thema: Connect – het contact werd verbroken
Verhaal: Schepping en zondeval
Middagprogramma: Theater
Avondprogramma: Workshop ‘Bidden, connecten met God’
LET OP: De workshop voor kinderen mèt hun ouders is in de Jozuatent

Zondag
Thema: Connect – Het contact wordt hersteld
Verhaal: Jezus is gekomen
‘s Middags geen programma i.v.m. Sing-in
Avondprogramma: Workshop ‘WhatsUpp?!’

Maandag
Thema: Connect – Het contact is hersteld
Verhaal: De Heilige Geest
Middagprogramma: Dance Inc.

Gods talent!

Bij Jozua is er tijdens de zaterdagmiddag, zondag- en maandagdiensten ruimte om jouw talent te laten zien. Durf jij op het podium te: zingen, dansen of een ander talent te laten zien? Geef je dan op! Dat kan na iedere dienst. Er hangen opgavebriefjes aan de ‘Gods Talent Sterren’ in de twee hoeken. Wie weet sta jij tijdens Opwekking te schitteren op het Jozuapodium!

Nazorg Kinderplein

Op het midden van het Kinderplein is een nazorgtent ingericht. Hier kunnen kinderen terecht die verder willen doorpraten of bidden. Maar ook ouders, kinderwerkers en andere mensen die werken met kinderen zijn van 09.30 - 16.00 uur welkom in de tent voor advies of een gesprek met een nazorgmedewerker.

Kinderbidstond

Gaat uw kind naar de Juda of Jozua tent en vindt hij of zij het fijn om samen met andere kinderen te bidden? Laat uw kind dan gerust eens kijken bij de kinderbidstond, iedere ochtend van 09.00 - 9.30 uur in de nazorgtent. Samen bidden is gaaf en krachtig!

 

Workshops voor groep 5 t/m 8 in de Juda- en Jozuatent op het Kinderplein

Het avondprogramma voor Juda en Jozua is in de vorm van een workshop. Op zaterdag nodigen we de kids uit MET hun ouders: samen aan de slag. Op zondag zet een speciaal (tiener-)team de kinderen aan het werk.

De workshops worden georganiseerd door Timotheüs - www.timotheus.nl

Zaterdagavond 3 juni

19.00 uur Workshop: Bidden, connecten met God
  Een workshop voor kinderen (groep 5 t/m 8) mèt hun ouders in de Jozuatent
  Handen samen, ogen dicht… dat is connecten met God? Maar je kunt op veel manieren bidden. In deze workshop gaan we het hebben over online zijn met God. Wat is bidden eigenlijk en hoe doe je dat? Vind je dat makkelijk of moeilijk? Hoe doen jullie dat thuis? In deze workshop ga je samen met je vader of moeder aan de slag. Jullie gaan ontdekken dat connecten met God op heel veel manieren kan en samen ideeën opdoen waarmee jullie ook thuis aan de slag kunnen.

De workshop wordt gegeven door Hilde Sneep en Annasjouk Nijhof. Hilde is fotograaf (Bewogenfotos.nl), trainer en medeauteur van het boek Spiegelbeeld dat in oktober 2016 is uitgegeven. Een boek voor moeders en dochters (10-13 jaar). Annasjouk is coördinator van de trainingen bij Timotheüs, onderdeel van Opwekking.
20.00 uur Einde workshop 

Zondagavond 4 juni

19.00 uur Workshop: WhatsUpp?! Jij, je vrienden, je mobiel en de iPad
  Een workshop voor kinderen (groep 5 t/m 8)
  Hoe veel beeldschermtijd krijg jij per dag, en waar kijk je dan naar? YouTube filmpjes, Nickelodeon of toch een filmpje op Netflix? Welke berichtjes vind jij irritant in de WhatsApp groep? En waarom mag je van je ouders je mobiel nou eigenlijk niet mee naar je slaapkamer? Corjan zal samen met een team van jonge media-experts (tieners) een interactief programma verzorgen vol do's & don’ts over het (nog) beter omgaan met je mobiel en de andere beeldschermen in je huis.    

De workshop wordt gegeven door Corjan Matsinger en zijn (tiener-)team. Corjan heeft een Samsung telefoon met 4G, hij kijkt best vaak Netflix en speelt graag FiFa 2017. Hij is ook eigenaar van Young & Holy, religieus trendwatcher, jongerenwerker en vader van vier kinderen.
20.00 uur Einde workshop 

Spaarproject Pinksterconferentie Pan de Vida

Help ons de kinderen van Peru te helpen!

Ruim 10 jaar geleden is Pan de Vida (brood dat leven brengt) begonnen om arme kinderen in Peru op schooldagen een goede maaltijd te geven en ze daarbij te vertellen dat God van hen houdt. Carlos (oprichter): ‘Als je in de ogen van één van de kinderen uit Peru kijkt, weet je dat de hulp die wij geven geen druppel op de gloeiende plaat is. Ik behoorde eens tot die groep van kinderen die geen hoop en geen toekomst had. Op wonderlijke wijze stuurde God mij naar Nederland om geadopteerd te worden. Nadat ik een persoonlijke ontmoeting met God had, kreeg ik het verlangen om terug te keren naar het land waar ik geboren ben om de kinderen van Peru zicht te geven op een hoopvolle toekomst. Het is onze droom om duizenden kinderen te helpen door in hun toekomst te investeren. Een kleine bijdrage kan al een groot verschil betekenen voor één van de Peruaanse kinderen.’ Inmiddels zijn er 37 kinderrestaurants, 2 kinderdagverblijven en een kindertehuis, Casa Alegría. Voor de kinderen in dit tehuis willen we graag sparen voor buitenspeelgoed: zoals een speelhuis, keukentje, werkplaats en tafel met zitbankjes.
Wil je ons helpen? Kijk maar vast eens op onze website www.pandevida.nl of op www.facebook.com/pandevida.nl .

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.