In aanloop naar de Pinksterconferentie worden er regelmatig vragen gesteld hoe er om wordt gegaan met veiligheid n.a.v. de recentelijke aanslagen in Europa. In de voorbereidingen is veiligheid altijd een belangrijk aandachtspunt geweest en dat zal dit jaar zeker niet anders zijn. In de afgelopen jaren is, bijvoorbeeld, geïnvesteerd in het plaatsen van toezichtcamera’s, verspreid over het conferentieterrein. Over de te nemen veiligheidsmaatregelen is er constant contact met de bevoegde overheidsdiensten, zoals de politie en de gemeente Dronten. Zij monitoren alle ontwikkelingen. Op dit moment zijn er geen concrete dreigingen. Veiligheid staat hoog in ons vaandel en daarom hebben we toch besloten om extra preventieve maatregelen te nemen. Dit jaar zal er naast de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen ook steekproefsgewijs tascontrole uitgevoerd worden. Vanuit veiligheidsoogpunt vragen wij hiervoor uw begrip.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn we ons bewust ervan dat iedereen zelf zijn overwegingen moet maken voor het bezoeken van de Pinksterconferentie. Als organisatie hebben we alle mogelijke maatregelen genomen en willen we ons zeker niet door angst laten leiden.

Samen zien we uit naar een geweldig Pinksterfeest. 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.