BHV

Strengere regels van de overheid vragen een steeds professionelere organisatie met o.a. vakbekwame mensen voor het uitvoeren van taken die met veiligheid te maken hebben. Ben je gediplomeerd BHV-ers? Meld je dan aan. Als er zich voldoende vrijwillige BHV-ers aanmelden, hoeven er geen externe BHV-ers ingehuurd te worden; hetgeen een flinke kostenbesparing oplevert! BHV-ers zorgen voor de veiligheid op oproepbasis.

Tijdsbesteding: Naast dat je 24 uur per dag oproepbaar bent door middel van een piepersysteem, wordt je op zondagmiddag ingedeeld tijdens de Sing-in. Bij sommige programma onderdelen zijn extra BHV-ers nodig en kan je hiervoor gevraagd worden.
Benodigde vaardigheden: BHV gecertificeerd, vriendelijk en hulpvaardig, taakgericht, accuraat, kunnen werken volgens instructies en procedures.

Deze functie is altijd parttime.

Aanmelden als medewerker

Brandveiligheid

Tijdens de conferentie is er ook een groep vrijwilligers actief, die hun gaven en talenten voor God gebruiken om brandveiligheid te bieden aan de grote groep kampeerders en bezoekers. De veiligheidseisen worden steeds zwaarder en de werkdruk is daardoor het laatste jaar behoorlijk toegenomen. Daarom is het brandweerteam Opwekking op zoek naar versterking: mannen en vrouwen die in actieve dienst zijn bij een brandweerkorps (van manschap tot en met officier), Je helpt mee in de opbouwweek, of tijdens de conferentie zelf. Tijdens het weekend zijn er taken op preventief of repressief vlak, en ook daar is je hulp onmisbaar. Aangezien we volgens rooster werken, blijft er voldoende tijd om de conferentie te volgen. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar .

Tijdsbesteding: in overleg met de coördinator
Benodigde vaardigheden: in actieve dienst bij de brandweer, flexibel zijn.

Aanmelden als medewerker

Cameratoezicht

Voor het team van Camera-toezicht zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten tijdens de conferentie voor het bijdragen aan de veiligheid van de bezoekers. Wat doet Camera-toezicht? Het ondersteunen van diverse diensten zoals Security, Verkeer en de Centrale Meldkamer Opwekking met informatie over verkeersstromen op het conferentieterrein en alles wat er bij komt kijken. Wie zoeken wij? Mensen met analytisch vermogen en ervaring met het werken met op afstand bestuurbare camera’s. Met name mensen actief op meldkamers van stadstoezicht, bewakingsdiensten en politie vragen wij te reageren. Werk je niet voor één van deze diensten, maar denk je toch een bijdrage te kunnen leveren? Reageer dan ook door een mail te sturen. We werken in shifts van 6 uur met een leuk en gezellig team. 

Tijdsbesteding: shifts van 6 uur. We werken in roosterverband. 
Vaardigheden: analytisch vermogen, ervaring met op afstand bestuurbare camera's. 

Meld je aan door het mail te sturen naar . Wij sturen je mail door naar de coördinatoren van het team Camera-toezicht. Zij zullen vervolgens contact met je opnemen. 

Medische Dienst - EHBO'ers / Verpleegkundige

 

Als gevolg van scherpere regels die door de overheid gesteld worden zijn er steeds meer professionals nodig, mensen die in het dagelijks leven ook in de zorg werken. Er is dringend behoefte aan ervaren EHBO’ers, maar vooral ook aan verpleegkundigen, doktersassistentes en (huis)artsen. De conferentie is drie dagen lang een klein dorp, dat dichtbevolkt is. Daarop is de EHBO dan ook ingericht.

Naast de EHBO-post, die de hele dag bemand is en waar mensen met een uitgebreid scala aan klachten binnenkomen en spreekuren gehouden worden door artsen, word je gedurende een aantal uren (maximaal zes) per dag ingezet op de diverse terreinen, vaak met z'n tweeën. Je kunt van tevoren aangeven waar en wanneer je ingeroosterd wilt worden. Dienstdoende artsen zijn altijd oproepbaar. Er is altijd een ambulance aanwezig op het terrein. Naast professionaliteit en vriendelijkheid zijn teamspirit, betrouwbaarheid, vanuit je dagelijks werk weten wat je kunt en vooral wat je níet kunt en dus je coördinator in moet schakelen, onmisbare eigenschappen.

Tijdsbesteding: een aantal uren, maximaal zes, per dag, in overleg met de coördinator. Er wordt volgens rooster gewerkt.
Benodigde vaardigheden: professioneel, vriendelijk, betrouwbaar, inzicht in eigen kunnen.

Aanmelden als medewerker

Medische Dienst - Doktersassistente / Triagist Hoofdpost

Als gevolg van scherpere regels die door de overheid gesteld worden zijn er steeds meer professionals nodig, mensen die in het dagelijks leven ook in de zorg werken. Er is dringend behoefte aan doktersassistentes. De conferentie is drie dagen lang een klein dorp, dat dichtbevolkt is. Daarop is de Medische Dienst dan ook ingericht.

Als doktersassistente ben je verantwoordelijk voor de eerste opvang van patiënten die een beroep doen op de huisartsengeneeskundige zorg. Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten, verzorgt triage (zowel telefonisch als fysiek), verantwoordelijk voor het organiseren van vervolgacties en het uitvoeren van medisch technische handelingen. Dienstdoende artsen zijn altijd oproepbaar. Er is altijd een ambulance aanwezig op het terrein. Naast professionaliteit en vriendelijkheid zijn een duidelijke teamspirit, betrouwbaarheid, vanuit je dagelijks werk weten wat je kunt en vooral wat je níet kunt en dus je coördinator in moet schakelen, onmisbare eigenschappen.

Je kunt van tevoren aangeven waar en wanneer je ingeroosterd wilt worden.  

Tijdsbesteding: een aantal uren, maximaal zes, per dag. In overleg met de coördinator. Er wordt volgens rooster gewerkt.
Benodigde vaardigheden: doktersassistente / verpleegkundige MBO-V of HBO-V, professioneel, vriendelijk, betrouwbaar, inzicht in eigen kunnen. 

Aanmelden als medewerker

Medische Dienst - Triagist Centrale Meldkamer Opwekking (CMO)

Als gevolg van scherpere regels die door de overheid gesteld worden zijn er steeds meer professionals nodig, mensen die in het dagelijks leven ook in de zorg werken. Er is dringend behoefte aan doktersassistentes. De conferentie is drie dagen lang een klein dorp, dat dichtbevolkt is. Daarop is de Medische Dienst dan ook ingericht.

Als doktersassistente / triagist op de CMO ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling en urgentiebepaling van patiënten die beroep doen op de huisartsengeneeskundige zorg. Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten, verzorgt triage (telefonisch) en organiseert vervolgacties. Dienstdoende artsen zijn altijd oproepbaar. Er is altijd een ambulance aanwezig op het terrein. Naast professionaliteit en vriendelijkheid zijn een duidelijke teamspirit, betrouwbaarheid, vanuit je dagelijks werk weten wat je kunt en vooral wat je níet kunt en dus je coördinator in moet schakelen, onmisbare eigenschappen.

Je kunt van tevoren aangeven waar en wanneer je ingeroosterd wilt worden.  

Tijdsbesteding: een aantal uren, maximaal zes, per dag. In overleg met de coördinator. Er wordt volgens rooster gewerkt.
Benodigde vaardigheden: triagist / verpleegkundige MBO-V of HBO-V met werkervaring, bij voorkeur op een Huisartsenpost of Meldkamer, communicatief vaardig, besluitvaardig, stressbestendig.

Aanmelden als medewerker

Ordedienst Jongeren

 

Tijdens de Pinksterconferentie zijn duizenden mensen bij elkaar op een relatief kleine ruimte. In zo’n situatie is het nodig dat er een groep mensen is die toeziet op veiligheid en orde. De Ordedienst op het Jongerenterrein ziet toe op het begeleiden van de mensenstroom bij de ingangen van de programmatenten, is de oog- en oorfunctie van de organisatie door het signaleren van onveilige situaties en is vooral een vriendelijk gezicht namens Opwekking. Als ordemedewerker heb je de verantwoordelijkheid om de openbare orde te handhaven, zorg te dragen voor veiligheid en preventief op te treden. Je hebt daarnaast stevige kleding en schoenen nodig.

Tijdsbesteding: 4 uur. Er zal in roosterverband gewerkt worden.
Benodigde vaardigheden: goede sociale en communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen en kunnen werken in teamverband.
Minimumleeftijd: 18 jaar

Aanmelden als medewerker

Security - Politieagent (M/V)

Tijdens de Pinksterconferentie zijn duizenden mensen bij elkaar op een relatief kleine ruimte. In zo’n situatie is het nodig dat er een groep mensen is die toeziet op veiligheid en orde. Afdeling Security levert vrijwilligers met politie-ervaring die deelnemen in het Rapid Intervention Team (RIT). Dit team is beschikbaar voor de meldkamer voor het afhandelen van meldingen (BPZ) en werkt samen met brandweer, GGD en BHV. Jouw expertise wordt gebruikt om toe te zien op de naleving van de huisregels van de Pinksterconferentie en om de communicatie te verzorgen naar de Centrale Meldkamer Opwekking. 

Tijdsbesteding: Er zal in roosterverband gewerkt worden waarbij 3 diensten van 6 uur gedraaid kunnen worden. 
Benodigde vaardigheden: afgeronde politieopleiding, minimaal niveau 3. Je hebt daarnaast stevige kleding en schoenen nodig.

Aanmelden als medewerker

Security - Servicemedewerkers (M/V)

Tijdens de Pinksterconferentie zijn duizenden mensen bij elkaar op een relatief kleine ruimte. In zo’n situatie is het nodig dat er een groep mensen is die toeziet op veiligheid en orde. Afdeling Security is de oog- en oorfunctie van de organisatie Opwekking en ziet toe op de handhaving van de kampeerregels. Als servicemedewerker heb je de verantwoordelijkheid om de openbare orde te handhaven, zorg te dragen voor veiligheid en preventief op te treden. Je hebt daarnaast stevige kleding en schoenen nodig. Voor deze taak gaat de voorkeur uit naar christenen die bij de politie of in de beveiligingsbranche werken.

Tijdsbesteding: Er zal in roosterverband gewerkt worden waarbij 3 diensten van 6 uur gedraaid kunnen worden. 
Benodigde vaardigheden: dienstverlenende instelling, inlevingsvermogen, goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je hebt daarnaast stevige kleding en schoenen nodig. 
Minimumleeftijd: 18 jaar

Aanmelden als medewerker

Centrale Meldkamer (CMO)

Om zorg te dragen voor een veilige omgeving waar snel eventueel benodigde hulpverleners ter plaatse zijn, is er een team van meldkamercentralisten actief tijdens de conferentie. Op dit moment zijn nieuwe vrijwilligers nodig om het team goed te laten draaien. Ben je werkzaam als centralist bij brandweer, politie, ambulance of bij een particuliere alarmcentrale (PAC)? Meld je dan aan door een mail te sturen naar . Ook voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die zich voor meerdere jaren beschikbaar willen stellen. Dit jaar kunnen we wederzijds uitproberen of het werk passend is. Na je aanmelding zal er een persoonlijk gesprek met de coördinator van de CMO plaatsvinden.

Tijdsbesteding: 6 uur per dag/nacht in roosterverband
Benodigde vaardigheden: werkzaam als meldkamercentralist (brandweer, politie, ambulance, PAC), stressbestendig, doortastend, vriendelijk en hulpvaardig, taakgericht, accuraat, kunnen werken volgens instructies en procedures.

Aanmelden als medewerker

Veiligheidskundige en/of milieudeskundige

Strengere regels van de overheid vragen een steeds professionelere organisatie met o.a. vakbekwame mensen voor het uitvoeren van taken die met veiligheid en milieu te maken hebben. Ben je gediplomeerd veiligheidskundige (middelbaar veiligheidskundige met MVK of hoger veiligheidskundige HVK)? Dan zoeken we jou! Wij hebben veiligheidskundigen en/of milieukundigen nodig die ons kunnen helpen bij het monitoren van veiligheid en hygiëne op het terrein tijdens de opbouwweek en in de conferentie. Werktijden worden in overleg vastgesteld. Wil je meedoen? Meld je dan nu aan!

Tijdsbesteding: je bent via je eigen mobiele telefoon oproepbaar, onze werkzaamheden zijn vooral overdag, maar niet helemaal volgens een vast dienstrooster. Wellicht word je onverwacht opgeroepen tijdens een incident.
Benodigde vaardigheden: MVK en/of HVK diploma/certificaat, flexibel, vriendelijk en hulpvaardig, mensgericht, accuraat, kunnen werken volgens instructies en procedures, en vooral je kunnen verplaatsen in de rol van medewerkers en bezoekers met wie je te maken krijgt tijdens werkzaamheden.

Aanmelden als medewerker

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.