Heeft uw organisatie een missie die Bijbels geïnspireerd is? Houdt uw organisatie zich bezig met zending, evangelisatie, (pastorale) hulpverlening, (Bijbel)onderwijs of christelijke dienstverlening? Dan bent u van harte welkom om te exposeren op de MissionExpo, MissionPlaza of MissionBoulevard tijdens de Pinksterconferentie. 

Exposeren op de Pinksterconferentie

De organisatie tijdens de Pinksterconferentie is een nauwe samenwerking tussen MissieNederland, Stichting Opwekking en de exposanten. De volgende expositiemogelijkheden doen zich voor:

 • MissionBoulevard; de toegangslaan vanaf de brug naar het hoofdterrein.
 • MissionPlaza; een buitenplein op het hoofdterrein voor de MissionExpo.
 • MissionExpo; voorheen de WereldExpo, een expositie, waar ongeveer 100 exposanten zich presenteren. 

Presentatie in de MissionExpo 

Op het hoofdterrein van de conferentie bevindt zich de MissionExpo. In voorgaande jaren schommelde het bezoekersaantal in de MissionExpo rond de 10.000. Er is volop belangstelling van bezoekers waar kwalitatief goede gesprekken uit voortvloeien. Een exposant getuigt: 'Een aantal mensen kwam heel specifiek naar onze stand toe met de vraag of wij nog leiders nodig hadden voor de zomer. Dát was ons gebedspunt!'

In de MissionExpo kunt u gebruik maken van de faciliteiten die we te bieden hebben op de beursvloer. Van een standaardpresentatie tot vrije ruimte. We hebben plek voor 80-100 organisaties, gegroepeerd in de volgende themazones:

 • Wereld in nood
 • Evangelisatie
 • Training & onderwijs
 • Zorg & hulpverlening
 • Dienstverlening

Kijk voor meer informatie op www.missienederland.nl/exposerenopwekking. Voor  extra informatie over het huren van een stand kunt u mailen naar . Er worden geen stands verhuurd voor commerciële doeleinden. 

Presentatie langs de MissionBoulevard of op MissionPlaza 

Wilt u buiten deze kaders, creatief, interactief en op uw eigen manier invulling geven aan de ontmoetingen met uw doelgroep, dan is een presentatie langs MissionBoulevard of op MissionPlaza misschien wat voor u. Samen onderzoeken we hoe uw deelname het best tot zijn recht komt. Er is wel een aantal randvoorwaarden voor samenwerking:

 • Er is een speciale reden waarom u juist dit jaar wat bijzonders wilt doen: te denken valt aan een jubileum of een andere bijzondere gebeurtenis
 • Uw deelname sluit aan bij of ondersteunt het jaarthema van de Pinksterconferentie
 • Uw presentatie is van meerwaarde voor de bezoekers van de Pinksterconferentie

Hebt u een goed idee over hoe uw organisatie waarde toe kan voegen aan de conferentie? Neem contact op voor meer informatie. Nieuwe initiatieven worden tot januari 2018 in overweging genomen. 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.