We zijn dankbaar als we terugkijken op het afgelopen seizoen. God heeft steeds op bijzondere wijze voorzien in alles wat we nodig hadden. Door middel van de gebeden van een brede achterban, giften van trouwe ondersteuners en betrokkenheid van duizenden vrijwilligers mochten we afgelopen jaar weer meewerken in het koninkrijk van God.

De speerpunten van Opwekking zijn verkondiging en onderwijs, geloofsopvoeding en leiderschapsontwikkeling. We geloven dat we op deze gebieden niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst een bijdrage mogen leveren. Om dit alles te blijven doen is uw gebed maar ook de financiële ondersteuning van groot belang. In alle vrijmoedigheid willen wij met u delen dat we voor een aantal grote uitdagingen staan. We zullen ook de komende jaren weer veel investeren in activiteiten waarin de boodschap van het evangelie gebracht word aan alle generaties. Het werk van Opwekking vraagt op vele gebieden om meer specialisme en dus meer menskracht. Door de ontwikkeling van activiteiten en materialen is ook huisvesting een groeiend aandachtspunt waar we komend jaar een antwoord op moeten geven.

We geloven dat als we Gods plannen volgen, Hij ook de middelen zal geven om dit te doen. In de velen jaren van onze bediening is onze achterban daarin een geweldige steun geweest. Daarom vragen wij u om in gebed te overwegen in welke mate u ons kunt steunen door middel van een najaarsgift.

U kunt uw gift overmaken op rekening NL52ABNA0477774482 ten name van Stichting Opwekking te Putten. Vermeld a.u.b. bij uw betaling ‘Najaarsgift 2016’ en daarnaast uw eigen adresgegevens zodat wij weten van wie de gift afkomstig is. Stichting Opwekking is een erkende ANBI. Wij hopen dat we op uw steun mogen rekenen!

Bekijk de uitgebreide najaarsbrief online >>

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.