Sinds de oprichting in 1960 heeft Opwekking zich ontwikkeld tot een interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen. Daarbij baseert zij zich op onderstaande tekst uit de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, die tevens de missie van de organisatie is:

‘Maakt al de volken tot mijn discipelen …en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’
(Matteüs 28:19)

Door middel van het uitgeven van lectuur, liederen, het organiseren van conferenties en het ondersteunen van projecten wordt aan deze doelstelling handen en voeten gegeven. Wie kent niet de jaarlijkse Pinksterconferentie die door zo'n 60.000 mensen bezocht wordt? Of de Opwekkingsliederen die in de breedte van de kerk geliefd zijn en gezongen worden? Daarnaast denkt en werkt Opwekking actief mee binnen samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Met dat éne doel: Samen Nederland bereiken met het evangelie van Jezus Christus!

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.