Stichting Opwekking wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Opwekking fiscaal aftrekbaar zijn. Ons ANBI-nummer is 002851726.

Meer informatie over de stichting is te lezen in het beleidsplan 2016/2018. Voor een financieel verslag kunt u de jaarrekening 2016 raadplegen.

Giften kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer ten name van Stg. Opwekking te Putten. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

IBAN: NL52ABNA0477774482
BIC: ABNANL2A

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.