Opwekking vindt de privacybescherming van de bezoekers van haar website belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Door uw persoonsgegevens in te voeren op de website gaat u ermee akkoord dat Opwekking uw gegevens in overeenstemming met dit privacystatement gebruikt. Opwekking houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Opwekking verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een conferentie, een bestelling via onze webwinkel, een aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u gebruikmaakt van het contactformulier. Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Opwekking alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Opwekking maakt voor formulieren op onze website(s) gebruik van Wufoo. Wanneer u een formulier invult, worden de gegevens opgeslagen op de servers van Wufoo. Bekijk het privacybeleid van Wufoo op www.wufoo.com/privacy.

Gegevens verstrekken aan derden
Opwekking zal uw persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren aan anderen. Wij zullen uw gegevens alleen in uitzonderlijke gevallen aan anderen doorgeven als u daar toestemming voor geeft of wanneer de wet ons daartoe dwingt.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot Opwekking richten door een e-mail te sturen naar , onder vermelding van uw naam en adres. Opwekking zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Opwekking de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Opwekking bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Cookies
Op onze website wordt alleen gebruikgemaakt van zogenaamde third-party cookies. Google Analytics slaat cookies op, waarmee Opwekking het gebruik van haar website kan optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het kan dan echter zijn dat u niet van alle onderdelen van onze website gebruik kunt maken. 

Webanalyse
Opwekking maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Copyright
Alle inhoud op deze website valt onder het copyright van Stichting Opwekking, maar mag worden gedeeld via sociale media, blogs, etc. Daarbij is bronvermelding een voorwaarde.

Mocht wijziging van ons privacystatement nodig zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Datum laatste wijziging: 29 mei 2018

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.