PUTTEN, september 2016 – Wie in christelijk Nederland kent ze niet, de liederen van Stichting Opwekking? Ieder jaar wordt de bundel aangevuld met nieuwe Opwekkingsliederen, bestaande uit Nederlandstalige en vertaalde liederen die wereldwijd gezongen worden. Voor de 41ste cd is Opwekking op zoek naar nieuwe liederen. Iedereen kan suggesties insturen - van (semi)professionele liedschrijvers tot mensen die geraakt zijn door een lied tijdens een kerkdienst of een christelijke festival.

De Opwekkingsliederen zijn ontstaan vanuit het verlangen naar eigentijdse liederen die aansloten bij de geloofsbeleving van evangelische en pinksterchristenen. Inmiddels zijn de liederen een begrip geworden in de hele breedte van de kerk in Nederland en worden ze tijdens zondagse samenkomsten en andere activiteiten in gemeenten en kerken gezongen.

Selectiecriteria
Aan de lancering van de nieuwe serie Opwekkingsliederen gaat een traject van selecteren, vertalen, arrangeren, instuderen en opnemen vooraf. Vanaf september start de selectiecommissie met het beoordelen van de ingezonden nummers. Ruben Flach, directeur van Opwekking: ‘Als eerste moet een lied natuurlijk in overeenstemming zijn met de Bijbel. Verder wordt gekeken of het voor een brede kerkelijke achterban geschikt is en of het inhoudelijk iets toevoegt aan de bestaande bundel. Daarnaast is het ook van belang dat een lied taalkundig en muziektechnisch correct is, en dat het voor samenzang in kerk en gemeente geschikt is. Tot slot kijken we ook kritisch naar de eventuele vertaling. Een lied kan in het Engels iets prachtig verwoorden, wat in een Nederlandse vertaling wegvalt. We bekijken een lied dus van alle kanten.’

Liederen insturen
Opwekking wil de bundel voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar maken. Daarom is de organisatie op zoek naar mensen die zelf liederen voor samenzang hebben geschreven of suggesties willen doen voor mogelijke Opwekkingsliederen. Dat kunnen zowel Nederlandstalige als anderstalige liederen zijn. Om inzendingen (max. 3 per persoon) goed te kunnen beoordelen is een geluidsfragment (mp3) en de volledige tekst van het lied nodig, zo mogelijk aangevuld met de bladmuziek. Inzenden kan via en is mogelijk tot 1 oktober. Meer informatie over selectiecriteria en het inzenden van nieuwe liederen is beschikbaar op www.opwekking.nl/liederen.

Voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Opwekking, tel. (088) 352 67 00. U kunt vragen naar Marjolein Koning.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.