PUTTEN – De 46e editie van de Pinksterconferentie krijgt als thema mee: ‘Samen Jezus leven’. Dat maakte de directeur van Stichting Opwekking, Ruben Flach, vandaag via Groot Nieuws Radio bekend. De Pinksterconferentie vindt ook dit jaar weer plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in de Flevopolder te Biddinghuizen, in het pinksterweekend: 13-16 mei 2016.

Net als vorig jaar heeft het woord “samen” een plek in het thema. Ruben Flach: ‘Over het thema “samen” valt naar ons idee nog veel meer te zeggen. Ook vanuit het land horen we dat de ingezette koers om de verbinding tussen generaties handen en voeten te geven op de Pinksterconferentie, zou moeten worden doorgezet.’

‘Voor de toevoeging “Jezus leven” is gekozen omdat we willen uitdragen dat we geroepen zijn om Jezus (uit) te leven, zichtbaar te maken, door wie we zijn en hoe we handelen. Discipelschap betekent in de voetsporen van de Meester gaan en leven zoals Hij geleefd zou hebben in deze tijd. Net als vorig jaar benadrukken we ook nu dat we geroepen zijn om dit samen te doen: met christenen uit alle kerken en generaties. We willen met elkaar nadenken over de vraag wat het inhoudt om anno 2016 discipelen van Jezus te zijn en hoe zijn koninkrijk door ons leven heen zichtbaar wordt. Het is daarbij belangrijk om met Jezus verbonden te zijn. Alleen in de verbinding met Hem kunnen we vrucht dragen en de wereld laten zien wie Hij is.’ Het thema wordt uitgewerkt door diverse sprekers. De sprekers worden begin 2016 bekend gemaakt.

De conferentie vindt plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. De eerste samenkomst begint op vrijdagavond 13 mei en de conferentie wordt op maandagmiddag 16 mei afgesloten. Bezoekers die willen kamperen, dienen zich van tevoren daarvoor aan te melden; dat kan vanaf maandag 1 februari 2016, 12.00 uur. Dagbezoekers zijn zonder registratie welkom op het conferentieterrein.

De Pinksterconferentie wordt georganiseerd door Stichting Opwekking. In haar 55-jarige bestaan heeft Opwekking zich ontwikkeld tot een interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen door middel van o.a. Opwekkingsliederen, Opwekking Magazine, het uitgeven van lectuur en verschillende (leiderschaps)conferenties.

Voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van Stichting Opwekking via of 088-35 26 700.

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.