Hoe is de Opwekkingsbundel ontstaan?

De eerste Opwekkingsbundel is ooit ontstaan op initiatief van Wiesje Hoekendijk. Zij constateerde destijds dat de bestaande bundels waaruit gezongen werd (in evangelische en pinksterkringen), slechts weinig aanbiddingsliederen bevatten en wilde dit gemis met een aanvullende bundel compenseren. Lees meer over het ontstaan van de Opwekkingsliederen.

Hoe worden Opwekkingsliederen gekozen?

Voor de nieuwe cd worden ieder jaar twaalf nieuwe liederen uitgekozen. Dit gebeurt door een selectiecommissie. De leden van deze commissie zijn uitgekozen vanwege hun muzikale talenten, theologische kennis, taalvaardigheid en ervaring op het gebied van muziek in de kerk, en vormen een gevarieerde groep qua kerkelijke en theologische achtergrond. We willen onze bundel namelijk voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar maken in Nederland.

Ieder jaar worden er tussen de 200 en 300 liederen ingezonden. Iedereen kan een nummer insturen voor de nieuwe selectie van Opwekkingsliederen. De commissie heeft de taak om al deze liederen individueel te beluisteren en door te lezen. Ze beoordeelt deze liederen op een aantal verschillende punten met als uitkomst of een lied bruikbaar, onbruikbaar of een twijfelgeval is. Uit de lijst met bruikbare liederen worden uiteindelijk twaalf liederen gekozen.

Waar wordt op beoordeeld?

Er zijn zeer uiteenlopende criteria waar de commissie op beoordeelt, zoals:

 • Is de tekst in overeenstemming met de Bijbel?
 • Is het goed zingbaar? (adempauzes, toonhoogte, variatie in melodie)
 • Zou dit lied binnen verschillende gemeentes of kerken gezongen kunnen worden?
 • Behandelt de tekst één centraal thema?
 • Past de tekst goed op het ritme van de muziek (lettergrepen, klemtoon, etc.)?
 • Passen tempo en stijl bij de tekst?
 • Kan een lied zowel met een grote band als met een enkel instrument gespeeld worden?
 • Is de muziek/tekst origineel?

Naast deze criteria wordt er per cd gezocht naar een balans in de volgende categorieën:

 • Gebedsliederen
 • Aanbiddingsliederen
 • Lofprijzingsliederen
 • Pastorale liederen
 • Proclamatie liederen

Als laatste kijkt de commissie voor de balans op de cd ook naar ritmes (uptempo/medium/ballad).

Hoe zit het met vertalingen?

We richten ons met Opwekkingsliederen in eerste instantie op Nederlandstalige liederen, maar het komt geregeld voor dat een lied vertaald wordt in het Nederlands en daarna in de bundel terechtkomt. Dit is niet vanzelfsprekend. Een Engelstalig lied kan voorkeur hebben, maar zal daarna opnieuw beoordeeld worden op basis van de Nederlandstalige tekst. Hierbij is het van groot belang dat een nummer niet ineens een andere inhoud/lading krijgt. Het moet in het Nederlands ook zingbaar zijn. Pas als de vertaling zelf ook de voorkeur heeft binnen de selectiecommissie, kan er gekozen worden voor dit lied.

Waarom wordt mijn lied niet uitgekozen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw lied niet wordt gekozen. Het kan zijn dat een lied wel bruikbaar is voor u en voor uw stille tijd of zelfs binnen uw gemeente, maar dat het toch niet gekozen wordt, bijv. omdat het meer een luisterlied is dan een lied voor samenzang. Ook kan het zijn dat het thema al vaak in onze bundel voorkomt. Kortom, veel liederen halen de eindselectie helaas niet. We moeten immers terug van meer dan 200 naar twaalf nummers!

Natuurlijk betekent dit niet dat uw lied niet goed is. Het is voor u heel bruikbaar, maar past helaas niet binnen onze visie, op onze huidige cd of er is simpelweg een andere keuze gemaakt. Wij willen vooral de kerk en gemeente dienen en proberen hierin zo goed mogelijk een keuze te maken. We hopen hierin op uw begrip.

Hoe zend ik een lied in?

U kunt een mail sturen naar met hierin in ieder geval twee bestanden, een mp3-bestand en een tekstbestand. Daarnaast kunt u ook bladmuziek toevoegen als u daarover beschikt. Ook vernemen we graag wie de schrijver(s) van het lied zijn, en wanneer het is gemaakt. U mag maximaal drie liederen insturen. Liederen kunnen het hele jaar worden ingezonden, maar aan het begin van elke selectieperiode wordt gekeken naar de hoeveelheid liederen die zijn ingezonden en wordt op dat moment bepaald wanneer er voor dat seizoen voldoende inzendingen zijn.

Als de liederen beoordeeld zijn (in het najaar) laten we u uiteraard weten wat er uit de selectie is gekomen.

We danken u hartelijk voor uw inzending(en) en zullen er met grote zorgvuldigheid mee omgaan.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.