• Tijdens de Global Leadership Summit afgelopen zomer in Chicago liep er één boodschap als opvallende rode draad door de toespraken: kom uit je comfortzone!

  Mooi hoe Danielle Strickland dat gepassioneerd verwoordt: ‘Leef een beter verhaal!’ en dat toepast op de ongekende mogelijkheden die de samenwerking van mannen èn vrouwen brengt. Maar dat is alleen mogelijk als je erin gelooft, je angst aan de kant zet, en weigert op te geven als het lastig wordt. Erwin McManus hield een vurig betoog om de middelmatigheid te doorbreken, en de grenzen van ons leven op te zoeken – de angst voorbij want ‘je angsten bepalen de grenzen van je vrijheid’. Ook als je – net als hij vanuit zijn jeugd en in zijn recente strijd tegen kanker – alle reden hebt om in je pijn en gebrokenheid te blijven zitten. Kortom: inspiratie en waardevolle input voor leiders die ernaar verlangen om door hun leiderschap heen een bijdrage te leveren aan de wereld om zich heen! Mis de GLS niet, en kijk op www.opwekking.nl/gls voor het complete sprekersaanbod en praktische informatie.

 • De Global Leadership Summit (GLS) is een uitgelezen kans voor leiders om zich te ontwikkelen in hun leiderschap. Niet iedereen die aan de Summit zou willen deelnemen, heeft de mogelijkheid om zelf het bedrag op te brengen.

 • De Global Leadership Summit is een uitgelezen kans voor leiders om zich te ontwikkelen in hun leiderschap. Niet iedereen die aan de Summit zou willen deelnemen, heeft echter de mogelijkheid om zelf het bedrag op te brengen. Daarom is er een sponsorprogramma in het leven geroepen. Daarmee wordt het voor minderdraagkrachtigen mogelijk de GLS bij te wonen.

  Sponsoring van migrantenleiders, studenten en vluchtelingen
  Deelnemers aan de GLS maken het voor een sponsorbedrag van € 35,- mogelijk dat anderen kunnen deelnemen. Opwekking vult dit bedrag aan, zodat er voor elke € 35,- die binnenkomt aan sponsoring een extra deelnemer uitgenodigd wordt. Voor deze deelnemers zoals migrantenleiders, vluchtelingen of studenten, geldt dat ze zelf niet in staat zijn om de GLS te bezoeken vanwege de kosten.

  Doe mee en geef!
  Als je zelf de impact van de GLS ervaart in je leven, gun je dat ook aan andere leiders. Samen groeien in leiderschap om Nederland te bereiken op die unieke plek die een ieder van ons inneemt! We willen je van harte uitnodigen om mee te doen aan dit sponsorplan. Je kunt je bijdrage bij aanmelding op het registratieformulieraangeven. Alvast hartelijk dank.

 • De registratie voor de Nederlandse editie van de Global Leadership Summit - een van de grootste leiderschapsconferenties wereldwijd – is van start. Deze unieke tweedaagse conferentie van Willow Creek is gericht op het toerusten en inspireren van (christen)leiders in de breedste zin van het woord. Sprekers van wereldklasse die hun sporen hebben verdiend in wetenschap, maatschappij, kerk en bedrijfsleven zoals John Maxwell, T.D. Jakes, Simon Sinek en Danielle Strickland delen hun best lessons. Daarnaast is er in het programma bewust verwerkingstijd ingepland zodat je de aangereikte tools - samen met je team - kunt vertalen naar je eigen omgeving.

  Half augustus wordt het startschot voor de Summit van 2018/2019 gegeven op de plek waar het allemaal begon: in Chicago. Vanuit de visie dat goed, gezond en geïnspireerd leiderschap de basis vormt voor gezonde kerken en organisaties organiseert de Willow Creek Association al jarenlang de GLS. Speerpunten daarbij zijn leiderschapsontwikkeling, visie-overdracht en praktische toepasbaarheid. Vanuit Amerika wordt het onderwijs vervolgens in meer dan 135 landen en meer dan 60 talen aangeboden door lokale organisaties.

  Tijdens de GLS in Chicago wordt ook het sprekersaanbod voor de Nederlandse Summit vastgesteld, die in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 op verschillende locaties verspreid over Nederland plaatsvindt. Kijk hier voor data en locaties.

  Wil je groeien in leiderschap en je door God gegeven mogelijkheden en talenten benutten? Kom dan naar de GLS en ontdek hoe jij op jouw plek van invloed kunt zijn! Geef je vandaag nog op via www.truetickets.nl/gls.

 • De registratie voor de Global Leadership Summit die in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 op diverse plaatsen in Nederland plaatsvindt, is geopend. Twee dagen onderwijs van leiders van topniveau om andere leiders - in de breedste zin van het woord - te inspireren en motiveren. Zodat zij hun plaats in werk, kerk en samenleving innemen en hun wereld kunnen beïnvloeden. Want iedereen wint als een leider zich ontwikkelt, en groeit in leiderschap! 

  Afwisselend sprekersaanbod GLS
  Half augustus vindt in Chicago de jaarlijkse Global Leadership Summit plaats. Er is een afwisselend sprekersaanbod, met mannen en vrouwen uit kerk, wetenschap en bedrijfsleven die hun best lessons delen. Er zijn bijdragen van bekende Summitsprekers als Craig Groeschel en Patrick Lencioni, maar ook van Jo Saxton, expert op het gebied van multicultureel en vrouwelijk leiderschap, Bear Grylls, avonturier, tv-presentator en boegbeeld van de Alpha-cursus, en Danielle Strickland, die vorig jaar te gast was tijdens de Pinksterconferentie. Tijdens de GLS in Chicago wordt ook het sprekersaanbod voor de Nederlandse Summit vastgesteld, die in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 op verschillende locaties plaatsvindt: 1 en 2 november - Drachten, 15 en 16 november - Rotterdam, 22 en 23 november - Aalsmeer, 17 en 18 januari - Eindhoven, 24 en 25 januari - Veenendaal.

  Organisatie in handen van Global Leadership Network
  De organisatie van de Global Leadership Summit is in handen van het Global Leadership Network, een community van christenen die van elkaar willen leren en hun invloed willen aanwenden om Gods koninkrijk in deze wereld zichtbaar te maken. En dat heel concreet te doen door zelf te veranderen en impact te hebben in hun omgeving. Uitgangspunt daarbij is de rotsvaste overtuiging dat God onze wereld verlost en herstelt door zijn kerk heen. Door de jaren heen is de focus volledig op leiderschapsontwikkeling komen te liggen, zowel van kerkleiders als van christenen die in alle sectoren van de maatschappij hun plaats innemen. Sluit je aan bij het wereldwijde leiderschapsnetwerk, en geef je vandaag nog op voor de inspirerende Summit! Klik hier voor meer informatie en registratie.

 • Bill Hybels, oprichter en leider van de Willow Creek Community Church in Chicago, besloot afgelopen week zijn taken als senior-pastor neer te leggen. Hij zou in oktober na 42 jaar voorgangerschap met pensioen gaan en afzwaaien, maar stopt per direct.

  Hij besloot hiertoe naar aanleidingen van beschuldigingen aan zijn adres over (seksuele) misdragingen die uiteindelijk eind maart in de pers verschenen. In een gemeentevergadering van Willow Creek werd duidelijk dat bij extern en onafhankelijk onderzoek geen bewijs werd gevonden voor de beschuldigingen. Het oudstenteam van zijn gemeente bevestigde dit en stelde zich volledig achter het leiderschap van Bill Hybels. Vanwege de aanhoudende geruchten en druk en om de gemeente en de Global Leadership Summit (GLS) te sparen voor verdere schade besloot Hybels toch om zijn taken neer te leggen. Hij deelde zijn besluit hierover op 10 april jl.

  Bill Hybels is in Nederland vooral bekend van de Global Leadership Summit (GLS). Hij is niet alleen de bedenker en oprichter van de Willow Creek Association, maar ook de spreker en host tijdens de GLS. Onlangs was hij nog in Nederland voor een coachsessie.  In Nederland wordt de GLS georganiseerd door Stichting Opwekking op vijf verschillende locaties.

  Opwekking heeft leiderschapsontwikkeling als een van haar speerpunten en zal zich blijven inzetten voor de ontwikkeling van gezond leiderschap in Nederland. Wij hopen dat de GLS hier onderdeel van zal blijven en dat de groei van de afgelopen jaren voortgang zal krijgen.

  Opwekking en de GLS in Nederland scharen zich vooralsnog achter het besluit van de oudsten van de gemeente in Chicago en het bestuur van de Willow Creek Association. Wat deze ontwikkelingen betekenen voor de GLS wereldwijd en in Nederland is op dit moment nog niet duidelijk. We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen, indien nodig, nadere informatie verstrekken.

 • In april jl. werden we geconfronteerd met het nieuws dat er door diverse vrouwen en ex-leiders van Willow Creek beschuldigingen waren geuit over vermeend (seksueel) wangedrag van de oprichter en tot dusver voorganger van de gemeente, Bill Hybels.

  Naar aanleiding van die beschuldigingen en vanwege de druk die ontstond, ook richting de gemeente, besloot Hybels op 10 april om al zijn taken neer te leggen. Ook binnen de Willow Creek Association vanwaaruit onder andere de Global Leadership Summit (GLS) wordt georganiseerd, heeft Hybels alle taken neergelegd. De organisatie van de GLS benadrukt dat er sinds april geen enkele betrokkenheid is van Bill Hybels, ook niet bij de GLS 2018. ‘Er is geen weg voor hem om terug te keren’, zo stelt de organisatie. 

  Afgelopen zondag, 5 augustus, publiceerde de New York Times een artikel waarin Bill Hybels opnieuw werd beschuldigd van seksuele zonden en machtsmisbruik, in dit geval in relatie tot een voormalige assistente. De nieuwe beschuldigingen waren aanleiding voor Steve Carter, één van de nieuwe voorgangers van de Willow Creek gemeente, om zijn taken per direct neer te leggen. Hij schrijft in zijn blog dat er fundamentele verschillen van mening waren met het oudstenteam over de aanpak van de ontstane situatie. Dit alles raakt de gemeente en haar leden diep.

  De afgelopen tijd hebben de Willow Creek Association en de gemeente samengewerkt en gezocht naar de juiste vorm om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, zoals ook gevraagd door de slachtoffers, om alle huidige en eventuele toekomstige beschuldigingen te onderzoeken. De belangrijkste eis is dat alle betrokkenen instemmen met de onderzoekers. De komende dagen zal Willow Creek meer details verstrekken over het vormen van een adviesraad bestaande uit externe (bekende) christelijke leiders uit de Verenigde Staten die toezicht zullen houden op een onafhankelijk onderzoek. Deze raad zal volledige autonomie en autoriteit hebben om het onderzoek uit te (laten) voeren. Bovendien heeft zich een externe, anonieme sponsor gemeld die de kosten van dit onderzoek volledig zal dekken. Dit zal er ervoor zorgen dat er geen ongepaste invloed is op het proces en de conclusies van het onderzoek.    Deze week vindt de Global Leadership Summit 2018 plaats, vanuit de Willow Creek gemeente in Chicago. Ondanks de moeilijke fase in het werk en in de kerk is besloten deze toch door te laten gaan. Terwijl er gewerkt wordt aan het naar boven krijgen van de waarheid en aan gerechtigheid, hoopt de organisatie dat de GLS opnieuw tot zegen en inspiratie zal zijn voor duizenden bezoekers in zowel de Verenigde Staten als de rest van de wereld.

  In Nederland is Stichting Opwekking verantwoordelijk voor de GLS. Hoewel Opwekking geen formele binding heeft met de Willow Creek Association of de kerk, voelen we ons sterk verbonden met de visie om christenen te helpen zich te ontwikkelen in leiderschap, en van daaruit ook met de GLS.

  In afwachting van het onderzoek en de uitkomst ervan wil Opwekking benadrukken zich betrokken te voelen bij en intens verdriet te ervaren over de situatie van alle betrokkenen bij deze situatie, zowel degenen die de beschuldigingen geuit hebben, als Bill Hybels, de gemeente en de Association en haar medewerkers. Zonder op enigerwijze een conclusie te trekken of oordeel uit te spreken in deze situatie willen we beklemtonen dat iedere vorm van machts- en/of seksueel misbruik en manipulatie door wie dan ook, niet past binnen de Bijbelse kaders van (gezond) leiderschap. Ook heeft Opwekking transparantie en openheid hoog in het vaandel.

  We zijn van mening dat de GLS als leiderschapsconferentie nog steeds een belangrijke bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van leiderschap, ook in Nederland. Daarom is besloten om vooralsnog de GLS ook in Nederland in het seizoen 2018/2019 conform gepland te laten plaatsvinden.We blijven bidden voor allen die bij deze situatie betrokken zijn. Ook bidden we dat God de stappen die genomen worden en het proces zal leiden en dat uiteindelijk Hij alle eer zal krijgen.

 • Tijdens een ledenvergadering op de avond voorafgaande aan de GLS 2018 in Chicago hebben het oudstenteam en de ‘lead pastor’ van de Willow Creek Community Church in Chicago kenbaar gemaakt dat zij hun taken neerleggen. Voorganger Heather Larson stopt per direct. Het oudstenteam treedt gefaseerd af tot uiterlijk 31 december dit jaar.

  De besluiten om af te treden werden afzonderlijk van elkaar kenbaar gemaakt na het voorlezen van verklaringen over de situatie van de afgelopen maanden rondom de oprichter van de gemeente, Bill Hybels. Er werd vergeving gevraagd voor fouten die gemaakt zijn, niet alleen in het proces maar ook in de omgang van het oudstenteam met Bill Hybels. Ten opzichte van de beschuldigingen werd aangegeven dat de omgang met diegenen die de beschuldigingen geuit hebben verkeerd was. Toegegeven werd dat Bill Hybels niet alleen ook menselijk is, maar ook dat men gelooft dat zijn zondige gedrag (of zonden) verder gingen dan wat hij zelf eerder vanaf het podium had toegegeven. De verklaringen zijn integraal terug te lezen op de website van de gemeente: https://www.willowcreek.org/en/august-8-statement.De leiders kondigden grondige onderzoeken aan naar zowel het leiderschapsmodel van de gemeente alsook naar de beschuldigingen die geuit zijn met betrekking tot het gedrag van Hybels.

  Stichting Opwekking zal in afwachting van de uitkomst van het onderzoek naar het gedrag van Hybels de verkoop van materialen waarvan hij de auteur is, stopzetten.

  De Global Leadership Summit, waarvan Hybels bedenker en oprichter is, zal wel conform plan doorgaan. Stichting Opwekking is van mening dat, gezien het feit dat er geen enkele verbinding meer is tussen de GLS en Hybels, deze conferentie nog steeds een belangrijke en waardevolle bijdrage kan leveren aan leiderschapsontwikkeling in Nederland. Het Global Leadership Network, zoals de organisatie van de GLS zal gaan heten, heeft oprichter en voorganger van de Life Church (www.life.church) Craig Groeschel bereid gevonden om de komende jaren voortrekker te zijn van de GLS. Hij zal ook de GLS 2018 als spreker openen.

  Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal Opwekking dit via haar kanalen communiceren.

 • Bij de GLS Veenendaal (25/26 januari) is er een panelgesprek over het onderwerp: een veilige cultuur binnen kerken en organisaties – en dan vooral: hoe kunnen we als mannen en vrouwen gezond samenwerken.

  De deelnemers aan het panel zijn:

  • Nienke Westerbeek (directeur Compassion)
  • Kees Kraayenoord (voorganger Mozaiek0318)
  • Karin Somhorst (onafhankelijk klachtenfunctionaris)
  • Ruben Flach (directeur Opwekking)

  Het panel gaat in op actuele maatschappelijke thema’s, maar zoekt vooral gelijkwaardigheid, respect en een toepassing voor de realiteit. Zowel voor bedrijfsleven als in de bediening. Het sluit ook aan bij een van de stellingen van GLS-spreker Danielle Strickland is dat we, ‘in de huidige situatie, het ons niet eens kunnen permitteren om de helft van ons leger onbruikbaar te verklaren’.

 • Willow Creek heeft een onafhankelijke evaluatie- en adviescommissie benoemd die het onderzoek gaat leiden naar de beschuldigingen die zijn geuit tegen Bill Hybels.

  Tevens heeft de commissie opdracht gekregen om de structuur van de organisaties (Willow Creek Community Church en Willow Creek Association) te evalueren, en brengt zij een advies uit ten aanzien van de toekomst. Evangelicale christenleiders buiten Willow Creek hebben namen voorgedragen voor de adviescommisie, die als de Willow Creek Independent Advisory Group aan haar taak begint. De commissie is volledig autonoom en heeft geen leden vanuit Willow Creek zelf. Begin 2019 hoopt zij haar onderzoek af te ronden en de resultaten te kunnen presenteren. Het volledige bericht vind je hier.

  Al eerder communiceerden we via een interview op Groot Nieuws Radio, waarom we de verkoop van de boeken van Bill Hybels voorlopig hebben stopgezet. Het interview is hieronder terug te luisteren.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.