De GLS is mede mogelijk dankzij de volgende sponsoren:

Compassion is als partner verbonden aan de Global Leadership Summit in Nederland, omdat Compassion gelooft in de kracht van goed leiderschap. In de landen waar Compassion werkt, krijgen jongeren in de projecten begeleiding op maat in het doorlopen van een opleiding en het vinden van een baan. Zowel jongeren die op academisch niveau kunnen leren, als jongeren die op beroepsniveau presteren, krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Daarnaast ontvangen jongeren een leiderschaps- en discipelschapscurriculum. Compassion vindt het belangrijk dat jongeren vanuit hun relatie met God leren wat het is om als christen te leven. Daarom worden ze toegerust in leiderschap om op hun eigen niveau verschil te maken in hun omgeving.

Over Compassion
Compassion is een christelijke, internationale hulporganisatie die kinderen in extreme armoede helpt zich zo gezond mogelijk te ontwikkelen. Compassion is werkzaam is 25 ontwikkelingslanden en helpt kinderen via lokale projecten van lokale kerken. De kinderen krijgen in een veilige, kindvriendelijke omgeving onderwijs, gezonde voeding, medische zorg, sociaal en emotionele vorming en horen het evangelie van Jezus Christus. Het doel: hen in Jezus’ naam van armoede bevrijden en hen helpen op te groeien tot zelfredzame, gezonde, christelijke volwassenen.

Compassion verbindt mensen in Nederland en België aan kinderen in extreme armoede. Door deze één-op-één-relatie krijgen kinderen de kans om de armoedecirkel te doorbreken en mensen hier een manier om sociale gerechtigheid een vaste plek in hun leven te geven. Wij geloven namelijk dat ieder kind belangrijk is en dat extreme armoede te verslaan is. Lees verder op de website van Compassion>>

 

De meest kwetsbare mensen zijn niet altijd op TV. Zij wonen in afgelegen en verwoeste gebieden en krijgen vaak geen hulp. Medair gaat altijd ver voor mensen in nood.

Als christelijke noodhulporganisatie komen we snel in actie bij rampen en crisis om getroffen mensen op te vangen. We helpen deze mensen te overleven en mogelijkheden te ontwikkelen voor een betere toekomst. Wij gaan tot het uiterste om levens te redden. Ons noodhulpteam staat altijd klaar om slachtoffers te bereiken met noodvoorzieningen.

Medair is een internationale organisatie. Ons hoofdkantoor staat in Zwitserland. Naast onze vestiging in Nederland zit Medair in Engeland, Frankrijk, VS, Canada, Duitsland. We zijn actief in 13 landen en werken altijd samen met lokale partners. Ons werk begint en eindigt met onze waarden: meeleven, integriteit, verantwoording, hoop, waardigheid en geloof.

Werk ook mee aan blijvende impact wereldwijd. Zet je christelijk geloof en professionele vaardigheden om in actie. Ontwikkel je leiderschap bij Medair. Samen komen we verder.

Wij zoeken professionals en leiders voor het hoofdkantoor in Zwitserland en in het veld voor de sectoren:

  • Gezondheidszorg & Voeding
  • Water, Sanitatie & Hygiëne
  • Onderdak & Infrastructuur     

Bezoek tijdens de GLS onze stand voor meer informatie.
Of kijk hier alvast voor vacatures.

videolink Anna Coffin>>

videoLink Congo>>

 

De GLS wordt ondersteund door Open Doors, een christelijke organisatie die op de bres staat voor vervolgde christenen. Ruim tweehonderd miljoen christenen worden vervolgd omdat ze in Christus geloven. Open Doors ondersteunt de vervolgde kerk in ruim vijftig landen. Gebed, hulp en aanwezigheid staan daarbij centraal. De aanwezigheid van andere christenen laat vervolgde christenen zien dat ze niet alleen zijn. Daarom organiseert Open Doors regelmatig speciale reizen naar de vervolgde kerk. Bij alles wat Open Doors doet, staat de vraag van de vervolgde kerk centraal. Zo vroeg een veldwerker uit het Midden-Oosten: “Stuur alsjeblieft gewone christenen die zich willen laten leiden door God en willen bidden voor vervolgde christenen. Dan zul je zien dat de Here God aan beide kanten werkt.” Aan die wens komt Open Doors graag tegemoet. Daarom maak je tijdens de GLS kans op een gratis reis. Daarmee ervaar je zelf hoeveel je aanwezigheid betekent voor onze vervolgde broers en zussen. En hoeveel je kunt leren van hun geloofsmoed in moeilijke situaties. Ga jij de uitdaging aan? >> kijk op de website van Open Door

   

Wereldwijd zijn er ruim drie miljard mensen die niet of nauwelijks van het Evangelie hebben gehoord, en elke dag komen daar 57.000 mensen bij. Dat raakt ons: Jezus Zelf roept ons immers op in Matteüs 28:19 om te ‘gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken’. OM wordt gedreven door de diepe overtuiging dat ieder mens de kans zou moeten krijgen om het Evangelie te horen.

Wij geloven dat het Evangelie van Jezus Christus levens verandert. Wij geloven dat iedereen is gemaakt om te leven volgens Gods bedoeling. Onze talenten, gaven en passies zijn instrumenten in Zijn hand. Als God ons heeft gemaakt om te ontwerpen, dan ontwerpen we. Als Hij ons heeft gemaakt om te organiseren, dan organiseren we. Als Hij ons heeft gemaakt om te bouwen, dan bouwen we. Wij willen dat Zijn licht wordt verspreid door onze woorden en daden, zodat de mensen om ons heen het zien en God verheerlijken.

OM-Nederland
In Nederland is Operatie Mobilisatie vooral actief om christenen in beweging te brengen voor de verspreiding van het Goede Nieuws door te bidden, te geven of te gaan. Daarnaast wordt er onder de minst bereikten in Nederland gericht zendingswerk verricht in samenwerking met lokale kerken en gemeenten.

Ook vertrekken er vanuit OM-Nederland jaarlijks zendingswerkers voor korte of langere tijd naar het buitenland. Eind 2017 zijn er 118 Nederlanders actief in 33 landen en op de Logos Hope. Het is bijzonder om te zien dat telkens weer mensen bereid zijn hun veilige omgeving te verlaten om Gods plan met hun leven na te volgen. Deze mensen gaan de hele wereld over om Jezus Christus bekend te maken. Lees verder op de website van Operatie Mobilisatie

 

 

 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.