De GLS is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met leiderschap of daarin wil groeien en zich wil ontwikkelen. Voorgangers, oudsten, diakenen, directeuren, teamleiders, jongerenwerkers, kinderwerkers, kortom iedereen die op een of andere manier invloed heeft op anderen, wordt gezien als de doelgroep van de GLS.

De sprekers en toespraken zijn heel divers maar hebben allemaal te maken met aspecten van leiderschap zoals o.a. persoonlijk leiderschap, leiderschapsvaardigheden, maar ook managementtools. Wat we belangrijk vinden is dat, hoewel niet alle sprekers christen zijn, de principes die gedeeld worden wel Bijbels toetsbaar zijn en daarmee invulling geven aan het plan van God voor ons leven en van diegene aan wie we leidinggeven.

Het principe van invloed
We geloven dat we allemaal geroepen zijn om invloed te hebben in de wereld om ons heen. En de waarheid is dat we allemaal invloed hebben, of we ons daarvan bewust zijn of niet.

Daarom is de GLS niet alleen bedoeld voor leiders van de kerk, zoals voorganger, dominees, oudsten of dergelijke. Maar ook voor leiders in de kerk, dat wil zeggen, de vele mensen die in de kerk zitten en die een invloedspositie hebben in de maatschappij. Hoe geef je, als gelovige, leiding in je werk? Hoe ga je om met de uitdagingen van deze tijd? Hoe laat je iets zien van Gods koninkrijk in je dagelijks leven, als leidinggevende of manager? Daar willen we bij helpen via de GLS.

Sferen van invloed
Een veelgestelde vraag is hoe het zit met de sferen van invloed. Er zijn vele modellen en de laatste jaren wordt er veel gesproken over het Seven Mountains Model. Opwekking is geen aanhanger van dit model of van welk model dan ook. We geloven dat een model niet tot principe verheven moet worden. Maar we geloven wel in het principe dat we allemaal gezonden zijn om de boodschap van Gods koninkrijk, om zijn liefde en gerechtigheid, uit te dragen in deze wereld.

Paulus zegt in Colossenzen 3:23: ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen’. De visie van de GLS en Opwekking is om ‘mensen met invloed, leiders, toe te rusten om hun werk en invloed zo te gebruiken dat Jezus gezien en geëerd in hun levens’.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.