In de voorbereiding naar de Pinksterconferentie maken wij onderscheid in opbouwdagen, een opbouwweek en de afbouw. Om je aan te melden voor een van deze onderdelen kan je het formulier 'registreren medewerkers' invullen.  

Belangrijke informatie opbouw en afbouw

  • De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Vanwege de vele werkzaamheden is het conferentieterrein tijdens de opbouw- en de afbouwweek geen veilige omgeving voor kinderen.
  • Kamperen op het medewerkersterrein tijdens opbouw, conferentie en afbouw is alleen mogelijk voor vrijwilligers die meewerken.
  • Mee-eten tijdens opbouw en afbouw is alleen mogelijk voor vrijwilligers die meewerken.
  • Tijdens de opbouw en afbouw zijn er geen voorzieningen beschikbaar voor invaliden die rolstoelgebonden zijn en afhankelijk van aangepast sanitair.
  • Het is belangrijk dat iedere vrijwilliger tijdens de opbouw en/of afbouw zelf een W.A.- en een ongevallenverzekering heeft afgesloten. Opwekking kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.
  • Registreren als medewerker kan van 1 februari tot en met 20 mei online. Opgave voor de afbouw kan ook nog ter plekke bij het stewardskantoor op het hoofdterrein.
  • Na registratie ontvang je enkele weken voor de conferentie een bevestiging per post met daarbij een toegangsbewijs, dat je nodig hebt om toegelaten te worden op het terrein. Het is belangrijk dat je dit toegangsbewijs invult en zichtbaar achter de ruit van je auto legt als je naar het conferentieterrein komt. 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.