Heeft je organisatie een missie die Bijbels geïnspireerd is? Houdt je organisatie zich bezig met zending, evangelisatie, (pastorale) hulpverlening, (Bijbel)onderwijs of christelijke dienstverlening? Dan ben je van harte welkom om tijdens de Pinksterconferentie te exposeren op:

 • MissionBoulevard; de toegangslaan vanaf de brug naar het hoofdterrein.
 • MissionPlaza; een buitenplein op het hoofdterrein voor de MissionExpo.
 • MissionExpo; een expositie, waar ongeveer 100 exposanten zich presenteren. 

Presentatie in de MissionExpo 

Op het hoofdterrein van de conferentie bevindt zich de MissionExpo. In voorgaande jaren schommelde het bezoekersaantal in de MissionExpo rond de 10.000. Er is volop belangstelling van bezoekers waar kwalitatief goede gesprekken uit voortvloeien. Een exposant getuigt: 'Een aantal mensen kwam heel specifiek naar onze stand toe met de vraag of wij nog leiders nodig hadden voor de zomer. Dát was ons gebedspunt!'

In de MissionExpo kun je gebruikmaken van de faciliteiten die we te bieden hebben op de beursvloer. Van een standaardpresentatie tot vrije ruimte. We hebben plek voor 80-100 organisaties, gegroepeerd in de volgende themazones:

 • Wereld in nood
 • Evangelisatie
 • Training & onderwijs
 • Zorg & hulpverlening
 • Dienstverlening

Mail voor extra informatie over het huren van een stand naar mission@opwekking.nl. Er worden geen stands verhuurd voor commerciële doeleinden. 

Presentatie langs de MissionBoulevard of op MissionPlaza 

Wil je buiten deze kaders creatief, interactief en op je eigen manier invulling geven aan de ontmoetingen met je doelgroep, dan is een presentatie langs MissionBoulevard of op MissionPlaza een mooie mogelijkheid. Samen onderzoeken we hoe je deelname het best tot zijn recht komt. Er is wel een aantal randvoorwaarden voor samenwerking:

 • Er is een speciale reden waarom je juist dit jaar iets bijzonders wilt doen: te denken valt aan een jubileum of een andere speciale gebeurtenis
 • Je deelname sluit aan bij of ondersteunt het jaarthema van de Pinksterconferentie
 • Je presentatie is van meerwaarde voor de bezoekers van de Pinksterconferentie

Heb je een goed idee over hoe je organisatie waarde toe kan voegen aan de conferentie? Neem contact op via mission@opwekking.nl voor meer informatie. Nieuwe initiatieven worden tot 11 februari 2020 in overweging genomen. 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.