We kijken terug op een prachtige digitale Pinkster­conferentie! Over het weekend heeft een groot aantal mensen de conferentie meebeleefd via www.samenkerksamensterk.nl en NPO2. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om de Pinkster­conferentie in deze vorm te houden en voor de mooie samenwerking met zoveel partnerorganisaties! Bovenal zijn we dankbaar dat velen gezegend en aangeraakt zijn. Want Opwekking begint met een aanraking van God!

Update financiën conferentie
Natuurlijk zijn ook voor deze conferentie veel kosten gemaakt door ons en onze partners om alles te realiseren. Ruben Flach, algemeen directeur van Opwekking, noemde in de maandag­morgen­samenkomst een bedrag van 2 ton. Dit bedrag is een schatting; we zijn de exacte kosten nog aan het inventariseren. Wel kunnen we melden dat er inmiddels € 93.000 binnen is gekomen voor de digitale Pinkster­conferentie.

Ook zijn er algemene giften binnen­gekomen om het werk van Opwekking te steunen. We zijn blij en dankbaar dat we de thermometer op onze steunpagina naar 7 ton hebben kunnen opschuiven.

Actie #1Maaltijd
Dit jaar hebben we als zendings­collecte aandacht gegeven aan de actie #1Maaltijd. Op het moment dat we dit bericht schrijven, is er al ruim 2 ton binnen­gekomen voor de grote nood die er is bij mensen die in armoede leven en juist door de corona­maatregelen hard worden getroffen. De giften voor deze actie lopen via #1Maaltijd.

Wil je nog een gift geven om te helpen de onkosten voor de conferentie te dekken, dan kun je dat hier doen. Draag je Opwekking een warm hart toe, en wil je onze bediening structureel ondersteunen? Ga dan naar www.opwekking.nl/steun. Heel hartelijk dank voor je ondersteuning!

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.