‘DIEP GERAAKT’ is het thema van de Pinksterconferentie in 2022. Het thema is gebaseerd op het verslag in Handelingen 2:37-39. Nadat Petrus vertelt over Jezus, zijn dood en opstanding en hoe de uitstorting van de Heilige Geest deel is van het plan van God voor het leven van ieder mens, staat er dat zijn toehoorders ‘diep in het hart werden geraakt’.

  • We geloven dat God ieder mens wil aanraken en aanspreken met de boodschap van Jezus en het kruis. We mogen tijdens de conferentie DIEP GERAAKT worden door God met als gevolg dat we ons verootmoedigen - bekeren - en knielen aan de voet van het kruis, zodat Hij ons kan VULLEN met zijn Heilige Geest.
  • We geloven dat dit woord voor alle generaties is en dat ook de belofte van de Heilige Geest voor alle generaties en leeftijden is. De Heilige Geest is ons gegeven als onderpand, Hij wijst op Jezus en vervult ons met kracht - en gaven en bedieningen - om de opdracht te vervullen. Daarom willen we ons uitstrekken naar een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. We willen de bronnen die wellicht verstopt zijn geraakt, openbreken zodat het Levende Water opnieuw kan stromen.
  • We geloven dat God ons ook diep wil raken met zijn liefde voor de wereld. Zodat wanneer we dan uitgaan - uitgezonden worden de wereld in - ook de wereld DIEP GERAAKT zal worden door de boodschap van het evangelie. De velden zijn wit om te oogsten - we hebben als discipelen van Jezus een belangrijke opdracht.

We willen mensen bemoedigen en aansporen om God te zoeken en door Hem geraakt te worden. Het kruis moet centraal staan en diep doorwerken in de levens van alle deelnemers aan de conferentie. We verlangen naar heiliging en reiniging en diep ontzag voor God, waarbij we opnieuw vol worden van de Geest. Geraakt worden is daarom niet simpelweg iets emotioneels, maar is een werking van de Heilige Geest in het leven van mensen. De Bijbel zegt dat we moeten sterven aan onszelf en vanuit de voet van het kruis opstaan om een nieuw seizoen in te gaan, waarbij alle generaties schouder aan schouder optrekken.

Het thema is bij de programma's voor alle leeftijdsgroepen de rode draad.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.