De Pinksterconferentie is een geweldige gelegenheid om je organisatie onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Advertentie in Conferentie Magazine

Rond Pinksteren wordt er een extra editie van Opwekking Magazine uitgebracht dat helemaal in het teken staat van de conferentie. Dit leesmagazine bevat rond de 100 pagina's en wordt gratis aangeboden aan de conferentiebezoekers. Organisaties hebben de mogelijkheid om met deze grote groep christenen uit zowel evangelische als traditionele kerken te communiceren door middel van een advertentie in deze speciale editie. Het magazine wordt op grote schaal uitgedeeld tijdens de conferentie en je advertentie bereikt al gauw tienduizenden bezoekers! Reserveren kan via de BDU. Stuur een mail naar Roel Abraham, r.abraham@bdu.nl voor meer informatie en een reserveringsformulier.

Advertentie in de OpwekkingApp

Ieder jaar heeft Opwekking een eigen conferentieapp waar het programma van de verschillende leeftijdsgroepen en locaties in staat. Afgelopen jaar had de OpwekkingApp over het weekend ruim 13.000 actieve gebruikers. Het is door de jaren heen een steeds belangrijker communicatiemiddel geworden voor bezoekers en medewerkers van de Pinksterconferentie. Sinds 2016 bieden wij de mogelijkheid om een advertentie in de vorm van een banner onder in het scherm te reserveren. Onze ervaring van afgelopen jaar is dat er gemiddeld 40.000 views per banner zijn en dat de click through rate gemiddeld 1% is. Dit maakt het zeer aantrekkelijk om deze vorm van promotie te kiezen voor je organisatie. Je levert de banner aan op basis van de specificaties die je van ons ontvangt, met een hyperlink waar je banner naar doorverwijst. Wij bepalen op welke pagina de banner wordt geplaatst, dit is namelijk op basis van een roulatiesysteem. De kosten per banner zijn voor de conferentie in 2020 € 500,-. Reserveren kan via de BDU. Stuur een mail naar Roel Abraham, r.abraham@bdu.nl voor meer informatie en een reserveringsformulier. 

(NB: Opwekking behoudt zich het recht voor om te kiezen welke organisaties en banners er geplaatst worden.)

Promofilmpje op buitenschermen hoofdterrein

Tussen de programma's door worden er op de buitenschermen op het hoofdterrein korte promotiefilmpjes vertoond. Neem voor informatie over mogelijkheden en prijzen contact op met Family7 via sales@family7.nl.

Reclame op bannertorens

Tijdens de Pinksterconferentie staan er aan het begin van elk kampeerveld en op de parkeerterreinen torens van steigermateriaal waar banners in gehangen worden. Organisaties hebben de mogelijkheid om met de bezoekers te communiceren door middel van een banner op een bannertoren.

Elke toren heeft vier zijden en aan elke zijde hangen twee banners boven elkaar. De bovenste is een locatieaanduiding (bv. P1), de onderste een plattegrond of een korte mededeling. Er zijn acht torens op de kampeervelden waar op de onderste rij twee plekken vrij zijn voor reclamebanners. Op de parkeerterreinen staan in totaal 10 torens met ieder één plek vrij voor een reclamebanner. De afmeting van de banner is 114 (breedte) x 124 cm (hoogte). Met je banner bereik je al gauw duizenden bezoekers. De kosten zijn € 150,- (excl. btw) per plek/banner. Je maakt zelf de banner en levert een drukklaar pdf-bestand bij Opwekking aan. Opwekking laat de banner drukken. Na de conferentie wordt de banner weggegooid door Opwekking. Stuur een mail naar bestellingen@opwekking.nl voor informatie en reserveringen. De deadline is 10 april 2020. 

(NB: Opwekking behoudt zich het recht voor om te kiezen welke banners er geplaatst worden.)

Wat niet mogelijk/toegestaan is

Met uitzondering van bovengenoemde mogelijkheden is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook promotionele of commerciële activiteiten te ondernemen. Dit houdt in dat er geen folders verspreid mogen worden, geen affiches opgehangen, niet gecollecteerd of geënquêteerd mag worden enz.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.