De bekende Britse Bijbel­leraar, schrijver en spreker David Pawson is op Hemelvaarts­dag, 21 mei op 90-jarige leeftijd overleden. Pawson sprak meermaals op de Pinkster­conferentie en Opwekking geeft een groot aantal van zijn studie­boeken uit.

Sleutels tot de Bijbel en andere boeken
Twintig jaar geleden verscheen het eerste boek van Pawson bij Opwekking en dat was het begin van een bijzondere samen­werking, weet Henk Dik, bestuurs­lid van Opwekking: “David sprak regelmatig op de Pinkster­conferentie en er verschenen in de jaren daarna nog vijftien boeken in het Neder­lands. Daarvan is Sleutels tot de Bijbel het meest bekend. Het verscheen in 2007 en inmiddels zitten we op de achtste druk. In bijna 1600 pagina’s wordt de lezer meege­nomen door alle boeken van de Bijbel. Voor wie meer over de Bijbel wil weten is deze uitgave een uniek naslagwerk, die dat heel prettig leest.”

Honger
David Pawson werd in 1930 geboren in Noordoost Engeland. Van jongs af aan wilde hij boer worden maar toen hij was afgestudeerd aan de landbouw­universiteit in Durham, ervoer hij een roeping van God en ging theologie studeren. Na zijn afstuderen werd hij kapelaan bij de Royal Air Force en daarna voorganger in verschillende gemeentes. In een van zijn eerste gemeentes besloot hij om samen met de gemeente in tien jaar tijd de hele Bijbel in een tijd van tien jaar door te gaan lezen. Iedere dienst werd een hoofdstuk behandeld. De uitwerking van deze systematische ‘belichting’ van de Bijbel was dat er een echte honger naar Gods Woord ontstond. Van heinde en verre kwamen er mensen luisteren naar deze preken van Pawson, en opnames van de preken werden over de hele wereld beluisterd. Dit leidde ertoe dat hij zich vanaf 1979 volledig ging richten op Bijbel­onderwijs als bediening.

Ontdekkingsreis
David Pawson bezat de gave om op heldere, Bijbelse en indringende wijze zijn gedachten over te dragen. Steeds weer verraste hij zijn toehoorders en lezers doordat hij aan ogen­schijnlijk over­bekende Bijbel­teksten een nieuwe glans en inhoud wist te geven. De serie Een toelichting op... vormt hier een duidelijk voorbeeld van. Verschillende Bijbel­boeken nam hij zo onder de loep. Henk Dik: “Het boek Een toelichting op het Evangelie van Johannes beschouw ik als zeer waardevol. Het is een dikke pil, maar David neemt de lezer mee op een prachtige ontdekkings­reis door dit mooie Bijbel­boek.” 

Thuisgehaald
De laatste jaren ging de gezondheid van David langzaam achteruit. Hij kreeg botkanker en symptomen van Parkinson en moest worden opgenomen in een verzorgings­huis. Ondanks deze ziekte ontving hij kracht om in januari van dit jaar in vier opnames het boek Kolossenzen te behandelen, waarmee zijn serie commen­taren op het Nieuwe Testament voltooid werd. Door het corona­virus kwam ook in Groot- Brittannië de lockdown voor verzorgings- en verpleeg­huizen. David vond deze periode een uitdagende tijd. De lockdown leidde er ook toe dat zijn toespraken op YouTube veel meer beluisterd werden. Op 21 mei heeft de Heer zijn dienstknecht thuisgehaald. Henk Dik: “Het was voor Opwekking een eer en voorrecht om door de conferenties en uitgaven heen nauw verbonden te zijn met David Pawson. Ik denk aan hem met de woorden die geschreven staan over Abel in Hebreeën 11:4 (NBV): en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.

De Nederlands­talige boeken van David Pawson zijn verkrijgbaar in de webwinkel van Opwekking.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.