Tijdens de Pinkster­conferentie van Opwekking is er een groep dansers aanwezig die met improvisatie, vlaggen en choreografie de aanbiddingsdienst in de samenkomsttent op het hoofdterrein ondersteunt. We willen dansers uitnodigen om hiervoor auditie te doen en zo kennis te maken met het kunstteam.

De kerk danst voor de Koning!
Het boek An Army Arising van Christ John Otto beschrijft een leger van kunstenaars dat door God is geroepen om de strijd aan te gaan tegen de duisternis en mensen te raken met de liefde van Jezus. Dit leger is in het bijzonder geroepen voor deze tijd, waarin plaatjes en beelden overheersen en waarin kunstenaars - in de breedste zin van het woord - een belangrijke rol spelen in de samenleving. God geeft mensen de gave van dans, kunstenaarschap en verbeelding. Hij geeft mensen de zegen van zijn Geest zodat dansers en kunstenaars hun roeping horen en hun bediening oppakken. De kerk danst. En hoe!

Ieder op zijn unieke wijze
Martina Tak, leidster van het dansteam op de conferentie: "Er zijn op dit moment veel initiatieven in Nederland waar je als danser een plek kunt vinden in het leger van kunstenaars, met veel verschillende soorten mensen en dansstijlen. We hebben dansers nodig die zich uitstrekken naar een goede danstechnische basis, maar die zich net zo hard uitstrekken naar zijn Geest. We hebben niks aan geweldige danskunstenaars die technisch mooie dingen laten zien. We hebben danskunstenaars nodig die Gods koninkrijk zien en dat zichtbaar maken."

Auditie
Heb jij ook een verlangen om Gods leger te zien bewegen? Ben jij een intermediate/gevorderde/professionele danser(es) met een dienstbaar hart en voel jij je aangesproken door de diensten van Opwekking? Kun je in teamverband samenwerken en initiatief tonen? Dan ontvangen we graag een filmpje van jou met een korte motivatie. Alle dansstijlen zijn welkom. Mail voor 27 december a.s.een filmpje en motivatie naar info@dansenindekerk.nl
Auditie: 4 januari 2020, 13.00-17.00 uur in Houten.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.