In het leiderschapskatern Leading People (bijlage Opwekking Magazine januari) schrijft Ruben Flach over leiderschap in 'ongrijpbare tijden'. Er ligt een zwaarder gewicht op de schouders van leiders dan ooit. Hoe kun je er als leider zijn voor de mensen aan wie je leidinggeeft, en tegelijk de voortgang van je kerk of werk bewaken en zelf overeind blijven?

NIeuw tijdperk
In het artikel gaat Ruben Flach niet alleen in op de moeite, maar meer nog focust hij op de uitwerking van de crisis: "Ik geloof dat deze crisis in vele opzichten een nieuw tijdperk zal inluiden. Ik geloof dat deze tijd ons opnieuw wakker zal maken voor de ware roeping van de volgelingen van Jezus. Die roeping beperkt zich niet tot de kerk op zondag. Integendeel, die roeping heeft te maken met ieder aspect van ons leven, persoonlijk, in de kerk, maar zeker ook ons professionele leven. Die roeping heeft te maken met de miljoenen mensen in de wereld die de boodschap van hoop en redding door Jezus, het evangelie, nog niet gehoord hebben."

Persoonlijk leiderschap
Een ander belangrijk aspect is ons persoonlijk leiderschap. In leiderschap vergeten we vaak dat we, naast het liefhebben van God boven alles, onze naaste moeten liefhebben als onszelf. En dat ‘onszelf’ is van cruciaal belang, niet alleen om goed leiding te geven, maar om te overleven in leiderschap. Tijdens de GLS 2020 wordt veel gesproken over authentiek leiderschap, veerkracht (op)bouwen, een duurzaam levensritme creëren en leiderschapskenmerken die nodig zijn om leiding te geven in een crisis.

Levenscyclus 
Tot slot wordt aandacht besteed aan de levenscyclus van een organisatie en de noodzaak van de moed om te veranderen. Moed om de verandering aan te gaan die nodig is om actueel, relevant en vruchtbaar te zijn. Iedere organisatie, zelfs de kerk, kent een levenscyclus en het is van groot belang om op tijd te vernieuwen. De waarheid, principes en kernwaarden veranderen niet, maar de manier waarop de missie invulling krijgt, mag verder ontwikkeld worden en mee veranderen met de tijd. 

Als Opwekking willen we leiders hier graag bij ondersteunen, o.a. door de Global Leadership Summit die op 29 januari en op twee vervolgavonden plaatsvindt. Bovenstaande onderwerpen worden ook daar uitgebreid door een aantal sprekers toegelicht.  


Lees het artikel

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.