In oktober start een onderzoek naar evangelische Protestanten anno 2020, vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek richt zich op de thema’s verbonden­heid, identiteit en geloof.

Verschuivingen 
“We weten uit eerder onderzoek dat er binnen deze groep gelovigen veel verschuivingen gaande zijn op de genoemde terreinen”, licht onderzoeker Paul Vermeer (Radboud) toe, “verschui­vingen die nu door de corona­crisis mogelijk in een stroom­versnelling zijn gekomen. Wat op dit moment nog ontbreekt is groot­schalig, kwanti­tatief materiaal, om deze verschui­vingen in een breder perspectief te plaatsen.” Het onderzoek dat nu van start gaat wil daar verandering in brengen. Het wordt uitgevoerd in samen­werking met een aantal christelijke organisaties, waaronder de Evangelische Omroep en MissieNederland.

Verbondenheid, identiteit en geloof in de netwerk­samenleving
Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe mensen zich verbonden weten met geloofs­gemeenschappen en andere vormen van inspiratie. Dat ziet er in de huidige netwerk­samenleving anders uit dan 20 of 30 jaar geleden. De veranderende vormen van verbonden­heid worden volgens de onder­zoekers ook zichtbaar in overtuigingen. Daarom kijkt het onderzoek ook naar een aantal geloofs­opvattingen, zoals de houding ten opzichte van de evolutie­theorie, het werk van de Geest en de rol van de kerk in de wereld, en wordt onderzocht hoe men kijkt naar maatschap­pelijke vragen rondom gender, vluchtelingen­beleid en klimaat­verandering.

Evangelisch Protestantisme anno 2020
Het onderzoek richt zich op het brede palet van gelovigen die betrokken zijn bij evangelische, gereformeerde, migranten of Pinkster­gemeen­schappen; maar ook gelovigen vanuit deze achtergrond die niet (meer) aan een gemeente verbonden zijn. De onderzoekers hopen dat de uitkomst inzicht oplevert over grote vragen die in kerken en geloofs­gemeen­schappen spelen over ethische standpunten, de kijk op de Bijbel, over missionair gemeente-­zijn en het vasthouden van generaties. Vermeer: "Tegelijkertijd biedt het onderzoek ook een rijk inzicht in een groep gelovigen die vaak eenzijdig in beeld komt in de media, de politiek en wetenschap, maar die doorgaans een relevante maat­schap­pelijke bijdrage levert." De eerste resultaten worden waarschijnlijk in najaar van 2021 gepresenteerd op een symposium; het is de bedoeling dat er vervolgens enkele publicaties uit het onderzoek volgen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de maanden oktober en november door middel van een digitale vragenlijst en ook jouw medewerking wordt gevraagd! Het invullen duurt ongeveer 15 tot 25 minuten. 


Naar de vragenlijst

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.