Opwekking GO, de tak die binnen Opwekking verantwoordelijk is voor geloof en opvoeding, gaat in een andere vorm verder.

Geloof en opvoeding
Begin dit jaar maakten we bekend dat Timotheüs, voor velen bekend vanwege de materialen voor geloofsopvoeding en de workshops in kerken, verderging als Opwekking GO waarbij de G en de O heel duidelijk staan voor geloof & opvoeding. Door diverse ontwikkelingen dit jaar kwamen we op een aantal kruispunten te staan, die van grote invloed zijn op de activiteiten van Opwekking GO. We hebben daardoor moeten besluiten Opwekking GO in een andere vorm voort te zetten. De visie blijft echter ongewijzigd, en we blijven ons inzetten voor geloof & opvoeding.

Toekomst Opwekking GO
Zowel het wegvallen van een deel van de werkzaamheden als het vertrek van de beide collega’s hebben tot gevolg dat Opwekking op een andere manier invulling zal gaan geven aan haar speerpunt geloofs­opvoeding. Zoals gezegd, onze overtuiging is niet veranderd en we onderstrepen wat Annasjouk Nijhof eerder dit jaar zei: “De relatie met Jezus in het leven van kinderen en gezinnen zal het verschil maken.” Vanuit dat perspectief kunnen en willen we niet stoppen met Opwekking GO. De activiteiten van en rondom het Kinderplein van de Pinksterconferentie zijn voor ons van groot belang en waardevol. We blijven daar vernieuwende programma’s ontwikkelen, om daarmee de kerken en gezinnen in Nederland te zegenen. Daarnaast blijven de bestaande materialen die te koop zijn via de webwinkel, beschikbaar voor iedereen. Opwekking GO gaat dus verder, maar in aangepaste vorm.

Ruben Flach, algemeen directeur Opwekking: “We zijn dankbaar voor het leven van Marian en Annasjouk. Marian gaf geloofsopvoeding een gezicht en is voor velen een bron van inspiratie. Annasjouk is fris en vernieuwend en gaat velen tot zegen zijn met ‘Vonk Producties’. We zullen hen zeker missen, maar de nalatenschap, zeker in het leven van kinderen, is van onschatbare waarde. Daarnaast blijven we samen dienen in Gods koninkrijk. God is een God van generaties en de jonge generatie heeft een belangrijke plek in zijn plan. Kinderen en kinderwerk moeten daarom ook een belangrijke plek innemen, niet alleen op de Pinksterconferentie, maar in iedere kerk en ieder gezin.”

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.