Vanuit de overheid zijn vandaag maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Een van de maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet meer mogen plaatsvinden. Dit betekent dat we helaas genoodzaakt zijn om het Opwekking Worship Weekend af te gelasten.

Nadere informatie volgt
We vragen je begrip, geduld en vooral je gebeden voor deze situatie. We komen spoedig met nadere informatie over de situatie en de consequenties. Ook verzoeken we je vriendelijk om niet zelf te gaan mailen of bellen, maar onze informatie af te wachten. Wat betreft de Pinksterconferentie zijn er op dit moment nog geen redenen om aan te nemen dat deze niet door kan gaan. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws daarover.

Bijbels perspectief
Tot slot willen we je graag het volgende meegeven. De ontwikkelingen rondom het virus hebben wereldwijd grote impact, en de verspreiding van het virus heeft bij velen angst en onrust veroorzaakt. Wat is het dan belangrijk om deze ontwikkeling vanuit een Bijbels perspectief in balans te brengen in ons eigen leven. We hebben Gods Woord dat zegt dat God ons een Geest van liefde, kracht en bezonnenheid heeft gegeven - en niet van angst. Het is ons gebed dat we vrede zullen ervaren te midden van deze omstandigheden: zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Dit betekent niet dat we onzorgvuldig of reactionair moeten zijn. Het is echter belangrijk om juist als kerk van Jezus de samenleving te dienen op een manier die vertrouwen toont in onze God, die heel ons leven in zijn hand heeft.

Via onze website en social media zullen we je op de hoogte houden van het verloop.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.