De Jeugdtrends schetsen een beeld van de huidige samenleving waarin onze jongeren leven en opgroeien. Ze wil antwoord geven op de vraag ‘Hoe reageert de jeugd op die samenleving en wat betekent dit voor geloven en kerk-zijn voor jongeren?’. Timotheüs werkte mee aan de totstandkoming van de trends. Lees in dit artikel hoe je als ouder, jeugdwerker, gemeentelid, opa of oma hierover in gesprek kunt gaan met de jongeren zelf en waarom dit zo belangrijk is. Lees hier het Rapport Jeugdtrends 2019 (pdf).

Waarom in gesprek met de jongeren?
Jouw betrokkenheid bij het leven van een jongere doet ertoe. De levensfase van tieners en jongeren kenmerkt zich namelijk door het vormen van hun identiteit. Dat is een ingewikkeld proces in de huidige samenleving. In de Jeugdtrends lezen we dat identiteit vloeibaar is geworden. Dat wil zeggen dat de keuzes aan groepen en labels waar je bij kunt horen enorm groot is en dat je bij meerdere groepen tegelijk kunt horen. Dit laatste is steeds meer de trend. Omdat jongeren hun identiteit nog altijd vormen in een groep is dat best lastig. Je hoort niet meer bij één groep. De identiteit van de jongere beweegt zich voortdurend van het ene naar het andere label; identiteit is vloeibaar geworden.

Het vormen van je identiteit in Christus is daarmee zo mogelijk nog complexer. Geloven en kerk is geworden tot één van de vele labels, één van de vele groepen waar jongeren voor kunnen kiezen om bij te willen horen. Dat een leven met Jezus bij alle groepen en labels in je leven betrokken is, is geen vanzelfsprekendheid.

Daar komt jouw rol als volwassene om de hoek kijken. Denk niet dat ze niet naar jou als ouder willen luisteren, onderschat niet je rol als jeugdleider of als ‘gewoon’ gemeentelid. Jongeren hebben namelijk behoefte aan mensen die het leven met hen willen delen om hun eigen identiteit te kunnen ontwikkelen. Jongeren hebben niet veel met ingewikkelde dogma’s, ze willen zien hoe bij jou het leven met Jezus kan glimmen èn schuren. Ze willen zien hoe jij het volhoudt met een God die soms maar ver weg lijkt. Ze willen van je horen hoe jij keuzes maakt op basis van jouw geloof. Door verbonden met hen te zijn kun je laten zien, dat Jezus een fundament is onder je héle leven en niet in één vakje, groep of label van je leven te duwen is.

De Jeugdtrends zijn een mooi aangrijpingspunt om hier het gesprek over te voeren. Nodig een aantal jongeren uit je kerk uit bij je thuis, kies een maaltijd in je gezin om eens door te praten, vraag je kleinzoon of -dochter om eens langs te komen. Zet je eigen hart open, luister en stel vragen. Laat ze proeven van wie jij bent en wat jij gelooft. Deel sámen je leven. Na een aan ‘Warming-up’ zoemen we in op twee trends ‘Trend 1: Uniek & divers’ en ‘Trend 4: Verhalen van hoop’.

Aan de slag
Warming-up
Doen:
Scroll beide door je foto’s op je telefoon en laat elkaar drie foto’s zien die kenmerkend zijn voor jouw leven van de afgelopen week. Waar was je, met wie, wat heb je gedaan, wat houd je bezig? Vertel elkaar erover.

Vraag:
- Wat snap je niet in de Jeugdtrends of waar ben je niet mee bekend (ghosten, shamen en Famke Louise… hoezo?)? Probeer het met elkaar duidelijk te krijgen.
- Wat herken jij uit de Jeugdtrends in jouw eigen leven of in het leven van andere jongeren? Wat zie je op tv of in de media? Wat juist niet?

Trend 1: uniek en divers
Citaat uit de Jeugdtrend:
Jongeren willen uniek zijn. Niet alleen echt zichzelf zijn, maar ook echt uniek. Ik weet wie ik ben en daarvan is er maar één. Die uniciteit willen ze uitdragen; je bent geen verzameling van data. (…) Zo zien we jongeren weer vaker dan voorheen statements maken, waarmee zij zichzelf proberen te onderscheiden van de rest. Omdat ze zo graag uitgesproken uniek willen zijn, bewonderen ze mensen die zichzelf als uitgesproken uniek profileren, zoals influencers op Youtube dat doen. (…) Omdat christen-zijn een identiteit is, een statement, een manier om uniek te zijn, kan de jeugdleider (of andere volwassene), als hij of zij zich uitgesproken als christen profileert, een influencer zijn.

Gespreksvragen

  • Wie ben jij? Neem een vel papier en zet je naam in het midden. Maak een woordspin over jezelf: wat je doet, over je karakter, wat belangrijk is voor jou, over je relatie met Jezus, waar je blij, verdrietig of boos over wordt. Bespreek samen de woordspin: wat herken je? Heb je aanvullingen? Kun je voorbeelden noemen uit je leven?
  • Aan de ene kant wil je ergens bij horen, aan de andere kant wil je gewoon helemaal jezelf zijn zoals niemand is. Hoe is dat bij jullie? Waar hoor je bij? Wat maakt jou uniek? Ben je tevreden met de balans zoals die is, wat zou je graag anders zien?
  • Je kent deze zin vast wel, ‘Je bent een parel in Gods hand’. Wat zegt dit jou in het kader van uniek zijn? Wat zegt het jou als God zo naar jou kijkt?

  • Trend 4 Wie jongeren wil aanspreken moet vooral iets doen en zich daarin als uniek profileren. Hun influcencers zijn vaak jonge mensen die een bepaalde passie laten zien. zoals Boyan Slat van de Ocean Cleanup of Famke Louise die ook modellen tips geeft. Influencers laten zien wat zij doen, zonder dat ze lijken te willen overtuigen. De overtuigingskracht zit in het informeren, voorleven, liken en terugliken. (…) Het zijn doeners die hun eigen idee van de werkelijkheid laten zien. Ze delen hun verhaal van hoop of hun weg naar een droom. Dat is wat jongeren aanspreekt, omdat jongeren over het algemeen een negatief toekomstbeeld hebben.

    Gespreksvragen
  • Wie zijn jouw influencers op Youtube? Bekijk met elkaar filmpjes en vlogs van mensen die jullie aanspreken. Kun je aangeven wat deze influencers uitstralen en waarom jij het leuk vindt om ernaar te kijken? Welke invloed hebben ze op jou?
  • Welke persoon in de Bijbel is voor jou een ‘influencer’? Iemand in wie jij je wel herkent? Iemand aan wie jij ziet hoe hij samen met God en Jezus leeft? Bevraag elkaar.
  • Het evangelie is bij uitstek het verhaal van hoop. Praat daar met elkaar over: wat is dat verhaal, welke hoop geeft het jou, hoe is het zichtbaar in jouw leven, welke situaties ken je waar geen hoop is en wat dan?
  • Welk beeld van de toekomst heb jij? Waar word je blij van, waar heb je zorg? Hoe betrek je God in dat beeld?

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.