Timotheüs bouwt op jarenlange ervaring in kinderwerk in kerken en gemeenten. In Lucas 18:16 staat:
‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’

Jezus zet de kinderen in het midden om hen daar te zegenen. In een andere tekst zegt Hij dat wij een voorbeeld aan de kinderen mogen nemen. Voor Hem zijn kinderen belangrijk. Dat is de reden dat Timotheüs kinderwerkers graag ondersteunt in hun bediening. De kinderdienst is vaak de plek waar kinderen op zondag te vinden zijn. Een plek waar ze elkaar mogen ontmoeten, waar ze plezier hebben; een veilige plek voor iedereen. Daar is tijd om op hun eigen niveau en aansluitend bij hun belevingswereld te horen wie Jezus voor hen wil zijn.

Kinderwerk vraagt allereerst mensen met een hart voor God en voor kinderen. Kinderwerkers die talent hebben om verhalen te vertellen, te zingen met kinderen, er voor kinderen te zijn, gesprekken te voeren met kinderen, of creatief aan de slag te gaan. Timotheüs wil deze kinderwerkers ondersteunen, zodat zij vaardiger worden en de boodschap echt gaat landen! Daartoe heeft zij een ruim aanbod van praktische , materialen en diverse methoden. Ook is  mogelijk.

 

Timotheüs geeft diverse materialen uit die gebruikt kunnen worden in het kinderwerk. Van vakantiebijbelweek tot knutselmap en evangelisatiemateriaal. Ook geeft Timotheüs twee complete lesmethoden uit: de Parellesboeken en Promiseland, Bijbelgetrouwe leerlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8). Daarnaast is er een leerlijn voor peutergroepen. Door middel van informatiebijeenkomsten, trainingen en begeleiding kan Timotheüs ondersteunen bij de keuze voor en het gebruik van materialen die passen bij het kinderwerk in een kerk of gemeente. Alle materialen zijn in onze webwinkel verkrijgbaar.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.