Een mens leert ongeveer:
* 10 procent door wat hij hoort,   
* 30 procent door wat hij hoort en ziet,   
* 40 procent door wat hij hoort, ziet en doet.

Het is belangrijk dat de kinderen, naast het passieve luisteren, ook de gelegenheid krijgen actief deel te nemen aan het leerproces. De wijze leraar leidt zijn leerling in persoonlijk onderzoek en het ontdekken van de principes van Gods Woord. De Here Jezus - de Leraar bij uitstek - gaf ons daarin het voorbeeld. Hij wist door zijn opmerkelijke manier van vragen stellen de mensen aan het denken te zetten, ze er actief bij te betrekken. Leren houdt meer in dan de overdracht van een serie feiten van de onderwijzer naar de leerling. Leren is een proces. Het begint met luisteren en eindigt met in praktijk brengen. Het is de bedoeling dat de kinderen ‘wijs’ worden. Dat zij wat zij horen, zullen toepassen in hun leven. Dan pas heeft het kind echt geleerd en is er echt onderwezen.

Het leerproces is onder te verdelen in vijf stappen:

Tot slot
Kinderen leren het beste als ze lichamelijk en intellectueel in actie zijn. Je vindt daarom in de lesboeken een grote variatie aan Bijbelleeractiviteiten (soms gewoon activiteit of verwerking genoemd). Elk heeft een directe relatie met de les. Dat is belangrijk. Activiteiten die op geen enkele wijze verband houden met het verhaal, missen hun doel. Zomaar wat handenarbeid doen is geen onderdeel van het leren kennen van Gods Woord. In de boeken is elk punt van de les gericht op het bereiken van het doel van die les. Houd dat doel tijdens het lesgeven constant voor ogen.

Er zijn verschillende soorten Bijbelleeractiviteiten:
1. Activiteiten die de belangstelling voor de les opwekken.
2. Activiteiten waardoor feiten en informatie verzameld worden.
3. Activiteiten die de kinderen helpen zich te uiten door woorden of creatieve bezigheid.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.