Hij kwam in ons midden - een gezinsmoment voor alle generaties

Op deze site geven we speciaal voor kerst input voor een gezinsmoment. Een concrete doe-activiteit om samen met alle generaties met andere ogen te kijken naar lichtjes, lekker eten, mooie muziek en feestelijke kleding. Het hoort allemaal bij kerst. We dagen jullie uit om Jezus in het midden te zetten. Niet alleen met kerst, maar ook in jullie gewone dagelijkse leven. Een gezinsmoment is een actief moment van delen met elkaar, met Jezus in jullie midden.

Het gezinsmoment bestaat uit verschillende onderdelen. Oud en jong, vrienden en familie, iedereen kan meedoen. Er is keuze om na de Starter als gezin één, meerdere of alle onderdelen te doen. Je kunt ze achter elkaar doen of er in de loop van de kersttijd meerdere keren aandacht aan geven.

Doe voor jullie starten kleine lampjes en kaarsen aan, zet een kerstmuziekje aan, dek de tafel met lekkere dingen en doe allemaal mooie kerstkleding aan. Leg het volgende klaar: extra (tafel)kleden, een iPad of laptop (met daarop de site van Timotheüs), een Bijbel, tekenpapier, potloden of stiften en een aantal waxinelichtjes. We wensen jullie plezier en zegen met elkaar.

Starter
Praat:
Kerst wordt in Nederland en overal ter wereld heel verschillend gevierd. Welke voorbeelden ken jij - ver weg en dichtbij? Wat vinden mensen belangrijk? Wat zijn jullie kersttradities? 
Doe:
- Blaas alle kaarsjes uit en trek de stekker uit de kerstverlichting.
- Leg een (tafel)kleed over de gedekte tafel en doe zelf een kleed over je eigen mooie kleding. 
- Bekijk met elkaar het filmpje ‘Kerstmis(t) Jezus’.

Praat: Wat gebeurde er aan het eind van het filmpje? Wat betekent het als het Kerstkind uit het midden van kerst wordt weggehaald? Waar herkennen jullie dit in de voorbeelden die jullie vooraf noemden in Nederland, in de wereld, bij jullie thuis? Waar mist Jezus? De activiteiten in dit gezinsmoment dagen jullie uit om op een andere manier naar lichtjes, lekker eten, mooie muziek en feestelijke kleding te kijken en daarbij Jezus in het midden te zetten. 

Kerst - licht 
Lees: ‘Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen.’ (Lucas 2: 8, 9a BGT). Hoezo, licht-j e s? De herders zagen mega schijnwerpers van God! Lichtshow in Efratha! In de Bijbel staat veel over licht. In Johannes staat: ‘Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen.’ (Joh. 1: 5, 9). Jezus zelf is het licht! 

Praat: Stel jullie zijn de herders in het veld. Speel met elkaar een gesprekje uit op het moment dat jullie plotseling al dat licht zien. Wat zeg je tegen je collega-herders? Wat betekent de tekst uit de Bijbel ‘En het licht heeft het gewonnen van het donker’? Praat daar met elkaar over. 

Doe: - Steek de kaarsjes weer aan en stop de stekker van de kerstboomlichtjes weer in het stopcontact. 
- Pak twee vellen tekenpapier, potloden of stiften erbij. Schrijf op het ene vel ‘Licht’ op het andere ‘Donker’. Schrijf dingen op die jullie om je heen zien gebeuren en uit je eigen leven die horen bij Licht of Donker. 
- Pak het ‘Licht’-vel erbij. Jezus zelf is het licht, Hij is er bij! Hoe zie je dat in de dingen die erop staan? 
- Wat op de lijst past bij jouw leven? Zet er een cirkel om. Hoe kun jij Jezus’ licht daar nog meer laten schijnen? 

Kerst - kleding 
Praat: ‘Kleding maakt de ‘man’ is een uitspraak. Het betekent dat iemand anders iets aan jou kan zien door de kleding die je draagt. De ander kan zien of je belangrijk bent, wat je doet, of je rijk of arm bent enzovoort. Kijk naar de foto’s in de pdf. Je ziet daar verschillende afbeeldingen van mensen met verschillende kleding aan. Wat zegt deze kleding over hen? Wat voor iemand is het? Klopt het dat kleding ècht iets over iemand zegt?
Klik hier voor afbeeldingen

Lees: Jezus is om een belangrijke reden naar de aarde gekomen. Toen Jezus een keer in de synagoge van Nazareth was vertelde Hij er zelf het volgende over. Hij sloeg het boek van Jesaja (61: 3) open en las eruit voor. Dat gedeelte gaat over een dienaar van God die goed nieuws heeft voor Jeruzalem en iedereen die er woont. Het ging toen slecht met Jeruzalem. Als Jezus diezelfde goede boodschap van toen gaat voorlezen, heeft Hij het eigenlijk over zichzelf (Lucas 4: 18-21). Hij leest ‘God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen. Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd… En Jezus zei: ‘Wat ik jullie net voorgelezen heb, is vandaag werkelijkheid geworden.’ Weet je wat er in Jesaja nog meer staat? Dat de mensen daarom geen rouwkleren moeten dragen, maar feestkleren, dat je niet bedroefd op de grond moet gaan zitten, maar moet dansen en vrolijk zijn. Jesaja zegt dat ze dan ‘lijken op bomen die de Heer zelf geplant heeft, als teken van de Macht van God’. Dat betekent dat door je feestelijke kleren en je vrolijkheid iedereen dan kan zien dat God in jou is. 

Doe: - Doe de extra kleden af waardoor jouw feestkleding weer te zien is. Wat zegt deze kleding over jou? Wat voor iemand ben jij? Hoe kan iemand anders aan jou zien dat God in jou is? Zie je dat aan jouw kleding? 
- Wat een mooie opdracht in Jesaja, feestkleren dragen, dansen en vrolijk zijn! Laat Jezus’ verjaardag maar beginnen! Zet een gezellig muziekje op, doe een dansje en eet wat lekkers met elkaar (of doe de volgende opdracht). 

Kerst - muziek 
Lees: ‘En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’ (Lucas 2: 13-14). De engelen zingen een loflied voor God, voor Zijn Zoon Jezus die geboren werd in en stal. 

Doe: Schrijf jullie eigen loflied, dat past bij kerst. Zoek woorden waarmee je Jezus eert. Doe het op de wijs van ‘Vrolijk kerstfeest iedereen’. Hieronder vind je een karaoke versie, inclusief de tekst van het originele lied. Ken je dit liedje niet? Kies dan zelf een melodie en zoek naar een karaoke-versie op internet om jullie eigen gecomponeerde lied samen te zingen.


Kerst - maaltijd 
Doe: - Haal het extra kleed van de tafel. Ga met elkaar om de tafel zitten en zet er een extra stoel bij. 
- Pak eventueel ook een extra bord, beker en bestek. Een extra plek voor Jezus, Hij wil graag de maaltijd met jullie eten. Een verjaardag vier je immers met de Jarige. 
- Geniet met elkaar van het lekkers dat op tafel staat. 

Praat: De extra stoel is voor Jezus. Deze kerstmaaltijd is Hij in jullie midden. Waar zou het gesprek wel of juist niet over gaan als Hij er als mens zou zitten? Wat zou je Hem willen vragen? Jezus wil graag samen met jullie eten. Niet alleen met Kerst, maar ook op gewone dagen. Hoe is de aanwezigheid van Jezus merkbaar bij de gewone (en ongewone) dingen in jullie leven? 

Kerst - kado 
Lees: Jozef en Maria kregen na de geboorte van Jezus ook bezoek in de stal. Sterrenkundigen uit het oosten volgden een ster en kwamen bij de stal terecht. ‘De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre.’ (Matt. 2: 11). 

Praat: De wijzen uit het oosten geven Jezus een kado. Welk cadeau geeft Jezus aan hen? Luister en bekijk op Youtube het lied hieronder ‘ik ben hongerig’ van Elly en Rikkert Zuiderveld. Waar gaat dit lied over? Wie zijn de ‘minste van Mijn broeders’. Wat betekent dit als jij een kado wilt geven aan Jezus?


Doe: Bedenk met elkaar een kado dat jullie daadwerkelijk gaan geven aan ‘de minste van Mijn broeders’. Denk bijvoorbeeld aan:
- nodig last-minute iemand uit voor jullie kerstdiner (of -ontbijt) 
- bekijk hoe je kinderen in ontwikkelingslanden kunt steunen bij organisaties als Compassion en Red een kind. 
- de komende week iemand verblijden met een bezoekje 
- je kledingkast uitzoeken en wegbrengen wat je niet meer draagt naar een depot van een goed doel 
- een cake bakken en weggeven 
- een mooie kaart maken, er een mooie tekst op schrijven en sturen naar iemand die een bemoediging kan gebruiken 

Afsluiting 
Praat: Met kerst vieren we dat Jezus in ons midden kwam. Bij de verschillende onderdelen in dit gezinsmoment hebben we jullie uitgedaagd om Jezus daadwerkelijk in het midden te zetten. In het midden van dit kerstfeest, in het midden van jullie doen en denken. Wat hebben jullie ontdekt? Hoe hebben jullie Jezus in het midden gezet bij de verschillende onderdelen? Wat betekent het als je Jezus in het midden van je leven zet? 

Doe: - Jezus is licht. Zet als symbool daarvan een brandende kaars in het midden. 
- Pak om de beurt een waxinelichtje en steek deze aan de kaars aan. 
- Spreek een kort gebed uit. Waar wil je God voor danken, wat wil je Hem zeggen?

Redactie:
Annasjouk Nijhof werkt binnen Opwekking-Timotheüs mee in de pijler Geloofsopvoeding. Zij is o.a. coördinator van de trainingen en werkt mee op het Kinderplein van de Pinksterconferentie als Algemeen Coördinator Inhoud. 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.