Hieronder een overzicht van onze trainingen met als thema 'Praktisch kinderwerk'. Ons complete trainingsaanbod vind je in ons trainingen-overzicht.

 Thema 1: Praktisch kinderwerk
 

Actief onderwijs  
Wanneer kinderen betrokken zijn tijdens je kinderdienst gaat er ECHT iets gebeuren. Maar hoe doe je dat? We zoomen in op de leerstijlen van kinderen en koppelen dat aan praktische handvatten en suggesties zodat je direct aan de slag kunt.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Verhalen vertellen  
Kinderen op het puntje van hun stoel, iedereen stil, gezichten die vragen om meer… na deze training kan ook jij een verhaal vertellen!
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Bidden met kinderen
Bidden is een wezenlijk deel van ons geloof, maar is het dat voor kinderen ook? Hoe werkt dat bij hen en hoe kunnen kinderwerkers hen daarin helpen?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Geloofsontwikkeling
Wat kun je verwachten bij welke leeftijd? Na deze training kun je bewuster keuzes maken in de geloofsopvoeding en daarmee in je handelen.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Geloofsgesprekken
Met kinderen in gesprek zijn op zo’n manier dat je hen helpt om zelf op onderzoek uit te gaan samen met jou. Dan wordt een vraag-antwoord gesprek een denk-gesprek waar je beiden veel plezier aan beleeft. 
Download meer info • Direct aanmelden 

Peuterwerk
Peuters... klein, open en speels. Maar hoe doe je dat nu als je hun iets over Jezus wilt vertellen, hoe pak je dat aan, wat doe je wel en wat niet?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Prepubers in de bovenbouw
Voor de een zijn pubers fantastisch, voor de ander een ramp! Hoe ga je om met bovenbouwers die hun kont tegen de krib gooien, zich gedragen als tieners en geen zin hebben om naar jou te luisteren?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Communiceren met kinderen
Wat is goede en effectieve communicatie met kinderen? We geven je input, laten je oefenen en veel voorbeelden zien om zo te kunnen bouwen aan goede en veilige relaties in jullie kinderwerk.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Leiden van een groep
De (wan-)orde in een groep is vaak de reden om te stoppen met kinderwerk, het geeft frustratie en weinig voldoening. Verschillende aandachtsgebieden komen in deze training voorbij om jou goede tools aan te reiken, want… orde houden kun je leren!
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Kinderen en gedragsproblemen
Met liefde wil je kinderwerk doen, maar soms zijn er kinderen die je liever achter het behang plakt. Zij vragen om een specifiekere aanpak en dat is niet altijd eenvoudig. In deze training hebben we het over gedragsproblemen in de ruimste zin.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Kinderen en de Heilige Geest
‘Ieder mens kan alles ontvangen wat de Heilige Geest hem geeft’. Maar hoe zit dat dan bij kinderen? Dat wordt in deze training stap voor stap aan de orde gesteld.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Een goede start
Bemoedigend, inspirerend en SAMEN met je team van start gaan. DE training aan het begin van het seizoen of als ‘time-out’ tussendoor.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Videobegeleiding in het kinderwerk
Specifieke vragen of zorgen in het kinderwerk? Met behulp van een videocamera filmen we momenten tijdens het kinderwerk en bieden we praktische begeleiding op maat.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Leerlijnen, methodes en werkwijzen
Werken met de Timotheus Parelwerkboeken of Promiseland? Wij bieden ondersteuning in hoe jullie het materiaal in jullie kerk of gemeente kunnen inzetten passend bij jullie visie op kinderen en geloofsopvoeding.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Nieuw vuur: opzetten en uitbouwen van het kinderwerk
Kinderwerk begint met een verlangen om kinderen een zichtbare plek te geven in de gemeente en om ze te vertellen over Jezus en wie God is. Wij bieden ondersteuning in hoe je dit handen en voeten geeft in jullie kerk of gemeente waardoor er ook werkelijk iets gaat veranderen.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.