Het is onze wens dat iedere deelnemer na afloop toegerust en enthousiast naar huis gaat, met nieuwe ideeën en inspiratie. Tijdens de trainingen worden de deelnemers op een interactieve manier betrokken.

Klik op een thema voor meer informatie

 Thema 1: Praktisch kinderwerk

 Deze trainingen zijn bedoeld voor kinderwerkers

Actief onderwijs  
Wanneer kinderen betrokken zijn tijdens je kinderdienst gaat er ECHT iets gebeuren. Maar hoe doe je dat? We zoemen in op de leerstijlen van kinderen en koppelen dat aan praktische handvatten en suggesties zodat je direct aan de slag kunt.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Verhalen vertellen  
Kinderen op het puntje van hun stoel, iedereen stil, gezichten die vragen om meer… na deze training kan ook jij een verhaal vertellen!
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Bidden met kinderen
Bidden is een wezenlijk deel van ons geloof, maar is het dat voor kinderen ook? Hoe werkt dat bij hen en hoe kunnen kinderwerkers hen daarin helpen?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Geloofsontwikkeling
Wat kun je verwachten bij welke leeftijd? Na deze training kun je bewuster keuzes maken in de geloofsopvoeding en daarmee in je handelen.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Geloofsgesprekken
Met kinderen in gesprek zijn op zo’n manier dat je hen helpt om zelf op onderzoek uit te gaan samen met jou. Dan wordt een vraag-antwoord gesprek een denk-gesprek waar je beide veel plezier aan beleeft. 
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Peuterwerk
Peuters... klein, open en speels. Maar hoe doe je dat nu als je hun iets over Jezus wilt vertellen, hoe pak je dat aan, wat doe je wel en wat niet?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Prepubers in de bovenbouw
Voor de een zijn pubers fantastisch, voor de ander een ramp! Hoe ga je om met bovenbouwers die hun kont tegen de krib gooien, zich gedragen als tieners en geen zin hebben om naar jou te luisteren?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Communiceren met kinderen
Wat is goede en effectieve communicatie met kinderen? We geven je input, laten je oefenen en veel voorbeelden zien om zo te kunnen bouwen aan goede en veilige relaties in jullie kinderwerk.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Leiden van een groep
De (wan-)orde in een groep is vaak de reden om te stoppen met kinderwerk, het geeft frustratie en weinig voldoening. Verschillende aandachtsgebieden komen in deze training voorbij om jou goede tools aan te reiken, want… orde houden kun je leren!
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Kinderen en gedragsproblemen
Met liefde wil je kinderwerk doen, maar soms zijn er kinderen die je liever achter het behang plakt. Zij vragen om een specifiekere aanpak en dat is niet altijd eenvoudig. In deze training hebben we het over gedragsproblemen in de ruime zin.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Kinderen en de Heilige Geest
‘Ieder mens kan alles ontvangen wat de Heilige Geest hem geeft’. Maar hoe zit dat dan bij kinderen? Dat wordt in deze training stap voor stap aan de orde gesteld.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Een goede start
Bemoedigend, inspirerend en SAMEN met je team van start gaan. DE training aan het begin van het seizoen of als ‘time-out’ tussendoor.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Videobegeleiding in het kinderwerk
Specifieke vragen of zorgen in het kinderwerk? Met behulp van een videocamera filmen we momenten tijdens het kinderwerk en bieden we praktische begeleiding op maat.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Leerlijnen, methodes en werkwijzen
Werken met de Timotheus Parelwerkboeken of Promiseland? Wij bieden ondersteuning in hoe jullie het materiaal in jullie kerk of gemeente kunnen inzetten passend bij jullie visie op kinderen en geloofsopvoeding.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Nieuw vuur: opzetten en uitbouwen van het kinderwerk

Kinderwerk begint met een verlangen om kinderen een zichtbare plek te geven in de gemeente en om ze te vertellen over Jezus en wie God is. Wij bieden ondersteuning in hoe je dit handen en voeten geeft in jullie kerk of gemeente waardoor er ook werkelijk iets gaat veranderen.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

 

 Deze trainingen zijn bedoeld voor kinderwerkers
 

 Thema 2: Opvoeden in geloof

 Deze trainingen zijn bedoeld voor kerken en gemeenten
 die een bijeenkomst willen organiseren voor ouders

Je gezinsmissie, richtingwijzer voor de opvoeding 
Het waarom van een gezinsmissie, deze maken en er dan mee aan de slag in je gezin. Inspiratie, uitwisseling en praktisch bezig zijn met de geloofsopvoeding in je gezin.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Zegenen: het allerbeste voor je kind  
Je bidt voor je kinderen, maar we kunnen ze ook Gods’ rijke zegen meegeven. Wat betekent dat precies en hoe doe je dat? Samen met (groot-)ouders aan de slag.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Geloofsopvoeding: de ontwikkeling van jouw kind  
Wat kun je van je kind verwachten op welke leeftijd en hoe sluit je daar in de opvoeding bij aan?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Geloofsopvoeding: jij als gelovige opvoeder  
Geloofsopvoeding is meer dan Bijbellezen en bidden, jij bent 24/7 voorbeeld. We zoemen in op de verschillende rollen die je als ouder hebt.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Samen onderweg  
Een training die aansluit bij een programma met gezinsbijeenkomsten. Een unieke gezinsbeleving voor ouders en hun kinderen, georganiseerd door hun kerk of gemeente. Dit is een samenwerking met geloveningezinnen.nl.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Bidden met kinderen  
Bidden is een wezenlijk deel van ons geloof, maar is het dat voor kinderen ook? Hoe werkt dat bij hen en hoe kun je als ouder hen daarin helpen?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Kinderen en de Heilige Geest
‘Ieder mens kan alles ontvangen wat de Heilige Geest hem geeft’. Maar hoe zit dat dan bij kinderen? Dat wordt in deze training stap voor stap aan de orde gesteld.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Geloofsgesprekken
Met kinderen in gesprek zijn op zo’n manier dat je hen helpt om zelf op onderzoek uit te gaan samen met jou. Dan wordt een vraag-antwoord gesprek een denk-gesprek waar je beide veel plezier aan beleeft.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Communiceren met kinderen
Wat is goede en effectieve communicatie met je kinderen? Hoe voer je een geloofsgesprek? We geven je input, laten je oefenen en veel voorbeelden zien om zo de communicatie met de kinderen in je gezin te versterken.
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Kinderen en gedragsproblemen
Soms plak je hen liever achter het behang! In deze training hebben we het over kinderen die een specifiekere aanpak vragen en gedragsproblemen in de ruime zin.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Opvoedvragen
Hebben jullie als kerk of als ouders een specifieke opvoedvraag, overleg met ons. Wij hebben een kundig team dat graag langs komt.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

 

 Deze trainingen zijn bedoeld voor kerken en gemeenten  die een bijeenkomst willen
 organiseren voor ouders
 

 Thema 3: Kind in kerk en gemeente

 Deze trainingen zijn voor gemeenten en kerken

Geloofsopvoeding in kerk EN gezin  
Ouders en kerk hebben hun eigen rol in de geloofsopvoeding. Daar waar je ze samen verbindt ontstaat iets krachtigs. Tijdens deze training gaan we dieper in op de rol van kerk en gezin binnen de geloofsopvoeding en waarom deze verbinding voor kinderen zo belangrijk is.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Wat is jouw visie op kind en kinderwerk? 
Met elkaar nadenken over de belangrijke vragen: waar zijn we mee bezig, waarom doen we wat we doen en is dit nog steeds Gods weg?
 Download meer info  •  Direct aanmelden  

Verbinden van generaties  
Wij geloven dat een kerk die aandacht heeft voor de geloofsopvoeding van hun kinderen en jongeren, een kerk is die generaties aan elkaar verbindt. Waarom is dat zo en hoe doe je dat dan?
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Bidden, connecten met God 
Een praktische workshop voor ouders en/of kinderwerkers waarin we aan de slag gaan met vragen als ‘welke plek heeft bidden in jouw gezin of kinderdienst?’, ‘hoe laat je kinderen erin groeien?’, ‘wat maakt het zo lastig’.
Download meer info  •  Direct aanmelden 

 

 Deze trainingen zijn voor gemeenten en kerken

 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.