Timotheüs heeft de volgende generatie op het oog en wil daarom de geloofsopvoeding in kerk en gezin ondersteunen. Deuteronomium 6: 4-7 is daarin voor ons leidend:
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Ouders worden opgeroepen om op alle momenten van de dag hun kinderen op te voeden. In vers 4 wordt echter het hele volk aangesproken. Ook voor de gemeente is een taak weggelegd in de overdracht van ons geloof. Wanneer kerk en gezin hun invloeden met elkaar verbinden, versterkt dat elkaar. Dat vraagt meer dan gezamenlijke activiteiten; dat vraagt naar ons idee om een andere manier van kerk-zijn. Dat vraagt om een kerk waarin generaties van elkaar leren en samen groeien in geloof.

Timotheüs wil kerken, gemeenten en ouders ondersteunen in de geloofsopvoeding. Daarin komen wij graag langszij. Dat doen wij door het uitgeven van diverse materialen, door een ruim trainingsaanbod voor diverse doelgroepen en door begeleiding en advies afgestemd op jullie situatie. Tevens zijn er diverse conferenties die wij organiseren voor kinderen, ouders en kerken. Wij organiseren op de Pinksterconferentie het kinderprogramma en wij zijn actief betrokken bij de conferentie Rondom Het Kind.

Wij nodigen je van harte uit om op je gemak op onze site rond te kijken, en zien je reactie graag tegemoet!

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.