Backup van de liederen en instellingen
Alle gegevens staan in de map c:\ProgramData\Stichting Opwekking\OPS 8, de volgende bestanden zijn van belang

  • sqlite (database met alle liedteksten)
  • xml (alle instellingen behalve de stijlen)
  • xml (de stijlen)
  • txt (alle teksten die NIET worden getoond bij projecteren maar die wel vaak een speciale betekenis hebben, back-up is dus alleen nodig als je dit hebt aangepast)
  • Bestanden met extensie .db3 (Bijbelvertalingen)
  • Map License (alle licentiegegevens)

Voor het maken van een back-up stel je dus deze complete structuur veilig, bijv. op een memory stick of in ‘de cloud’ via b.v. Dropbox, Onedrive of Icloud. Crasht je PC, dan kun je OPS gewoon opnieuw installeren en daarna de aangemaakte structuur overschrijven met de back-up.

Opnieuw ophalen van licentiegegevens via webwinkel
Bij het bestelproces van de producten heb je een e-mail ontvangen met daarin de licentiesleutel. Mocht je die kwijt zijn, ga dan naar de webwinkel op www.opwekking.nl en kijk bij MIJN ACCOUNT, log in met het account dat gebruikt is om de producten aan te schaffen en kies dan voor OPS licenties. Je ziet dan meteen de gegevens en kunt ook de desbetreffende modules opnieuw downloaden (dat geldt - nog - NIET voor oudere versies van het programma, je kunt alleen de actuele versie ophalen.

Herinstallatie met de actuele versie (zowel 32 als 64 bits)
Als OPS steeds fouten geeft, is het verstandig om het programma opnieuw te installeren. Daarbij worden je eigen gegevens NIET overschreven, dus je kunt dit zonder problemen doen. Verwijder eerst de huidige versie (via Start à OPS 8 à Uninstall), verwijder voor de zekerheid daarna ook de complete programmamap c:\Program Files\Stichting Opwekking\OPS 8 (als die nog aanwezig is uiteraard) en installeer daarna OPS opnieuw. Zie voor de plaats van de bestanden wat is vermeld bij “Opnieuw ophalen van licentiegegevens via webwinkel”.

Na een stroomstoring weigert OPS te starten met de melding 'Dit programma wordt geladen met de basisinstellingen'
Forceer het aanmaken van een nieuwe versie van de instellingen door het bestand settings.xml uit de map c:\ProgramData\Stichting Opwekking\OPS 8 een andere naam te geven. Omdat het bestand dan ontbreekt, maakt OPS een nieuwe versie aan. Op zich kun je dat bestand gewoon lezen, maar je mag er niet in wijzigen. Je kunt dus ook de oude versie van het bestand inzien om te bekijken hoe de instellingen vroeger waren. Maar misschien is het ook een goede gelegenheid om e.e.a. wat anders in te stellen, met name de plaats van de diverse mediabestanden.

Waar staat een opsomming van de mogelijkheden van het programma
De Help informatie is erg uitgebreid, als je die gebruikt (je kunt ook zoeken op trefwoorden) dan kun je op de meeste vragen een antwoord krijgen. Ook voorkomt dit dat je OPS Support benadert voor iets wat al is gedocumenteerd.

Ik wil een probleem melden met daarbij een logfile
Via www.opwekking.nl kunt je op allerlei gebieden vragen stellen. Je hebt daar echter niet de mogelijkheid om een bijlage mee te sturen. In dat geval: stuur een e-mail aan support@opspro.nl, je kunt daar wel een bijlage aan koppelen. Voor het oplossen van problemen is het handig om de aangemaakte logfile (uiteraard als die er is) mee te sturen, de technici kunnen dan namelijk veel sneller zien in welke ‘hoek’ van het programma het probleem is opgetreden.

Aanpassen van liedteksten als Presenter en Producer beide zijn geopend
In de praktijk is het niet verstandig om, terwijl Presenter actief is, in Producer liedteksten te wijzigen, dit leidt in bepaalde gevallen zelfs tot een ‘vastloper’. Simpele tekstaanpassingen kunnen in Presenter zelf worden gedaan (via Kolom 1 of 2, Bewerk lied).

Verschil tussen de drie programma’s (onderdelen)
OPS Presenter, vooral gebruikt om informatie daadwerkelijk te presenteren en een playlist samen te stellen waarbij je niet hoeft te zoeken op trefwoorden, Bijbelteksten of toonsoorten. Zie voor nadere details de Help Informatie.
OPS Producer, vooral gebruikt om uitgebreid te kunnen zoeken op teksten van liederen en allerlei eigenschappen daarvan, zoals trefwoord en toonsoort. Je kunt de gevonden liederen in een playlist plaatsen. In dit programma kun je ook nieuwe teksten invoeren (ook tweetalig), eigen bundels maken en gegevens uitwisselen (importeren en exporteren). Zie voor nadere details de Help Informatie.
OPS Statistics: hiermee kun je allerlei gegevens opvragen n.a.v. opgeslagen playlists: welke liederen zijn minstens 1 keer gezongen, en in welke bundel staan ze. Dit is met name handig om een beeld te krijgen van populaire liederen, dat kun je dan weer gebruiken om bijv. meer variatie aan te brengen.

Tips voor naamgeving stijlen en achtergrond
Via een stijl kun je o.a. vastleggen welk lettertype wordt gebruikt, hoe groot het is en welke kleur het heeft. Een gebruiker heeft hiervoor een handige benaming ontwikkeld, waardoor je heel snel kunt zien wat de eigenschappen van een stijl zijn. De benaming is opgebouwd uit de diverse onderdelen van de naam van de stijl:
Positie 1: Horizontale uitlijning: Links, Rechts of geCentreerd
Positie 2: Verticale uitlijning: Boven of Midden
Positie 3: Indicatie van de letterkleur (Wit, Geel, Blauw enz)
Positie 4 en 5: lettergrootte in punten, dus b.v. 40 of 56
Hierbij wordt er van uitgegaan dat je, voor de uniformiteit, altijd hetzelfde lettertype gebruikt.
Voorbeeld: je hebt stijl CBW56 gebruikt, maar de tekst past niet op de regel, gebruik dan stijl CBW40 – natuurlijk moet je die stijlen wel hebben aangemaakt.

In alle stijlen gebruik je dezelfde achtergrond, mocht je een keer af willen wijken, dan kun je dat aangeven in de playlist (Afwijkende achtergrond).

 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.