'Advent – God vervult zijn beloften' - voor de adventstijd schreven Ruben Flach en Henk Dik vier overdenkingen: over Zacharias, Maria, Elizabet en Jozef; Moet je de overheid altijd gehoorzaam zijn? - Willem Ouweneel gaat in op deze prangende en actuele vraag; helaas komt er niet altijd goed nieuws uit de kerk naar buiten - Henk Dik wijst op Jezus' oproep om elkaar lief te hebben en dat uit te dragen; we zijn dankbaar voor onze trouwe vrijwilligers, en besteden aandacht aan Nationale Vrijwilligersdag; 'DIEP GERAAKT … en gedoopt' - we blikken vast vooruit naar het thema van de Pinksterconferentie 2022; in de vervolgserie over het karakter van God gaat Stef Schagen in op bewogenheid en genade; 'Acht nieuwe Opwekkingsliederen' - meer informatie over de eerste serie liederen van cd46; en meer... 

Vanaf januari 2021 is Opwekking Magazine - en leiderschapsmagazine Leading People - niet alleen als papieren uitgave beschik­baar, maar ook digitaal. Daarmee willen we het blad voor nog meer mensen gemak­kelijk toegankelijk maken. We bieden het je gratis aan, maar natuurlijk zijn er wel kosten verbonden aan het produceren van het blad. We hopen dat je wilt overwegen om ons periodiek te steunen: word vriend van Opwekking en doneer.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.