Henk Stoorvogel

In Antiochië brachten enkele anonieme gelovigen het evangelie voor het eerst spontaan aan de heidenen. Zij gaven een ruk aan het stuur, scheurden alle vogelverschrikkers voorbij en raceten met hun buggy de blubber in. De gevolgen waren immens. In Antiochië ontstond de eerste gemeente uit de heidenen. Deze stad zou het epicentrum van de missionaire kiemkracht van de vroege kerk worden. De prille opwekking werd in goede banen geleid door Barnabas, een bijzondere man van God, die vanuit Jeruzalem naar Antiochië was gestuurd. In Handelingen 11:24 wordt over hem gezegd: ‘Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest.’

Drie kenmerken worden hier genoemd: Barnabas was een góéd man. Dat zegt iets over zijn karakter. Daarnaast was hij een man vól geloof. Zijn innerlijk was op een bijzondere wijze afgestemd op de aanwezigheid en het werk van God. Ten slotte was hij vól van de Heilige Geest.

Goedheid en geloof
De goedheid van Barnabas bleek al toen hij tijdens de opwekking in Jeruzalem zijn akker verkocht en de opbrengst naar de apostelen bracht, zodat zij de armen konden ondersteunen. Hij gaf zijn pensioenvoorziening op, om de acute nood van mensen te verlichten. Barnabas’ geloof bleek ook toen hij de pasbekeerde Saulus opzocht en introduceerde bij de apostelen. Iedereen was op zijn hoede voor de bekeerde vervolger. Maar Barnabas herkende de werking van de Geest van God en nam het voor hem op.

Geschikt
Barnabas was geschikt om de piepjonge gemeente in Antiochië verder te helpen. Niet zozeer vanwege zijn bijzondere leiderschapsgaven of zijn charismatische persoonlijkheid. Door de vervulling met de Geest van God zag hij hoe mensen waren en tegelijk zag hij wat God van hen kon maken. Doordat hij de gebeurtenissen in Antiochië bekeek door een bril waarvan de lenzen gekleurd waren door geloof, herkende hij het werk van God en kon hij doen wat nodig was. Hij was niet bang om zich als leviet te verbinden aan bekeerlingen uit de heidenen. Hij schroomde niet om het beste wat hij had te geven aan mensen die hij van nature niet zou hebben uitgezocht.

Zacht en moedig
Wanneer wij christenen onze vogelverschrikkers achter ons hebben gelaten, dan zijn de eigenschappen van Barnabas cruciaal voor ons. Vraag God of hij je karakter zacht en moedig wil maken. Zachtheid maakt dat je mensen die je eerder had afgeschreven of genegeerd, weer toe kunt laten in je leven. Moed maakt dat je de stappen kunt zetten die nodig zijn om daadwerkelijk in verbinding te komen met mensen. Vraag God daarnaast om een groot geloof. Er zijn relaties of situaties die God kan herstellen en tot leven kan wekken, ook al heb je met die mogelijkheid al heel lang geen rekening meer gehouden. Vraag God ten slotte om jou te vullen met zijn Heilige Geest. Wanneer wij vol van de Heilige Geest zijn, kunnen wij effectief in dienst van God staan, ook wanneer Hij ons de asfaltwegen afstuurt, de blubber in. •

Dit artikel en vele andere zijn te vinden in Opwekking Magazine. Steun de bediening van Opwekking en neem een abonnement op Opwekking Magazine.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.