Opwekking start dit najaar een pilot om vaker Opwekkingsmuziek uit te brengen. Daarmee willen we kerken en gemeenten door het jaar heen dienen met actuele aanbiddingsmuziek.

De Opwekkingsliederen zijn door de jaren heen een begrip geworden in christelijk Nederland. Ze worden veel gezongen in de zondagse samenkomst en tijdens andere activiteiten in gemeenten en kerken. Tot nu toe werd ieder jaar tijdens de Pinkster­conferentie een nieuwe serie Opwekkings­liederen uitgebracht, maar dat gaat veranderen. Opwekking wil voortaan op drie momenten in het jaar een kleinere selectie nieuwe liederen uitbrengen. Die worden gelanceerd en opgenomen tijdens regionale Opwekkingsdagen. Een pilot gaat dit najaar van start.
Opwekking wil hiermee zorgen dat de muziek die zij beschikbaar stelt aan kerken en gemeenten actueel en eigentijds blijft. Deze ontwikkeling sluit aan bij de visie van Opwekking om mee te werken aan geestelijke vernieuwing in Nederland. Aanbiddingsmuziek heeft daar, ook historisch gezien, een belangrijke rol in.

Actualiteit
De muzieksector, ook die van gospel- en aanbiddingsmuziek, is de laatste jaren sterk veranderd. Het gebruik van muziekdragers, zoals de cd, is drastisch verminderd, terwijl het grootste deel van de muziek op onlinekanalen wordt beluisterd, zoals YouTube en Spotify. Tegelijkertijd brengen gospelartiesten zelf steeds vaker door het jaar heen nieuwe aanbiddingsliederen van hun hand uit. De lancering hiervan is immers niet meer gebonden aan het volspelen van een muziekdrager zoals een cd.
Ruben Flach: “Het aantal gospelartiesten en aanbiddingsleiders van kwaliteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid, ook in Nederland. Een prachtige en zegenrijke ontwikkeling voor ons land, waar we graag op willen inspelen. Een voorbeeld hiervan is het lied Jezus, Overwinnaar. We besloten het lied dat inmiddels in veel gemeenten werd gezongen, bij wijze van uitzondering tijdens de Pinksterconferentie op te nemen en uit te brengen. Toch kwam het lied pas het jaar daarna op de cd te staan. Door het op onze Opwekking-cd op te nemen, werd ook uitgebreide bladmuziek beschikbaar voor gemeenten en kwam het lied in de beamerprojectie OPS pro, dat veel gemeenten gebruiken. Met ons nieuwe format kunnen we sneller schakelen en kunnen we gemeenten en kerken beter dienen door nieuwe aanbiddingsmuziek, zowel uit het buitenland als uit eigen land, in korte tijd toegankelijk te maken voor iedereen.”

Opwekkingsdagen
De pilot die in het najaar van 2021 van start gaat, is ontstaan vanuit de wens om niet één keer per jaar maar minstens drie keer per jaar nieuwe muziek uit te brengen. De nieuwe liederen worden opgenomen en gepresen­teerd tijdens Opwekkingsdagen die plaatsvinden op diverse plekken in Nederland. Tijdens het Opwekking Worship Weekend vindt een totaalopname plaats van zowel de muziek als de bijbehorende video.

Inzenden van nieuwe liederen
Tot nu toe werd de selectie voor de Opwekkingsbundel gedaan tussen juli en oktober. Voortaan kunnen mensen het hele jaar door nieuwe liederen insturen. Ook de selectie van nieuwe liederen zal als een continu proces plaatsvinden. We roepen daarom aanbidders en muzikanten op om vanaf nu al nieuwe suggesties toe te sturen. Ook Opwekking zelf zal een actievere rol innemen in het zoeken naar nieuw uitgebrachte muziek. 

Ruben Flach


Lees de digitale aprileditie

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.