Na een bijna echt ‘jubeljaar’ organiseert Opwekking, in geloof, dit jaar de 50ste Pinksterconferentie. Het thema van 2020 is blijven staan, want meer dan ooit beseffen we dat ‘het komt door ZIJN naam’.

Na een uitzonderlijk, bijzonder en in vele opzichten historisch jaar, waarin Stichting Opwekking op aangepaste wijze haar 60-jarig bestaan vierde en de 50ste Pinksterconferentie uitgesteld werd, zijn we vol vertrouwen en geloof aan de slag gegaan voor de Pinksterconferentie 2021. Maar hoe gaat deze Pinksterconferentie eruitzien? Gaan we wel of niet naar het terrein van Walibi, en met hoeveel mensen? Hoe gaan we ons voorbereiden als er nog zoveel onduidelijk is?
Aan het begin van 2020 hebben we de term ‘jubeljaar’ gebruikt, een Bijbelse term voor het 50ste jaar. Meer hierover kun je lezen in Leviticus 25. Een van de kenmerken van het jubeljaar wordt beschreven in vers 12: Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt. En 2020 is zo’n jaar geworden.
We hebben in al die voorgaande jaren mogen getuigen van de goedheid en de voorziening van God voor dit prachtige werk, dat door de generaties heen zoveel zegen mocht brengen, niet alleen in ons eigen land, maar ook ver daarbuiten. Want vele zendelingen hebben hun roeping ervaren tijdens een van de Pinksterconferenties, al dan niet door het bezoeken van de zendingstent, of MissionExpo, zoals het tegenwoordig heet.

Opbrengst
Het ‘jubeljaar’ was het jaar van het ‘leven van de opbrengst’: de verhalen. Van oude en jonge mensen ontvingen we getuigenissen over hoe God hun levens veranderd heeft, genezing heeft gegeven, niet alleen lichamelijk maar ook psychisch en geestelijk. Duizenden hebben in de loop van de jaren hun leven voor het eerst of opnieuw toegewijd aan Jezus. En nog eens duizenden hebben kennisgemaakt en zijn vervuld met de Heilige Geest, met als gevolg geestelijke vernieuwing.
In het ‘jubeljaar’ mochten we leven van de opbrengst van betrokkenheid. Duizenden openden hun hart om bij te dragen aan het grote financiële tekort dat dreigde. Op zo’n moment besef je hoeveel de Pinksterconferentie betekent in het leven van al die mensen. Het bevestigt dat die door God gegeven plek heel bijzonder en uniek is: al die mensen, al die kerkculturen en achtergronden samen. Alleen God kan zoiets doen.

Het ‘geheim’
Wat is eigenlijk het ‘geheim’ achter het ‘succes’ van Opwekking? Bewust zet ik beide woorden tussen aanhalingstekens. Het is namelijk geen geheim, maar het gevolg van het uitleven van bepaalde principes. En daarom is het ook geen ‘succes’ op zichzelf, maar zijn het zegen en genade, en vrucht van gehoorzaamheid. Er zijn twee principes die wat mij betreft heel belangrijk zijn voor de groei en zegen op het werk van Opwekking en de Pinksterconferentie.

Wat de toekomst brengen moge…
Een prachtig lied, dat de oudere generatie zeker nog kent en veel gezongen heeft. Op mijn eigen bruiloft was het een van de gezongen liederen. Het volgen van Jezus is een zegen maar ook een uitdaging. En bovendien niet zonder risico’s. Soms heb je het gevoel voor een hoge zee te staan, terwijl je achter je het stof van de vijand omhoog ziet komen. Ik verwacht dat het volgen van Jezus ook in het ‘vrije’ westen niet per se gemakkelijk zal worden in de toekomst. Daarom is het zo belangrijk om Jezus centraal te blijven stellen in ons leven, om het vuur brandend te houden. Alleen als we vol van de Heilige Geest zijn en Hem toestaan om ons openbaring te geven over Gods Woord en wil, zullen we op koers blijven. Geestelijke vernieuwing, iedere dag, is daarom zo belangrijk. Daar willen we vanuit Opwekking aan blijven meewerken, in jouw leven, in dat van je familie en van je vrienden.
Hoe de toekomst eruit zal zien als het gaat om de Pinksterconferentie, is nog niet zeker. Hieronder vertel ik iets meer over de plannen voor dit jaar. Maar laat het duidelijk zijn, dit zijn de plannen. Hoe God het zal leiden, dat gaan we stapsgewijs ontdekken. Zoals Spreuken 16:9 zegt: Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat.

Diverse scenario’s
Een van de mogelijke scenario’s waar naar gekeken wordt, is dat er in zeer beperkte mate daggasten aanwezig kunnen zijn op het conferentieterrein. Als dit mogelijk is, zal het dagprogramma gericht zijn op volwassenen en gezinnen met kinderen en tieners. Voor het avondprogramma wordt dan gefocust op jongeren. Kamperen op het conferentieterrein is dit jaar niet mogelijk en deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via een registratiesysteem. De Pinksterconferentie 2021 vindt plaats van zaterdag 22 mei t/m maandag 24 mei, een dag korter dan dat de conferentie normaal duurt.

Digitaal
Vanwege de positieve ervaringen en reacties van afgelopen jaar was al eerder besloten de Pinksterconferentie ook digitaal verder te ontwikkelen. Het digitale programma-aanbod, waaronder de kinderprogramma’s, seminars en workshops, is groter dan we op het terrein zelf kunnen aanbieden.

Lokaal pinkstervuurtje
We willen kerken en groepen aanmoedigen om het pinksterweekend in hun kerk te reserveren voor een lokale Pinksterconferentie. Wat zou het geweldig zijn als er overal in Nederland lokale pinkstervuurtjes ontstaan!
Daarnaast onderzoeken we of er grotere locaties zijn - zoals christelijke campings – die een mini-conferentie willen organiseren op hun terrein. Daarmee wordt de Pinksterconferentie voor het eerst multisite georganiseerd.
Mocht er in mei toch sprake zijn van bijzondere omstandigheden, zoals een lockdown, dan zal de Pinksterconferentie geheel digitaal worden aangeboden en via internet en de mediapartners te volgen zijn.

Doorgaan
Ons ooit zo christelijke land, dat duizenden en duizenden zendelingen de wereld over gestuurd heeft, is nu zelf een zendingsland. De meerderheid van onze bevolking geeft aan niet meer te geloven in God en de vraag over de toekomst van de kerk wordt breed besproken.
Toch is er hoop, want God verandert nooit. Nederland heeft Jezus nodig en het is van groot belang dat we, ondanks onze verschillen, samen blijven getuigen van Gods liefde voor deze wereld. God verbindt zijn zegen aan eenheid.
Om met de woorden te spreken die aan Maarten Luther worden toegekend: “Als morgen de wereld vergaat, planten we vandaag nog een appelboom.” Ook wij gaan dus door, want onze roeping gaat verder dan een conferentie, al hopen we van harte dat we deze weer mogen organiseren.
We blijven bidden en werken, want het komt door ZIJN naam!

Ruben Flach


Lees het digitale februarinummer

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.