Eind augustus was het 60 jaar geleden dat de Amerikaanse evangelist Thomas Lee Osborn op het Haagse Malieveld een week lang sprak voor meer dan honderdduizend belangstellenden. Zijn prediking leidde tot bekering, genezing en een grote opwekking onder christenen.

Henk Dik was erbij, toen 15 jaar oud, en geeft een inkijkje in zijn plakboek van toen.

In 1954 en 1956 bezocht de toen al bekende evangelist Billy Graham Nederland en kwamen tienduizenden luisteren naar zijn boodschap. Maar heel weinig mensen in Nederland hadden ooit gehoord van de Amerikaanse evangelist Thomas Lee Osborn die in de zomer van 1958 werd uitgenodigd om een campagne te houden op het Malieveld in Den Haag en later op het Bodenterrein in Groningen. Op internet is een film te vinden van deze campagne onder de titel ‘Holland Wonder’.

Osborn had in vele andere delen van de wereld al grote bijeenkomsten geleid, zoals op Java (Indonesië). In de zomer van 1958 bezocht hij Frankrijk en hield samenkomsten waarin duizenden zigeuners door de boodschap van het Evangelie geraakt werden en talloze mensen genezing van God ontvingen. De opwekking onder de Franse zigeuners heeft een blijvend effect gehad; vorig jaar ontmoette ik in Jeruzalem honderden gelovige zigeuners die mij vertelden dat zij de vrucht waren van deze beweging van Gods Geest in de jaren ’50 en ’60.

Gisteren en heden dezelfde
Samen met mijn ouders bezocht ik, 15 jaar oud, een bijeenkomst op het Malieveld. Ik was opgegroeid in een sektarische huisgemeente en eigenlijk hadden we helemaal niets met dit soort activiteiten. Maar op vrijdag 22 augustus 1958 stond ik tot mijn grote verbazing tussen naar schatting 40 duizend mensen op dat Haagse Malieveld. Het zag er allemaal maar heel eenvoudig uit, een houten platform zonder enige aankleding, geen muziekinstrumenten en er werden a capella een paar liederen gezongen. Wel hing er een indrukwekkend spandoek met de woorden uit Hebreeën 13:8: 'Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde.'

Alle avonden heb ik samen met mijn ouders en geloofsgenoten bezocht; een avond met 70 duizend man in de stromende regen en het slotweekend met meer dan
125 duizend mensen. Die week heeft mijn leven totaal veranderd en heb ik persoonlijk een ‘Holland Wonder’ mogen ervaren, zoals vele anderen met mij. 

Koornstra en Maasbach
Op de oude foto’s staat vooraan een jongeman die elke avond onder het podium door kroop om vooraan te kunnen zien wat God deed. Deze jongeman was Hans Koornstra, die ook later vele campagnes heeft gehouden en voor zieken heeft gebeden. Zijn zoon Martin Koornstra vertelt dat wat zijn vader op dat Malieveld heeft meegemaakt, bepalend is geweest voor zijn bediening, maar ook heeft doorgewerkt in de bediening van Martin zelf. 

Ook voor de tolk van Osborn, Johan Maasbach, was het een begin van een nieuwe, groeiende bediening als evangelist en veel gemeentes en individuele gelovigen hebben de zegen van deze dagen in Den Haag en later in Groningen mogen ervaren.

In mijn plakboek zitten artikelen uit verschillende kranten; de koppen zijn veelkleurig: “Ontroerde massa hoorde ‘genezer’ op Malieveld”, “Doven getuigden weer te kunnen horen”, “Osborn meeting in stromende regen”, “Wat op het Malieveld gebeurt is veel erger dan Lourdes”; de communistische krant De Waarheid kopte: “Kauwgum Tommy kreeg Malieveld om duivels uit te drijven”. De meest opvallende zijn misschien wel deze: “Velen door Osborn naar de kerk” en “Overal wordt de laatste tijd over Jezus gesproken”.

De Bijbel zegt...
De Bijbel zegt..., dat was de kern van de boodschap van Osborn; geen ingewikkelde verhalen maar in elke samenkomst werd het talloze keren herhaald: “The Bible says... de Bijbel zegt”. Het evangelie kwam tot leven, het geloof werd opgebouwd en elke avond werd afgesloten met een simpel gebed voor de zieken. Als Jezus inderdaad vandaag dezelfde is, kan Hij levens veranderen, kunnen mensen aangeraakt worden en kunnen ook zieken genezen worden. Een vriend van mij noteerde de getuigenissen die aan het eind van elke avond gegeven werden: 238 mensen getuigden van de wonderen die ze mochten ervaren.

60 jaar geleden vond deze unieke gebeurtenis plaats, een bijzonder momentum in de geschiedenis van de evangelische beweging. Thomas Lee Osborn kwam nog enkele keren terug naar Nederland en sprak onder meer in Den Haag. In 2013 stierf hij op 89-jarige leeftijd. Voor hij ons land bezocht, in 1958, schreef hij een persoonlijke boodschap die eindigde met deze woorden: “Een opleiding heb ik niet gehad, persoonlijke talenten bezit ik niet; ook geen gaven van genezing of speciale roeping. Ik kom van het platteland en ben een gewone boerenzoon, een eenvoudige gelovige en volgeling van Jezus Christus. Ik zal zijn Woord verkondigen. Dit zal geloof wekken. De mensen zullen geloven en als ze hiernaar handelen zal God het bevestigen.”

60 jaar later gebeurt hetzelfde in kerken en gemeentes én ook tijdens de Pinksterconferentie: het Woord van God wordt gepredikt, levens worden veranderd, mensen worden genezen omdat de boodschap ook 60 jaar later onveranderd is: JEZUS CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN TOT IN EEUWIGHEID! •

Beeld: Plakboek Henk Dik

Holland Wonder film
Wie op internet zoekt op ‘Malieveld en Osborn’ zal onder meer een heel bijzondere video aantreffen, getiteld ‘Holland Wonder’ (https://www.youtube.com/watch?v=HQJ_ZKKEmXM). Het zijn nostalgische beelden die de kijkers in de VS en andere landen meenamen naar een bijzondere gebeurtenis die niet eerder in ons land had plaatsgevonden.

Dit artikel en vele andere zijn te vinden in Opwekking Magazine. Steun de bediening van Opwekking en neem een abonnement op Opwekking Magazine.

 

 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.