Kerst is een geweldige kans om anderen te vertellen over Gods grote liefde voor álle mensen. Zelfs mensen die de rest van het jaar niets van het geloof willen weten, staan hier meer voor open in de kerstperiode. Maar hoe pak je dat aan? Vijf christenen delen hun ervaringen.

 

Aandacht voor mensen die werken op kerstavond

Liesbeth Dun gaat met haar gezin naar de Stadshartkerk in Amstelveen. Op kerstavond gaan verschillende gemeenteleden langs bij de mensen die op die avond moeten werken. “Met zo’n 25 gemeenteleden, verdeeld in kleine groepjes, gaan we naar de brandweer, naar een verzorgingstehuis, naar buschauffeurs en naar de politie. Daar delen we iets uit, zoals een bos bloemen of een klein cadeautje. Het is echt leuk om mensen op deze manier te verrassen. Het feit dat je het samen doet, als kerk, maakt het ook mooi om te doen. De reacties die we krijgen zijn erg positief. Vaak wordt ons gevraagd waarom onze kerk dit doet. Dan proberen we iets te vertellen over het geloof, in de hoop dat ze daarover doorvragen.” Sinds de gemeenteleden op kerstavond op pad gaan, is de kerstnachtdienst afgeschaft. Wel is er op kerstochtend een viering, waarbij iedereen welkom is.

 

Mooie investering

Henk Dik is bestuurslid bij Opwekking. In de periode rond kerst deelt hij evangelisatiemateriaal uit in zijn omgeving. “Eigenlijk deel ik al zo lang ik christen ben folders uit, dat begon al tijdens openluchtsamenkomsten op de Lijnbaan in Rotterdam. Toen ik een gemeente mocht stichten in Roosendaal hebben we altijd folders en tijdschriften gebruikt om de boodschap van het Evangelie door te geven. Een aantal mensen heeft op deze manier de weg naar God gevonden en Jezus aangenomen als Verlosser.

Sinds een jaar of 8 wonen we in de ‘Bible belt’ en het was een vreemde ontdekking dat er in onze straat maar twee of drie gezinnen naar de kerk gingen. Dus toen heb ik toch maar weer een oude liefde opgepakt en met Pasen én kerst materiaal besteld om dat huis aan huis aan te bieden. Om te voorkomen dat het ongezien tussen de reclamefolders terecht komt, bel ik aan voor een persoonlijke paas- of kerstwens. Het is me opgevallen dat in deze digitale, vaak onpersoonlijke wereld mensen een persoonlijke kaart of uitnodiging echt heel leuk vinden.” Tip: ook folders uitdelen met kerst? Kijk op www.erismeer.nl en www.leven.nu

 

Kerst sing-in

Hoe levensveranderend zo’n eenvoudige uitnodiging kan zijn, weet ook Karin Broeders. In 2003 werd ze door een vriend uitgenodigd om mee te gaan naar een kerst sing-in. Karin had ja gezegd, maar was van plan om na die kerstdienst zelfmoord te plegen. Ze had alles al in huis wat daarvoor nodig was.

Karin had een heftige tijd achter de rug. Deze kerstperiode kwam de eenzaamheid in volle hevigheid op haar af. Ze was reiki-meester en diep verwikkeld in het boeddhisme, maar daarin vond ze geen verlichting. Toen ze Astrid, een goede kennis, uitnodigde voor een nieuwe reiki-cursus, was diens verrassende reactie: “Ik heb iets beters. Ik heb Jezus gevonden!”

Om Astrid van repliek te kunnen dienen, kocht Karin in de christelijke boekwinkel een boek over het christelijk geloof. Daardoor ontdekte ze dat ze haar lasten bij Jezus mocht brengen.

En toen kwam de uitnodiging voor de kerst sing-in. Een beetje ongemakkelijk zat Karin voor het eerst in haar leven in een kerk, toen een oude buurvrouw voorbij kwam lopen. “Ze begroette me met zoveel oprechte liefde en belangstelling, dat ik me echt gezien voelde. Het voelde als een warme deken.”

Door de vele traditionele kerstliederen kon Karin meezingen en voelde ze zich betrokken bij de dienst. De preek was echter allesbehalve traditioneel. De voorganger stelde de vraag of er een verband kon zijn tussen het occulte symbool op een rotonde in hun stad en het vreselijke ongeluk dat daar onlangs gebeurde, waarbij vijf jongens waren omgekomen. Daar begreep Karin niets van. Door de liefde die ze die avond had ervaren en haar vragen over God moesten haar zelfmoordplannen wijken. De volgende dag zat ze opnieuw in de kerk om meer over God te ontdekken. Het was het begin van haar nieuwe leven. Pas veel later hoorde Karin dat de voorganger zijn vreemde boodschap speciaal op zijn hart had gekregen van God en dat het hem ook kritiek had opgeleverd. Maar zij weet het zeker: “Zonder die kerstviering was ik er niet meer geweest.”

 

Kerst voor jou!

Het organiseren van een bijzondere kerst(nacht)dienst vraagt nogal wat organisatie. De organisaties Jesus.net, NEEMA-Vuurbaak en Ark Mission hebben daarom een toolbox ontwikkeld: Kerst voor jou! Het is een mix van beeld en geluid, compleet met een draaiboek en filmpjes van zandschepper Harm van Schaik.

Robert-Jan van Amstel is voorganger van de Rotterdamse Alexanderkerk en deed vorig jaar mee aan de pilot van Kerst voor jou!, samen met de SGA, de gemeente met wie ze hun gebouw delen. Robert-Jan: “We hadden ons vooraf afgevraagd of we eigenlijk wel mensen zouden bereiken. Rotterdam is tenslotte behoorlijk geseculariseerd. Tot onze verbazing zat de kerk bomvol. Veel mensen hadden via via over de avond gehoord, ook buurtbewoners en mensen die we op straat hadden aangesproken. De filmpjes van de zandkunstenaar maakten indruk, maar ook de combinatie van traditionele kerstliederen en popmuziek van nu, een beetje zoals in The Passion, gezongen door de eigen band van de kerk. Het nieuws van toen werd het nieuws van nu.”

 

Heeft het eigenlijk wel zin om zoveel tijd en energie te steken in een kerstnachtdienst? Robert-Jan is overtuigd van wel. “Natuurlijk zoeken veel mensen een goed gevoel, maar dat roept het kerstverhaal ook op. Tegelijkertijd heb je als gemeente de taak om de betekenis van het leven van Jezus uit te leggen. Het is het begin van de verzoening met God! Je weet bovendien nooit wat er blijft hangen. Soms is het een lied of een woord dat net wat dieper binnenkomt. Ik hoop dat God dat zegent en er verder mee gaat. Wij zaaien, de groei is aan Hem. Dat maakt het heel ontspannen. Als je resultaten zou meten, gaat het plezier verloren. We vieren feest en dat is volgens mij aantrekkelijker dan dwingende evangelisatie.” Meer info:www.kerstvoorjou.nl.

 

Deel je tafel

Kerst is voor veel mensen een periode van lekker eten, maar helaas ook een tijd waarin eenzaamheid extra scherp wordt gevoeld. Ook veel vluchtelingen voelen zich eenzaam, terwijl onderzoek laat zien dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Kerk in Actie organiseert daarom de landelijke actie Deel je tafel.

Op woensdag 18 december – de Internationale Dag van de Migrant – hoopt Kerk in Actie ‘de langste tafel van Nederland’ te dekken. Meer informatie www.kerkinactie.nl/deel-je-tafel

 

Kerstwandeltocht basisschool

Ingeborg Dijkstra werkt sinds 2016 als vakleerkracht godsdienst op de Emile Weslyschool in Maastricht. Een van de eerste dingen die ze oppakte, was het organiseren van een kerstwandeling door de buurt.

Ingeborg: “Onze school telt vrij veel niet-christelijke kinderen, dus een traditionele kerstviering zou bij ons niet aanslaan. Maar het kerstverhaal is zo belangrijk! Ik wilde op een laagdrempelige manier de leerlingen, hun ouders en de buurt vertellen, maar vooral laten zien en ervaren, wat er in de Bijbel staat en dat Gods liefde voor iedereen is.”

 

Onderweg komen de leerlingen en familieleden alle 'hoofdrolspelers' uit het kerstverhaal tegen. Kinderen uit de bovenbouw spelen deze rollen, maar bij ieder groepje kinderen staat een volwassene die bovendien christen is. “De herders staan met een nep-vuurtje midden op straat, op een plek waar vaak drugs worden gebruikt. De naalden en lege zakjes liggen er bij wijze van spreken nog. Op zo’n plek willen we de kinderen niet alleen laten. Een christen uit mijn kerk, een stevige vent, is daar dus hoofdherder. Prachtig om op zo’n duistere plek Gods licht neer te zetten.”

 

Ook voor de engelen met hun tere vleugels zocht Ingeborg een veilige plek. Zo kwam ze uit bij het buurtcentrum. Veel kinderen gaan daar naartoe voor jeugdwerk en hun ouders drinken er koffie in het inloopcentrum. Dat maakt het veel laagdrempeliger dan een kerkzaal. Ingeborg vroeg aan het buurtcentrum of de engelen daar als koortje mochten staan en kreeg toestemming. Een kennis uit een andere kerk werd er de hoofdengel.

 

Vervolgens gaat de wandeling terug naar school, om onderweg nog even de drie wijzen tegen te komen. Die rijden niet op een kameel, maar in een bakfiets en delen koekjes uit met een bijbeltekst eraan. De hoofd-wijze is een christen uit de wijk.

 

In de school staan Jozef en Maria met het kindje. Zij lezen een gedeelte uit het kerstevangelie voor. En dan is het tijd om samen te eten! Koffie, thee, warme chocomel en koekjes zijn gratis en voor vijftig cent zijn er broodjes (halal) knakworst en zelfgemaakte soep te koop.

 

De kerstwandeling blijkt een succes: dit jaar organiseert Ingeborg het voor de vierde keer en er lopen inmiddels zoveel kinderen, ouders en buurtbewoners mee, dat ze moeten uitwijken naar het buurtcentrum als startpunt voor de wandeling. “De school werd te vol. Een heerlijk luxeprobleem.”.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.