Enge maskers, spookfeestjes en lampionoptochten: deze maand is het weer Halloween en het lijkt of heel Nederland wil griezelen. Wat volgens sommigen een onschuldig uit Amerika overgewaaid feestje is, heeft in werkelijkheid oude, occulte wortels. 

Halloween werd al ver voor de middeleeuwen gevierd door de Kelten, inwoners van het huidige Frankrijk, Engeland en Ierland. Zij geloofden in allerlei natuurgeesten die woonden in bomen, stenen en rivieren. Deze geesten zorgden er in hun ogen voor dat de natuur vruchtbaar was. Door het jaar heen waren er belangrijke schakelmomenten in de natuur, zoals midwinter en midzomer. Dan werden de goddelijke machten in de natuur geëerd. Eén van die schakelmomenten was op 31 oktober, het feest van Samhain, als de Kelten het begin van het nieuwe jaar vierden. 
(tekst loopt door onder de afbeelding)

Contact met overledenen 
Tijdens Samhain was de grens tussen de wereld van de doden en de levenden het dunst, geloofden de Kelten. Als je de doden wilde eren, kon je dat op Samhain makkelijker doen dan in de rest van het jaar. Als je hun hulp of wijsheid nodig had, kon je hen daarom vragen, juist tijdens Samhain. Aan deze geesten werden offers gebracht, vaak in de vorm van vruchten of noten of drank, maar er is ook sprake geweest van mensen- en dieroffers. 

Met de offers werden de geesten te vriend gehouden, maar er was ook angst. Met zo’n dunne scheidslijn tussen het dodenrijk en het rijk van de levenden zouden er ook kwaadwillende geesten kunnen binnendringen in je leven. Je wilde niet dat zij je zouden meeslepen naar het dodenrijk! Zo ontstond de traditie om deze geesten voor de gek te houden, door zelf verkleed te gaan als een geest. 

Halloween als christelijk feest
Tussen de zesde en tiende eeuw na Christus kwam het christendom in Europa. Veel mensen bekeerden zich van hun afgoden tot Jezus, terwijl anderen met het zwaard werden gedwongen zich te bekeren. Die bleven in hun hart of in het geheim hun eigen goden dienen. Zo bleven veel mensen ook Samhain vieren en hun doden eren. Dit was de rooms-katholieke kerk een doorn in het oog. 

Daarom besloot paus Gregorius de Vierde om het katholieke feest van Allerheiligen te verplaatsen van mei naar de avond van 31 oktober. In het Engels heette dat: ‘All Hallows Eve’ – de avond van alle heiligen. Halloween is een verbastering van deze naam. Tijdens Halloween werden de gestorven heiligen herdacht. Later werd hieraan het feest van Allerzielen gekoppeld, een feest ter herdenking van alle gestorven gelovigen. Op deze dagen gingen mensen naar de begraafplaats om het graf van een dierbare te bezoeken en te versieren. De mensen konden op deze manier hun doden eren, en tegelijkertijd goede christenen zijn… of dat in elk geval lijken! 

Hekserij
Er zijn nu geen Kelten meer die Samhain vieren, maar het is nog altijd een belangrijk feest voor moderne heksen, of ‘wiccans’. Zij hangen een natuurreligie aan die vergelijkbaar is met die van de Indianen of Aboriginals. Ze hebben uitgebreide kennis van de natuur en hebben bovennatuurlijk contact met de geestelijke wereld. In Amerika is hekserij volgens schattingen zelfs de derde grote godsdienst, na christendom en islam. Het Amerikaanse leger heeft speciale geestelijk verzorgers voor ‘wiccans’ en er worden openlijk heksenvieringen gehouden in parken. 

Het gevaar van Halloween
Veel halloweenfeesten in ons land zijn pure commercie, zonder dat het een bewuste geestelijke lading heeft, zoals bij heksen. Toch heeft het wel degelijk gevolgen om je ermee in te laten: 

 • Kinderen krijgen de boodschap mee dat je contact kunt maken met de duistere geestelijke wereld. Ze krijgen niet te horen dat je ontzettend goed moet uitkijken met wie je je inlaat in de geestelijke wereld. 
 • De dood wordt voorgesteld als een vriend en je zou zelfs overledenen kunnen raadplegen. De ernst van de dood en het definitieve ervan worden hierdoor weggenomen. Het feit dat Jezus de dood heeft overwonnen, verliest ook zijn waarde. Al deze dingen vormen het wereldbeeld van kinderen.
 • Het is de kerk vaak verweten dat ze mensen bang maakt met de hel. Maar Halloween gaat steeds meer de horrorkant op. Als je kijkt naar de affiches en reclames die kinderen krijgen voorgeschoteld, zou je zelfs als volwassene nog bang worden. Het mag blijkbaar wel onder het mom van ‘het is een spelletje’, terwijl de werkelijkheid dat er echt een hel is, niet mag worden genoemd. Net zomin als de werkelijkheid dat Jezus Christus alle macht heeft over al die helse machten en dat Hij gekomen is om mensen hun zonden te vergeven en hen terug te brengen bij God!
 • Meedoen aan halloweenactiviteiten opent de deur voor een geestelijke realiteit in je leven. Demonen kunnen niet overal tegelijk zijn, maar ze speuren wel rond om te zien wie ze kunnen verleiden en vernietigen. Reken maar dat de atmosfeer van Halloween, waar geflirt wordt met demonische machten, hun aandacht heeft. En volgens Johannes 10:10 heeft de duivel maar één doel: levens vernietigen, roven, kapotmaken. 

Het licht van de wereld
Jezus roept ons op als christenen om het zout en het licht van de wereld te zijn. Dat geldt ook rondom Halloween. Soms organiseren straten een gezamenlijk griezelfeest, waarbij de kinderen langs de deuren komen om snoep te halen. Doe je dan mee of niet? 

Het kan ook anders. Sommige christenen hebben nagedacht hoe ze op een positieve manier kunnen reageren op halloweenfeestjes in hun straat:

 • Een christen vertelt dat zij voor haar raam een grote poster ophangt met de tekst ‘In dit huis woont alleen de Heilige Geest’, en tegelijkertijd wel snoepjes uitdeelt aan de kinderen.
 • Een ander doet bewust niet mee en legt haar standpunt uit aan haar buren. Dat levert open reacties op. Sommige buren hebben nog nooit iets gehoord over de duistere achtergronden van het feest.
 • Weer een ander doet niet mee met het feest, maar belooft de buurtkinderen dat ze op kerstavond bij haar mogen langskomen voor een klein cadeautje. Ook dat levert leuke reacties op, zowel van de kinderen als de ouders. 
 • Andere mensen komen samen om te bidden voor alle kinderen die meedoen aan Halloween, en nemen in gebed stelling tegen de machten van de duisternis.
 • Een kerk in Den Haag organiseert een pannenkoekenfeest als alternatief voor Halloween.
 • Iemand in Gouda versiert haar huis als ‘house of Light’: ze hangt sfeerlampjes en kandelaars op en deelt hartjessnoep uit, samen met een leuk evangelisatieboekje erbij.
 • Weer anderen haken aan op de halloweenroute in hun wijk, door een vuurkorf neer te zetten waar kinderen marshmallows kunnen roosteren en een hartje van klei met een bemoediging erop meekrijgen. Ook kunnen ze grabbelen en warme chocolademelk drinken. De ouders krijgen een kaartje met een Bijbeltekst. Binnen kunnen de kinderen met hun ouders een polaroidfoto laten maken in een grote fotolijst met daarop de tekst ‘Huis van Licht’. 

Laten we op al deze manieren samen het licht van Jezus laten schijnen in onze straat of op de school van onze kinderen. Als we ons licht laten schijnen, moet de duisternis wijken!

 - Jack-o’-lantern
Met Halloween hollen Amerikanen een pompoen uit en zetten daar een kaarsje in. Die traditie hangt samen met een oude Ierse legende over oude Jack, een heel nare man. Toen hij op een nacht dronken over straat liep, kwam de duivel hem halen. Jack smeekte of hij nog één laatste appeltje mocht eten. Toen de duivel in de boom klom om een appel te plukken, kerfde Jack met zijn mes een kruisteken in de stam. De duivel zat vast en Jack ontkwam. Een paar maanden later kwam de duivel hem opnieuw halen, maar weer wist Jack met een list te ontkomen. Toen Jack uiteindelijk stierf en zich meldde bij de hemelpoort, werd hij weggestuurd. Maar ook de duivel wilde hem niet hebben. Vanuit het hellevuur gooide hij een kooltje achter de vluchtende Jack aan. Sindsdien zou zijn ziel ronddolen volgens de legende, terwijl hij zijn koude handen warmt aan het vurige kooltje, weggeborgen in een uitgeholde pompoen. 

 + Nacht bidden tijdens Halloween 
Tijdens de nacht van 31 oktober op 1 november komen veel satanisten samen om kerken en christenen te vervloeken en offers te brengen. Er zijn ook christenen die ervoor kiezen deze nacht bij elkaar te komen voor gebed. Dit jaar maakt Groot Nieuws Radio tijdens deze nacht een live-uitzending. Tijdens de uitzending wordt er gebeden, onderwijs gegeven over de geestelijke strijd en uit de Bijbel gelezen. Wil je hier met jouw gebedsgroep of kerk bij aanhaken, stuur dan een bericht via www.grootnieuwsradio.nl/bijjorieke om je aan te melden en op de hoogte gehouden te worden. Groot Nieuws Radio is te beluisteren via DAB+, www.grootnieuwsradio.nl of via de middengolf op 1008AM. 

Materiaal voor scholen en kerken
Ark Media ontwikkelt materiaal voor scholen en kerken, als een positief alternatief voor de duisternis van Halloween bedoeld om jonge mensen enthousiast te maken voor het Licht.
Het materiaal is gericht op jonge tieners van 10-14 jaar oud en verschijnt begin 2019.

Dit artikel is te vinden in Opwekking Magazine. Steun de bediening van Opwekking en neem een abonnement op Opwekking Magazine.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.