“Alleen jij kunt je eigen sterke punten, ideeën en passies delen met een wereld die hunkert naar positieve trans­formatie.”
Met deze woorden opent directeur en CEO van het Global Leadership Network, Tom de Vries, het voorwoord in het programma­boekje van de Global Leadership Summit (GLS) 2020/2021. Hij heeft gelijk en juist daarom vinden we het enorm belangrijk om de GLS ook dit jaar in Nederland te organiseren.

In de gesprekken met leiders in het land gaat het uiteraard vaak over de pandemie die de hele wereld bezighoudt, en over de consequenties die dit met zich meebrengt. Bijna niets is meer zoals het was. Kerken zijn leeg of ontvangen een heel klein aantal mensen en medewerkers in bedrijven en organisaties wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Sommige mensen hebben elkaar al maanden niet meer persoonlijk gesproken. We zitten in de ene na de andere, vrij onpersoonlijke en vooral afstandelijke, ‘zoom vergadering’. Vermoeidheid slaat toe, maar ook groeien de frustratie en het aantal depressies.

Lijden
Er ligt een zwaarder gewicht op de schouders van leiders dan we ooit eerder hebben meegemaakt. Natuurlijk zijn er soortgelijke rampen in de geschiedenis geweest, en ook die waren ontzettend zwaar. Maar dit is anders. We zien niet alleen ons eigen lijden maar kijken live mee naar het lijden van de hele wereld. We zien hoe leiders zich gedragen en misdragen. Langzaam kan het gevoel ontstaan van ‘komt dit nog goed?’

Leiderschap vraagt oog en hart voor de mensen aan wie je leiding mag geven. Het vraagt zorg, betrokkenheid en medeleven. Maar ook de bedrijfsvoering, of de voortgang van je kerk of organisatie vraagt aandacht. En in sommige sectoren vallen harde klappen en zullen er ongetwijfeld faillis­se­menten plaatsvinden. Hoe kun je als leider voor al deze aspecten zorgdragen? Kun je dat echt? Ook de leider is onderhevig aan de vermoeidheid door deze crisis. Ook de leider raakt ontmoedigd, teleurgesteld. Hoe kunnen we blijven staan en invulling geven aan onze roeping of levensdroom?

Roeping
Ik geloof dat deze crisis in vele opzichten een nieuw tijdperk zal inluiden, of zoals Opwekkingslied 747 het noemt: 'een keerpunt in de tijd.' In dat lied gaat het over de terugkomst van Jezus, maar zover is het nog niet. In tegenstelling tot sommigen die beweren dat de wederkomst aanstaande is, geloof ik dat deze tijd ons opnieuw wakker zal maken voor de ware roeping van de volgelingen van Jezus. Die roeping beperkt zich niet tot de kerk op zondag. Integendeel, die roeping heeft te maken met ieder aspect van ons leven, persoonlijk, in de kerk, maar zeker ook ons professionele leven. Die roeping heeft te maken met de miljoenen mensen in de wereld die de boodschap van hoop en redding door Jezus, het evangelie, nog niet gehoord hebben. Want pas dan is de wederkomst van Jezus aanstaande.

Als je opnieuw focust op de missie en de visie van je eigen leven en die van je organisatie, bedrijf of kerk, is het goed mogelijk dat je ineens gaat zien dat deze tijd kansen en mogelijkheden biedt. Zie jij ze al? Of heb je ondersteuning nodig, vrienden die naast je staan en op het cruciale moment je armen omhooghouden, zodat je vooruitgang en overwinningen kunt behalen (Exodus 17:8-13).

Persoonlijk
Toen ik jaren geleden een management­opleiding mocht volgen, was het vak dat mij het meest boeide ‘persoonlijk leiderschap’. Ik had de management­opleiding nodig voor de functie die ik toen vervulde, maar dit vak hield me bezig, het raakte me. Ik had een goede theologische opleiding gehad en was naar het zendingsveld gegaan. Daar leidde ik een aantal kerken, een sociaal werk met een boerderij en diverse andere projecten. Ik miste toen de kennis en ervaring van management. Maar wat ik het meest had gemist was te leren over de noodzaak om als leider in de spiegel te kijken, tijd te nemen om te reflecteren. Niet alleen vanuit mezelf, maar ook om feedback te vragen bij anderen. Ik had te weinig geleerd over het leiden van mijzelf, persoonlijk leiderschap.

In leiderschap vergeten we vaak dat we, naast het liefhebben van God boven alles, onze naaste moeten liefhebben als onszelf. En dat ‘onszelf’ is van cruciaal belang, niet alleen om goed leiding te geven, maar om te overleven in leiderschap. Wij zijn als leiders vaak koppig en moeten deze les via de hardste weg leren. Er zijn in Nederland niet voor niets zoveel mensen met een burn-out. Tijdens de GLS 2020 wordt veel gesproken over authentiek leiderschap, veerkracht (op)bouwen, een duurzaam levensritme creëren en leiderschapskenmerken die nodig zijn om leiding te geven in een crisis.

Levenscyclus
Een ander belangrijk thema van de GLS is de levenscyclus van een organisatie en de noodzaak van de moed om te veranderen. Moed om de verandering aan te gaan die nodig is om actueel, relevant en vruchtbaar te zijn. Wist je dat Kodak, die velen van ons nog wel kennen van de fotorolletjes van vroeger, in de jaren 70 de digitale camera heeft uitgevonden? Maar omdat de fotorolletjes toen een enorm succes waren, investeerde Kodak niet in deze nieuwe ontwikkeling. Het gevolg was dat ze werden ingehaald door hun concurrenten en tegenwoordig niet meer bestaan als foto­bedrijf. Het probleem van Kodak was dat ze blind waren geworden voor hun echte ‘missie’. Kodak dacht dat het hun roeping was om foto’s te maken, maar hun echte roeping was om herinneringen vast te leggen.

De kans bestaat dat ook wij blind geworden zijn, dat we onze echte roeping uit het oog verloren zijn. Iedere organisatie, zelfs de kerk, kent een levenscyclus en het is van groot belang om op tijd te vernieuwen. De waarheid, principes en kernwaarden veranderen niet, maar de manier waarop de missie invulling krijgt, mag verder ontwikkeld worden en mee veranderen met de tijd. We kunnen deze (crisis)tijd ten goede keren als we ontdekken welke nieuwe mogelijkheden het geeft. En het bijzondere is, we hoeven het niet alleen te doen. God wil ons leiden, wijsheid geven, creatief en daadkrachtig maken. Hij wil ons nieuwe kracht en inspiratie geven, om vanuit de relatie met Hem leiding te geven in de nieuwe tijd die aanbreekt.

Als Opwekking willen we leiders hier graag bij ondersteunen. Niet alleen door de GLS en diverse materialen, maar ook door ontmoeting te organiseren met andere leiders, uit alle segmenten van de maatschappij. Met voldoende nederigheid kunnen we leren van iedereen. Want iedereen wint als een leider zich ontwikkelt.

Ruben Flach

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.