Gor Khatchikyan

Op de maandagmorgen van de afgelopen Pinksterconferentie bracht Gor Khatchikyan een bijzondere boodschap van hoop, klappen incasseren en volharden. Uit de mond van iemand die als jonge Armeense christen naar Nederland vluchtte met zijn ouders en na jaren bijna ons land werd uitgezet, klinkt zo’n boodschap nog indringender. Dit artikel is geen herhaling van zijn preek, maar een interview met de 30-jarige arts die in heel Nederland bekend werd door het VPRO-programma Premier gezocht, waar hij de eerste prijs won.

‘Ik ben enorm bevoorrecht dat ik samen met mijn broer en ouders in Nederland ben gekomen. Ik tel mijn zegeningen. Wij mogen voortbouwen op wat de mensen hier in vele jaren hebben bereikt. Het is een enorm goede basis waar wij zomaar op aan mogen sluiten. Nederland is een goed georganiseerd land,’ antwoordt Gor op mijn vraag hoe hij, achttien jaar na aankomst in Nederland als vluchteling, naar ons land kijkt. Het is even stil, en dan zegt hij nuancerend: ‘Maar ik constateer dat juist die goed georganiseerde samenleving een vijand is geworden van de onderlinge sociale verbanden. Met name de spontaniteit lijdt eronder. Er is weinig ruimte voor toevalligheden, voor een relaxte omgang met elkaar en voor warme, hartelijke contacten.’

En hoe kijk je dan aan tegen al die emoties die loskomen als bijvoorbeeld een voetbalclub een beker wint?
‘Ik denk dat heel veel van deze uitingen te maken hebben met het opvullen van een soort leegte. Het is een overdreven manier om uiting te geven aan het verlangen naar een echt levensdoel. De mens is nu eenmaal gemaakt om te aanbidden, dat blijkt uit het volledig uit je dak te gaan voor iets wat eigenlijk die aanbidding niet waard is, sport, carnaval, een popster enz. Dus ik vind Nederland ook wel een land van uitersten. Al is het natuurlijk een groot goed dat je hier de vrijheid hebt om voluit te genieten. Het is bijzonder om in een land te wonen waar zoveel culturen zich thuis voelen, maar daaronder sluimert nog steeds de verzuiling. Er wordt wel heel veel gepraat over tolerantie, maar het is voor een deel ook onverschilligheid. Iedereen moet vooral zijn eigen ding doen: “Ik bemoei me niet met jou als jij je niet met mij bemoeit.” Wat mij opvalt, is dat juist het hedendaagse liberalisme vrijheden beperkt in plaats van bevordert. Neem bijvoorbeeld mijn werkterrein, het ziekenhuis. Daar mag je geen religieuze uitingen vertonen in de vorm van een kruisje of een davidsster. Ik vind dat vreemd, want iedereen heeft een mening en een geloof, of ongeloof. Zou je daar dus niets van mogen zien bij een ander? Bovendien is dat verbod in de praktijk uiterst selectief. Je krijgt vooral de wind van voren als je iets laat zien van je christelijke identiteit. Want alles mag, behalve christelijke uitingen. Er heerst een soort allergie tegen christenen. Maar atheïsme is ook een levensbeschouwing. Waarom mag je wel openlijk beweren dat God niet bestaat? Dat klopt dus niet. En daarom doe ik daar niet aan mee.’

Hoe dan?
‘In het begin deed ik erg mijn best om aardig gevonden te worden, ook door niet-christenen. Dat was een jaar of vijf geleden. Ik voelde me gevleid als mensen complimenten maakten, bijvoorbeeld over mijn succes als spreker. Ik vond het belangrijk dat ik ergens teruggevraagd werd, en vond ik het belangrijk dat ze de preek mooi vonden. Maar daar houd ik me nu niet meer mee bezig. Ik heb toen besloten om alleen nog te spreken over wat God op mijn hart zou leggen. Het maakte me niet meer uit wat anderen ervan zeggen. God heeft mij de gave gegeven om mensen wakker te schudden. Ik hoef niet meer te horen hoe mooi of hoe leuk ik gesproken heb. Nee, ik hoor liever dat iemand er niet van kon slapen… dat ik iemands hart heb geraakt. Dat maakt voor mij het verschil en daarvoor ben ik geroepen.’

De manier waarop mensen openstaan voor jouw verhaal, heeft toch wel te maken met je persoonlijkheid en je achtergrond, of niet?
‘Zeker. Ik kom van buiten, heb een andere culturele achtergrond en daarom luisteren de mensen toch ook met andere oren. Ik zei laatst nog in een toespraak: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Dus heeft de Heer ook een gastarbeider gestuurd.” Een grapje met een diepe waarheid. De rol van iemand uit een andere cultuur is toch dat je de mensen veel makkelijker een spiegel kunt voorhouden. Maar dat is niet alles. Ook de inhoud van wat ik zeg, wordt goed opgepikt. Niet zozeer omdat ik van buiten kom, maar vanwege de woorden van God die ik mag doorgeven. Vaak krijg ik als feedback dat ik precies zeg wat op dat moment voor een gemeente actueel en noodzakelijk is.’

Wat is voor jou een belangrijk thema?
‘Dat je ondanks strijd en verlies Gods doel kunt en mag bereiken. Ik noem het “het beloofde land”. Je kunt daarover spreken en in theorie uitleggen wat het betekent om vol te houden. Maar ik spreek uit ervaring. De praktische uitleg over volhouden en volharden van iemand die weet waarover hij het heeft, is wat we met elkaar nodig hebben. Dat motiveert mij om mensen altijd weer te vertellen dat het leven met God de moeite waard is. Daar sta ik voor. Niet de boodschap dat het geloof alleen maar geluk brengt, maar dat het evangelie honderd procent waar en betrouwbaar is.’

Vind jij getuigen van je geloof moeilijk op je werk?
‘Ik ben geen leraar en geen theoloog, maar wat ik wel kan, is het leven van alledag dichtbij brengen. Zo praat ik ook met patiënten en collega’s over het geloof. En de manier waarop ik dat doe, is voor veel christenen een eyeopener. Waarom zijn er aan de ene kant zoveel christenen verkrampt in hun geloof en terughoudend om het met anderen te delen, en waarom zijn er aan de andere kant zoveel christenen die geen grenzen weten te stellen en maken dat iedereen in een boogje om hen heen loopt? Het mooiste is als je de balans vindt, dat je jezelf bent, gewoon weet wie je bent en beseft dat je als christen meetelt. Het is een kwestie van respect winnen door je gedrag, en respect tonen voor de ander. Ook niet-christenen lopen met vragen. En die durven ze pas te stellen als ze weten dat jij hun grens niet overschrijdt, en als ze de vrucht zien van je geloof.’

Kun je iets meer vertellen over het verschil tussen de gaven en de vrucht van de Geest?
‘De kracht van God wordt zichtbaar doordat je met Hem omgaat, en niet door het etaleren van je charismatische gaven. Je wordt pas herkend als volgeling van Jezus door de vrucht van de Geest, en niet in de eerste plaats door Gods bovennatuurlijke gaven. Als charismatisch christen en wetenschapper twijfel ik ernstig aan het nut van charismatische uitingen, als er niets tastbaars op volgt, bijvoorbeeld een genezing of een bekering. Soms brengt iemand daar tegenin dat geestelijke uitingen ook in de Bijbel voorkomen. Maar dan zeg ik: “Jazeker, maar dat ging altijd gepaard met iets concreets. Er kwamen bijvoorbeeld drieduizend mensen tot geloof, of er kwam een heel dorp tot bekering, of mensen werden massaal genezen.” In sommige kringen komen mensen iedere week tot bekering of besluiten ze voor de zoveelste keer om niet meer te roken of met een andere verslaving te stoppen. Wat heb je aan al dat soort halve maatregelen? God vraagt niets minder dan gehoorzaamheid en vervolgens helpt Hij om te volharden. Als je niet de vrucht van de Geest hebt, zoals bijvoorbeeld volharding, dan groei je niet en help je ook anderen niet om Christus te ontdekken. Dan heeft het geen zin om je telkens uit te strekken naar een geestelijke ervaring. De Heer wil ons wijsheid geven, zowel in ons spreken als in ons handelen. Jouw beloftes aan God zijn niet voor niets geweest, maar je moet er wel naar handelen. God is een God van beloftes en contracten. En hoe zwak we ook zijn, Hij houdt zich aan zijn afspraken. Dat heet Gods trouw!’


Dit artikel en vele andere zijn te vinden in Opwekking Magazine. Steun de bediening van Opwekking en neem een abonnement op Opwekking Magazine.

Meer weten over Gor? Ga naar gelukzoeker.eu op internet. Je kunt natuurlijk ook zijn preek tijdens de Pinksterconferentie beluisteren, ga naar www.opwekking.nl/webwinkel om de preken te bestellen.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.