Henk Dik en Martin Koornstra

In Marcus 16 zendt Jezus gelovigen uit om zijn evangelie te verkondigen en Hij belooft dat tekenen hen zullen volgen, waaronder het genezen van zieken. Tot op de dag van vandaag zijn deze tekenen zichtbaar maar ze roepen ook vragen op. Waarom genezen niet alle zieken? 

Voor veel bezoekers is de zondagavond een hoogtepunt tijdens de Pinksterconferentie. Het is indrukwekkend om samen met tienduizenden broeders en zusters in en buiten de samenkomsttent avondmaal te vieren en met elkaar het geweldige offer dat Jezus voor ons heeft gebracht te gedenken. 

In aansluiting op deze viering staat het gebed voor zieken centraal. Na een korte boodschap wordt, met name door de nazorgmedewerkers, met zieken gebeden. Ook mogen mensen vertellen wat God die avond of tijdens eerdere Pinksterconferenties heeft gedaan in hun leven. Jarenlang heeft Kees Goedhart deze dienst geleid. Dit jaar lag de leiding voor de tweede keer in handen van Martin Koornstra. 

Een belangrijk fundament voor deze gebedsdienst voor de zieken is de belofte van Jezus in Markus 16:15-18: 'Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.'

Veelgestelde vragen
Dit jaar waren er twee bijzondere, nieuwe elementen rond de zondagavonddienst. Op verzoek van Groot Nieuws Radio was ik, Henk Dik, aanwezig in de studio om live toelichting te geven op wat er gebeurde in de grote tent. Tijdens deze uitzending konden de luisteraars ook bellen en beantwoordde ik vragen. 

Het tweede bijzondere element was een speciaal seminar op maandagmiddag met als thema ‘Hoe gaan we om met genezing en niet-genezing’. Als gastheer mocht ik dit seminar leiden en Martin Koornstra beantwoordde – samen met arts Gor Khatchikyan – vragen van de aanwezigen. Een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden daarop, hebben Martin en ik hieronder beschreven.

Is de ene ziekte makkelijker te genezen dan de andere?
“Als Jezus zieken geneest, zie je dat Hij zelf geen onderscheid maakt. De officier in Mattheüs 8:9 beschrijft dat als volgt: 'Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het.' Daarmee geeft deze Romein aan dat alle ziekten in rangorde lager staan dan Jezus en dat de Zoon van God daarmee elke vorm van ziekte kan bevelen weg te gaan. Tegelijk reageert Jezus in het verhaal van de maanzieke knaap naar zijn discipelen: 'Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten' (Mattheüs 17:21). Blijkbaar bieden sommige kwalen of bepaalde demonie meer weerstand. De ervaring laat dat ook zien, dat sommige ziekten ‘makkelijker’ genezen en anderen ‘moeilijker’.”

Moet je bidden voor ziektes als dementie, alzheimer?
“Je mag altijd overal voor bidden. Jezus moedigt ons aan om zijn Vader overal om te vragen. Toch moet ik er meteen bij zeggen dat ik nog nooit iemand van deze kwalen heb zien genezen noch verhalen erover gehoord heb. Blijkbaar komt het amper of niet voor.”

Waarom wordt niet iedereen genezen?
“Dit is de meest voorkomende vraag over dit onderwerp en de lastigste om te beantwoorden. Laat ik eerst benoemen dat we de zieke nooit mogen ‘beschuldigen’ van ongeloof als reden voor het uitblijven van een wonder. Als de maanzieke knaap niet genezen wordt, kijkt Jezus zijn discipelen daarop aan en niet de jongen of zijn vader. Degene die bidt, gaat het avontuur aan om op God te vertrouwen voor een wonder, dus daar ligt de eerste verantwoordelijkheid. 

Waarom een wonder geregeld uitblijft, kan allerlei oorzaken hebben en toch blijft dit voor mij een flink mysterie. Ik ben geswitcht van een ‘antwoord-theologie’ - waarin we overal een antwoord op willen geven - naar een relatie-theologie, waarin ik me richt op mijn relatie met Jezus.”

Hoe ga je om met mensen die niet genezen worden?
“Allereerst moedig ik hen aan om naar Jezus te kijken. Je relatie met Jezus is mooier én belangrijker dan een wonder. Daarnaast nodig ik hen uit om opnieuw voor zich te laten bidden. Elia bad ook zeven keer voordat het ging regenen. Zoek nieuwe mogelijkheden of kom gewoon weer naar het gebedsteam. Maar in dat proces van opnieuw God verwachten, moet je wel bij jezelf onderzoeken of je niet teveel teleurgesteld raakt of zelfs bitter wordt. Want dan ben je niet alleen je gezondheid kwijt, maar kun je ook je passie voor Jezus kwijtraken.”

Wanneer is het goed als mensen getuigen? Moet een wonder niet gecontroleerd worden door een arts, bijvoorbeeld?
“Het is belangrijk om wonderen - voor zover dat kan - te laten checken door een arts. Jezus stuurde de melaatse man na zijn genezing ook naar de priester ter controle. Artsen mogen ook getuige zijn van Gods kracht en het is een sterk getuigenis als er medische bewijzen zijn van een wonder. Toch moet je niet te bang zijn om te getuigen als je na een paar dagen merkt dat er echt iets bijzonders met je gebeurd is, ook als dat (nog) niet door een arts is bevestigd. Getuigen van Gods liefde én kracht hoort bij het leven van een discipel van Jezus.”

Hoe zit het met de ‘name it and claim it’ gebeden?
De geloofsbeweging ‘Word of Faith Movement’ die bekend werd via Kenneth Hagin en Rhema Ministries, heeft het belang van ‘geloof voor een wonder’ duidelijk op de kaart gezet. Tegelijk is dat op sommige plekken zover doorgeslagen, dat men ging geloven in ‘maakbare’ wonderen. ‘Name it and claim it’ is een veelgehoorde uitspraak uit die tijd. Noem wat je wilt ontvangen, claim het in geloof en dan zul je het krijgen. Sommigen gingen zelfs zover dat ze ziek rondliepen, maar verkondigden dat ze genezen waren. Want uitspreken dat je nog ziek was, zou een slechte belijdenis en teken van ongeloof zijn. Dat is niet Bijbels.

Geloof is zeker een belangrijk onderwerp als het gaat om wonderen. Kijk maar hoe vaak Jezus de link legt tussen een wonder (of het uitblijven daarvan) en geloof. Maar je focus moet niet jouw geloof zijn, want dan richt je je aandacht op jezelf. Richt je ogen op Jezus, volg Hem na en dan zal je geloof vanzelf gaan groeien. “

Hoe komt het dat Martin zo enthousiast is? 
“Tijdens het seminar op de maandagmorgen van de Pinksterconferentie kreeg ik die vraag ook. Men vroeg mij: ‘Is je enthousiasme het werk van Gods Geest of is het show?’ Mijn antwoord was: ‘Geen van beide. Het is mijn natuur.’ Ik ben van nature een erg enthousiast mens en dat zie je ook in zo’n dienst. Als ik voetbal, op een feestje ben of iets moois meemaak, ga ik uit mijn dak. En als er íets is waar ik blij van word, dan is het wel de kracht van God die zichtbaar wordt. Daarmee lijk ik ook op al die mensen die vol verwondering en met grote blijdschap de wonderen van Jezus meemaakten. De enigen die er niet blij van werden, waren de farizeeën en Schriftgeleerden.”

Waarom op de Pinksterconferentie?
De vraag die ook gesteld werd, was: “Is het nu echt noodzakelijk dat er tijdens de Pinksterconferentie zo’n dienst gehouden wordt?” Namens het bestuur van Opwekking wil ik, Henk Dik, daar graag heel duidelijk in zijn. De Pinksterconferentie is in de afgelopen ruim 40 jaar uitgegroeid tot een interkerkelijk evenement waar 1. het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt, 2. ruime aandacht wordt gegeven aan de persoon en werking van de Heilige Geest en 3. zorg en aandacht wordt geboden door middel van uitgebreide nazorg, bediening en het gebed voor de zieken. 

Wij zijn ons er van bewust dat genezing door gebed niet alleen op de Pinksterconferentie maar ook thuis kan gebeuren (mensen belden op dat ze thuis tijdens het luisteren naar de radiouitzending en het kijken naar de livestream door God waren aangeraakt). De Bijbel spreekt ook over voorbede in de gemeente (Jakobus 5:14-16), en er zijn op verschillende plekken in ons land speciale samenkomsten waar gebed voor de zieken centraal staat. 

In dit alles doen wij niets anders dan wat Jezus ons, de gelovigen, heeft opgedragen te doen; met grote zorg voor alle mensen, ook voor hen die niet of nog niet genezen zijn. In totale afhankelijkheid van onze Hemelse Vader en instemmend met de woorden van David in Psalm 103:1-4: 'Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.'

Dit artikel en vele andere zijn te vinden in Opwekking Magazine. Steun de bediening van Opwekking en neem een abonnement op Opwekking Magazine.

 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.