Henk Stoorvogel

Volgens historici was de gemiddelde leeftijd in Mozes’ tijd 25 jaar. Wanneer we bedenken dat Mozes pas op 120-jarige leeftijd stierf, dan is duidelijk dat hij in de ogen van de gewone man een monument was, een man groter dan het leven. Zo rond zijn vijftiende was de formele opleiding van Mozes aan het hof van de farao voltooid en deed hij als officier dienst in het Egyptische leger. Hij heeft onder meer het Egyptische leger aangevoerd tegen een van de traditionele vijanden van Egypte: de Nubiërs (Ethiopië). Vanuit zijn functie als legerofficier is het mogelijk dat hij ook toezicht moest houden op de slavenarbeid van zijn volksgenoten. Een Jood als nazi-officier tijdens de Tweede Wereldoorlog, het is nauwelijks voor te stellen.

Met het verstrijken van de jaren gebeurt er iets met Mozes. Hij gaat op zoek naar zijn wortels. Het staat er zo treffend: ‘Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij de mensen van zijn volk op.’ De Hebreeënschrijver voegt daaraan toe: ‘Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao.’ Mozes brak blijkbaar publiekelijk met zijn stiefmoeder en verdiepte zich in zijn afkomst. Het is een proces dat velen van ons kennen: Wie was mijn vader, wie was mijn moeder? Waar kom ik vandaan? De Bijbel zegt dat deze periode ook voor Mozes aanbrak. Het was God die diepe verlangens in Mozes wakker riep, en Mozes reageerde daarop.

Zwart voor de ogen
Toen hij zag dat een Joodse man door een collega-officier geslagen werd, werd het Mozes zwart voor de ogen. Mozes volgde de officier naar een stille plek en sloeg hem dood. Ja, Mozes was sterk. De volgende dag stond Mozes weer naar zijn volk te kijken. Hij was nu een drempel over, maar wist niet wat zijn volgende stap moest zijn. Het feit dat hij weer dicht bij zijn volk te vinden was, betekent dat hij de moeilijkheden in zekere zin opnieuw opzocht. Vaak is dat een goed startpunt voor het vinden van een nieuwe richting: ga naar die plekken waar je eigenlijk bang voor bent, naar die plekken waar het allemaal begon, en blijf daar staan.

Machtsstrijd
De farao, verblijvend in een andere stad, hoort van de moord door Mozes en wil zijn ontaarde stiefkleinzoon doden. Op de achtergrond speelt hier waarschijnlijk ook de machtsstrijd tussen Mozes’ adoptiemoeder en de farao van Egypte mee. Mozes vlucht en zal de eerstvolgende decennia dolen door de woestijn, beseffend dat hij zijn wortels niet voor altijd kan blijven ontlopen.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.