Het spreken in tongen is misschien wel één van de machtigste maar ook minst benutte wapens in ons (geestelijk) leven. Daarom is het belangrijk om hier open over te spreken met elkaar. Dit is deel 2 uit het tweeluik dat Ruben Flach schreef na aanleiding van de hasthag #alintongengebedenvandaag

Is het opmerkelijk dat voor veel christenen een zekere taboe rust op het open spreken over geestelijke dingen, zeker als het gaat om de gaven en bedieningen van de Heilige Geest? In zeker zin niet. Want terwijl er veel mensen zijn die niet weten wat het is en hoe het werkt, zijn er ook genoeg mensen die, vanwege hun, veelal negatieve, ervaringen, hier afstand van genomen hebben.

Ik kom soms in kerken, ook Pinkstergemeenten waar ik het idee heb dat: ‘ze het kind met het badwater hebben weggegooid’, en voeg ik er soms aan toe ‘ze hebben het bad er achteraan gegooid, dan hebben ze nooit meer ergens last van’. Het is verdrietig maar waar.

Volwassenheid
Hoe we omgaan met dit thema heeft veel te maken met het goed kennen van de Bijbel hierover. Daarnaast heeft het te maken met volwassenheid, niet alleen van diegene die de Geestesgaven gebruiken, maar ook de gemeente zelf, inclusief het leiderschap. De Bijbel is heel duidelijk over het feit dat we niet alleen alles moeten onderzoeken en het goede moeten behouden (1Tessalonicenzen 5:21), maar ook dat we zelfs de geesten moeten beproeven (1Johannes 4:1) om te kijken of ze echt van God zijn. Als mensen die gebruik maken van Geestesgaven niet bereid zijn om getoetst te worden, zouden we ze eigenlijk niet moeten toestaan hun ‘gaven’ te gebruiken. We hoeven niet perfect te zijn voordat we onze gaven kunnen gebruiken, maar als we niet getoetst willen worden wordt het echt gevaarlijk.

Gebedswapen
Maar nu terug naar de gave van tongentaal, een machtig wapen zoals ik al noemde. Maar waarom? Omdat één van aspecten van tongentaal is dat we een rechtstreekse communicatielijn hebben met God zelf, de gever van de gave. Tongentaal is niet alleen een aanbiddingstaal maar ook een gebedstaal. Naar mate ik zelf meer vrijmoedigheid kreeg in het spreken in tongen ontdekte ik ook dat als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, of ik moeilijke situaties terecht kom, het spreken in tongen een krachtig hulpmiddel is. Eén van de bijzondere dingen van tongentaal is dat onze vijand, de duivel, dit niet kan verstaan, en dat we alleen tot God spreken (1Corinthiërs 14:2). Ik geloof dat Paulus dat ook bedoeld als hij stelt dat de Geest ons helpt bij het bidden, zelfs met ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26 NBG).

Openbaring
Het spreken in tongen kan ook door God gebruikt worden om openbaring te geven (1Corinthiërs 14). In dit geval zegt Paulus dat er wel uitleg moet plaatsvinden. De persoon die in tongen spreekt kan zelf bidden om het uit te kunnen leggen, of iemand anders met deze gave kan dit doen. Deze vorm van spreken in tongen kan, volgens Paulus, door God gebruikt worden als teken voor ongelovigen. Maar Paulus zegt ook duidelijk dat, als er geen uitleg is, de tongentaal niet voor openbaar gebruik is. Jaren geleden maakte ik mee dat een spreker een half uur, op het podium, in tongen sprak. Hoewel hij het heel geestelijk vond, was de gemeente al lang afgehaakt, want er was geen uitleg en niemand snapte dus wat er gebeurde. Dit is dus niet waarvoor het bedoeld is.

Hoe gaan we om met tongentaal en zelfs zingen in tongen tijdens momenten die we ‘vrije aanbidding’ noemen in onze gemeenten? Als we de woorden van Paulus goed lezen zullen we zien dat hij geen nieuwe wet wilde opleggen, maar hij vooral voorstander was van een zekere orde, vooral als er veel mensen bij elkaar komen. ‘Een ieder heeft iets’ in een gemeente met 200 mensen gaat niet echt lukken. Dus ook bij ‘vrije aanbidding’, met of zonder tongentaal, maken we God groot en dienen we elkaar. Dit dienende aspect van onze samenkomsten is wel een belangrijke graadmeter.

Bestaande talen
Als we naar Handelingen 2 kijken zien we dat daar iets opmerkelijks gebeurde: buitenlanders hoorden de discipelen in hun eigen taal spreken (Handelingen 2:6-11). Dit is natuurlijk ook een manier van ‘uitleg krijgen’, omdat er mensen zijn die het verstaan. Ook na Handelingen is het vaker voorgekomen, bijvoorbeeld bij zendelingen, die terwijl ze in tongen baden het evangelie uitlegden aan stammen waarvan ze zelf de taal niet kenden. Er zijn veel verhalen bekend van situaties als deze.

Is het niet geweldig dat de Heilige Geest ons toerust met zo’n bijzondere gave! Als we open staan voor het werk van de Heilige Geest, durven te toetsen, maar ook durven te zien wat God doet, gaan we geweldige dingen meemaken, nieuwe, wonderlijke dingen.

De gaven zoeken?
Hoewel Paulus in hoofdstuk 14 van 1 Corinthiërs nadrukkelijk het belang van de gaven van profeteren naar voren brengt, zegt hij veel over het spreken tongen in zijn eigen leven. Hij zegt verschillende keren ‘ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek’ (1Corinthiërs 14:18). Deze gave was belangrijk in zijn leven. En hoewel Paulus duidelijk zegt dat de Geest gaven geeft zoals Hij wil (1Corinthiërs 12:11), zegt hij ook dat we ons mogen richten op, of streven naar de gaven (1Corinthiërs 12:31).

Ik wil nogmaals benadrukken dat de Here Jezus, net voor Zijn vertrek duidelijk maakte dat we onze opdracht niet kunnen vervullen zonder de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest horen daar helemaal bij, inclusief de krachtige gave van het spreken in tongen.

Ik wens ons allemaal een Geest vervuld leven toe, en iedere dag weer, de ontdekking van de zegen van tongentaal.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.