Het spreken in tongen was de eerste, hoorbare gave van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag. Wat is de functie van tongentaal en hoe pas je die toe in je geloofsleven? Het spreken in tongen roept bij veel christenen vragen op. Soms is er ook sprake van angst of weerstand. Is het wel van God of stel ik mij hiermee open voor een verkeerde macht? Misschien fabriceer ik die klanken allemaal zelf?

Die angst en weerstand zijn te begrijpen. We zijn als kinderen van God verwikkeld in een geestelijke strijd. En net als in een gewone oorlog, is de vijand erop gericht alle communicatiesystemen te vernietigen. Niet alleen ons gebedsleven, maar ook de tongentaal die God ons als een geheim communicatiewapen heeft gegeven en waardoor Hij op directe wijze kan ingrijpen in onze natuurlijke wereld.

Zou de vijand van God weten hoe krachtig de tongentaal is en er daarom voor zorgen dat het spreken in tongen niet optimaal functioneert in de kerk?

Twee jaar geleden deelden we als echtpaar met elkaar welke zegen het spreken in tongen ons heeft gebracht. Er kwamen allerlei situaties in onze gedachten en we beseften dat God de tongentaal vaak gebruikt had om krachtige doorbraken te geven. Zo had Gerard als kind een spraakgebrek, hij stotterde. Niemand zou geloofd hebben dat hij later Gods Woord zou prediken. Na zijn wedergeboorte kwam Gerard in een pinkstergemeente waar hij de doop en vervulling met de Heilige Geest ontving. Ook begon hij in tongen te spreken. Tot zijn grote verbazing kon hij in tongen spreken zonder te stotteren. Een wonder!

Brandende vraag
Eén van de meest brandende vragen die christenen hebben, is of de tongentaal nu wel of niet voor iedere gelovige is. Want aan de ene kant schrijft Paulus in 1 Korinthe 12:30: Spreken zij soms allen in talen? Zijn antwoord is heel duidelijk: Nee!

Aan de andere kant schrijft Paulus ook: En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert (1 Korinthe 14:5). Van zichzelf zegt Paulus: Ik dank mijn God, dat ik meer in andere talen spreek dan u allen (1 Korinthe 14:18). Verder lezen we in Markus 16:17 dat de tongentaal een teken is dat alle gelovigen in Jezus volgt. Dus hoe zit het nu?

Het Griekse woord voor ‘tongentaal’ is ‘glossolalie’ en wordt in onze verschillende Bijbelvertalingen vertaald met: tongentaal, klanktaal, vreemde talen, andere talen en taal van de Geest. Wanneer je in tongen spreekt, vindt er een samenwerking plaats tussen jou en de Heilige Geest (Handelingen 2:2). Zonder de Heilige Geest kun je niet in tongen spreken, maar de Geest doet het ook niet zonder jou! Jij spreekt en de Heilige Geest geeft je de woorden.

Lydia werd ‘s nachts een keer wakker met een heel onrustig gevoel. Ze kon niet meer slapen en ging uit bed om te bidden. Al snel had ze geen woorden meer omdat ze niet wist wat er aan de hand was. Ze begon in tongen te bidden en merkte dat ze strijd aan het voeren was. Na een poosje ervoer ze vrede en ging weer naar bed. De volgende morgen hoorde ze dat haar vader zich die nacht niet lekker had gevoeld, maar omdat ze in het buitenland waren, hadden ze niet geweten wat ze moesten doen. Hij bleek een lichte hartaanval te hebben gehad. Direct wist Lydia dat God haar wakker had gemaakt om voor haar vaders leven te strijden.

Vier functies
Zoals vuur verschillende functies heeft - warmte, licht, bereiding van voedsel en verbranding van vuil - zo heeft ook de tongentaal diverse functies. Wanneer je die gaat begrijpen, worden veel vragen beantwoord.

De zegeningen, het nut en kracht van het bidden in tongen zijn groot. Strek je ernaar uit.

 Verdiepingsvragen

  1. Welk nut heeft de tongentaal voor jou?
  2. Met welke vragen of gevoelens worstel jij over de tongentaal?
  3. Hoe heeft de uitleg over de verschillende functies van de tongentaal jou geholpen?
  4. Waarom zou jij mensen die de tongentaal nog niet hebben ontvangen aanmoedigen om zich daarnaar uit te strekken?

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.