Wat doet Buma/Stemra?

Buma/Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland voor wat betreft de uitvoerings- en mechanische rechten. Zij zorgen ervoor dat auteurs vergoedingen ontvangen voor het gebruik van hun composities. Wie muziek openbaar wil maken, betaalt hiervoor via Buma een vergoeding. Buma behartigt dus de uitvoeringsrechten. Daarbij valt te denken aan muziek in winkels, horecagelegenheden en kerken of optredens en concerten. Wie muziek wil verveelvoudigen op beeld- of geluidsdragers voor openbaar gebruik, heeft vooraf toestemming nodig van Stemra, want Stemra behartigt de mechanische rechten.

Wat doet CCLI?

Christian Copyright Licensing International (CCLI) verleent toestemming aan kerken en organisaties om zonder omslachtige procedures op betaalbare wijze, legaal liedteksten te mogen afdrukken en projecteren bij kerkelijke activiteiten zoals samenkomsten, huisgroepen, jeugd - en kinderwerk, tijdens conferenties en degelijke. CCLI vertegenwoordigt dus namens de auteurs en muziekuitgevers het reprografische recht en betaalt uit de ontvangen gelden de schrijvers van de liederen voor hun werk en draagt zo bij aan het ontstaan van nieuwe (Opwekkings)liederen.
 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.