Voor Viva de kerk! schreef Henk Stoorvogel een 28 pagina's tellende whitepaper, speciaal voor kerkleiders. Een veelzijdig document met een scherpe analyse van veranderingen in kerk-zijn en beproefde principes en praktische tools die de kerk helpen zich te ontwikkelen en te innoveren.

Achtergronden
De kerk in Nederland staat door de gevolgen van COVID-19 momenteel voor grote uitdagingen. In alle delen van de maatschappij zijn de gevolgen van de pandemie merkbaar, maar zeker ook in de kerkelijke wereld. Door de veranderingen in de omgeving, wordt de kerk gedwongen na te denken over de wijze waarop zij vormgeeft aan haar kerk-zijn in deze tijd. 

Nieuwe ruimte
Na een scherpe analyse van vier veranderingen waar de kerk mee te maken heeft en de gevolgen ervan, wordt in de rest van de whitepaper een hoopvol beeld geschetst. Want met alles wat weggevallen is ontstaat tegelijk ook nieuwe ruimte: nieuwe ruimte voor Gods Geest om te waaien, om met nieuwe vormen te experi­menteren, om nieuwe wegen in te slaan. Henk Stoorvogel: "We bevinden ons op een unieke plek, een scharnierpunt in de geschiedenis van de kerk in Nederland, waar wij onder leiding van Gods Geest mede vorm aan mogen geven. Het is een genade en een verantwoordelijkheid deze nieuwe ruimte goed te benutten."

Twee pilaren
Henk Stoorvogel ziet twee pilaren als grondslag voor gemeente­vernieuwing: het voorbeeld van de vroege kerk in Handelingen, en de lessen uit de vervolgde kerk. Er is veel wat we kunnen leren van een zorgvuldige bestudering van de gemeentes in Jeruzalem, Antiochië en Efeze, zoals beschreven in Handelingen. Daarbij is het vooral van belang om naar de principes te kijken, omdat die - in tegenstelling tot vormen of activiteiten - tijdloos zijn. Van de vervolgde kerk kunnen wij leren hoe je kerk kunt zijn als alles om je heen wegvalt, je omgeving vijandig is en je bewegingsvrijheid beperkt. Wat blijft dan van belang? Wat blijft de gemeente in ieder geval doen?

Acht principes
Vanuit deze twee pilaren worden vervolgens acht instrumenten (of: principes) voor gemeente­ontwikkeling geformuleerd en uitgewerkt.  Het gaat hier om een praktisch instrumentarium waarmee leiders van kerken en gemeenten verandering en vernieuwing in hun kerk in gang kunnen zetten en begeleiden. Deze principes zijn ook bruikbaar bij kerkstichting of het starten van nieuwe gemeentelijke initiatieven. Bij elk principe worden voorbeelden aangereikt hoe deze naar de praktijk kan worden vertaald, en vragen voor verdere verdieping. 

De whitepaper is gratis te downloaden via onderstaande link. 

 

Download whitepaper Viva de kerk!

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.